byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Kommunal grunnskole

 

2012

Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
1999 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 98,0 95,8 .. 99,0 .. .. .. .. .. 99,5 .. .. .. .. .. .. ..
Elever per kommunal skole 306 349 .. 212 .. .. .. .. .. 262 .. .. .. .. .. .. ..
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 7,5 2,0 .. 8,3 .. .. .. .. .. 12,8 .. .. .. .. .. .. ..
Elever per undervisningsrelatert årsverk 12,1 12,4 .. 12,3 .. .. .. .. .. 11,8 .. .. .. .. .. .. ..
2000 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 98,1 96,3 .. 99,1 98,6 99,7 97,1 99,0 .. 100,6 .. .. .. .. .. .. ..
Elever per kommunal skole 308 348 .. 223 201 285 287 476 .. 267 .. .. .. .. .. .. ..
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 7,9 5,5 .. 2,2 2,9 3,0 3,7 2,9 .. 3,0 .. .. .. .. .. .. ..
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 7,9 1,7 .. 7,5 8,3 12,3 3,2 0,1 .. 22,8 .. .. .. .. .. .. ..
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 29,2 43,1 .. 27,8 36,3 34,0 35,6 33,2 .. 30,8 .. .. .. .. .. .. ..
Elever per undervisningsrelatert årsverk 0,1 0,1 .. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 .. 0,1 .. .. .. .. .. .. ..
2001 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 97,4 96,2 99,9 99,1 98,8 99,3 96,7 98,5 99,4 100,1 97,9 101,5 99,3 96,1 93,0 94,5 97,9
Elever per kommunal skole 303 352 230 232 200 290 294 488 180 268 64 77 185 73 394 328 351
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 7,7 6,0 2,4 1,8 4,0 3,0 4,7 2,9 1,7 2,8 2,4 0,4 0,5 1,4 20,5 4,8 5,1
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 9,0 1,8 16,4 9,0 7,5 11,7 6,5 1,8 67,8 25,8 29,7 49,5 62,5 0,0 2,2 10,0 5,7
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 32,6 48,6 59,5 32,0 43,0 32,4 40,3 36,0 9,0 24,2 21,6 21,8 22,0 23,7 63,5 62,1 64,6
Elever per undervisningsrelatert årsverk 12,4 13,1 13,2 12,9 11,9 12,7 12,2 11,1 9,9 12,5 7,5 8,6 12,9 6,9 11,6 13,6 13,6
2002 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 97,4 95,8 98,9 99,0 97,5 99,8 95,9 97,8 101,7 99,7 98,7 101,8 100,7 98,8 92,4 94,4 97,6
Elever per kommunal skole 307 351 233 238 199 292 299 509 182 268 65 76 192 79 398 333 363
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 7,8 5,7 2,2 2,4 4,5 3,2 3,8 2,4 1,1 3,7 2,6 1,1 1,4 1,3 20,7 4,4 5,3
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent 5,8 2,7 1,8 1,6 3,3 0,4 2,6 1,8 0,0 1,1 0,0 0,7 0,0 0,0 8,9 4,5 4,5
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 7,5 2,0 15,9 8,8 7,6 13,4 5,8 1,8 65,4 24,4 53,4 57,8 62,6 0,0 2,4 10,0 6,0
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 37,1 51,3 57,2 33,6 43,8 36,7 43,4 39,1 16,4 28,2 33,6 20,0 20,8 15,8 60,3 62,5 64,2
Elever per undervisningsrelatert årsverk 12,5 13,3 13,1 12,6 11,9 13,2 12,3 11,4 10,2 13,1 8,4 9,5 12,4 8,2 12,2 14,2 13,5
2003 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 96,2 95,0 97,9 97,3 97,6 99,7 97,3 95,8 103,6 98,7 98,2 100,3 101,9 106,6 91,6 93,8 97,1
Elever per kommunal skole 299 351 237 247 220 291 298 525 173 269 65 77 191 71 403 332 368
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 8,3 6,3 2,8 2,6 4,5 3,9 3,6 3,8 1,2 4,5 5,4 1,9 1,4 0,0 20,9 4,8 5,5
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent 5,5 3,4 1,5 1,6 2,0 0,4 2,5 1,8 0,0 1,4 0,0 1,1 0,7 0,0 7,7 4,3 4,6
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 8,5 1,7 14,8 8,9 8,0 12,5 6,3 3,2 69,9 21,3 61,0 59,2 60,8 0,0 2,3 10,8 5,9
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 40,4 54,3 57,8 32,2 47,8 36,1 42,4 39,5 12,5 33,8 26,0 13,5 19,1 14,8 62,1 64,5 65,8
Elever per undervisningsrelatert årsverk 13,1 13,8 13,3 13,7 12,9 13,0 12,1 12,9 10,4 12,0 8,1 9,9 12,1 7,3 12,8 15,1 14,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 14,0 15,2 13,4 14,4 13,5 12,9 12,7 13,8 11,9 13,7 8,3 10,5 13,8 8,6 14,1 15,5 15,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 16,5 15,2 15,6 16,5 15,7 17,9 15,9 14,0 9,6 15,0 10,7 11,8 15,7 6,7 16,5 18,5 17,8
2004 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 96,3 95,6 97,7 97,1 97,9 99,4 97,1 98,3 97,2 100,4 99,4 102,0 100,2 107,8 91,7 94,3 97,7
Elever per kommunal skole 303 354 238 254 222 288 298 522 180 266 66 76 197 61 403 333 368
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 8,8 6,9 2,9 2,6 4,6 4,0 4,5 3,1 1,1 3,8 5,3 1,1 1,9 0,0 21,2 4,7 5,4
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent 5,5 4,3 1,5 1,7 2,6 0,1 3,2 1,9 .. 0,6 1,3 .. 1,2 .. 8,3 3,4 4,7
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 8,1 2,0 15,0 8,6 7,4 10,8 4,8 3,8 78,9 20,7 57,1 47,0 63,6 0,0 2,5 10,2 6,4
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 43,2 57,2 23,9 36,4 49,7 34,7 42,6 40,3 17,1 32,2 29,1 11,2 24,2 25,0 64,1 61,0 67,7
Elever per undervisningsrelatert årsverk 12,9 12,9 13,4 13,4 12,4 13,0 12,1 11,7 10,4 11,2 8,2 11,0 12,5 6,5 12,9 14,6 14,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 13,6 14,1 13,7 15,0 13,7 13,4 12,9 13,7 11,7 13,7 8,6 10,5 14,1 7,7 14,3 15,5 16,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 14,6 14,9 14,6 16,1 16,1 17,6 16,5 15,1 12,3 14,9 10,5 15,9 15,6 5,7 16,8 17,6 16,9
2005 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 95,8 95,6 98,2 96,9 96,8 99,2 96,8 96,8 100,2 98,0 100,8 103,4 102,4 90,7 91,3 94,5 97,5
Elever per kommunal skole 308 354 233 263 224 285 298 528 181 274 67 71 195 67 402 330 366
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 7,8 7,1 2,7 2,6 4,6 4,7 4,9 3,2 1,1 4,2 7,2 1,6 2,0 0,0 22,1 5,3 5,7
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent 5,3 4,3 1,3 1,9 3,8 0,1 3,3 2,2 0,0 0,6 3,5 .. 1,7 .. 8,1 4,4 5,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 6,9 4,5 1,4 2,7 3,0 2,9 2,2 5,4 6,6 7,5 10,9 10,0 8,5 9,0 5,7 5,2 4,2
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 9,0 2,2 13,1 10,3 8,5 12,4 5,7 3,8 62,4 19,6 52,0 26,6 63,1 0,0 3,0 12,0 6,8
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 42,6 58,5 20,0 38,7 47,9 33,6 40,1 42,1 12,3 34,0 20,0 13,6 30,0 39,1 62,1 58,1 71,5
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk 12,9 12,6 12,8 13,5 12,5 12,8 12,2 11,9 9,4 11,5 8,2 9,1 12,7 7,0 13,1 14,7 13,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 14,3 14,2 13,8 15,1 13,0 13,4 13,3 13,9 12,3 13,5 7,1 9,7 13,6 9,0 14,5 15,9 15,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 14,9 15,3 14,0 16,3 16,4 16,6 15,8 14,5 10,7 14,7 12,6 12,2 18,4 6,6 16,9 17,9 16,0
2006 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 95,8 95,8 95,6 98,0 97,6 99,1 96,0 97,3 100,0 100,1 99,0 102,0 101,9 100,0 92,0 94,7 96,9
Elever per kommunal skole 308 354 233 263 228 280 296 540 177 277 66 69 200 74 407 329 364
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 8,4 7,6 2,7 3,4 5,1 4,9 4,6 2,8 1,1 4,5 9,4 2,4 1,7 1,4 23,2 6,0 6,1
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent 5,8 4,6 1,2 2,7 3,1 0,4 3,5 2,6 .. 0,4 7,6 .. 1,2 1,4 8,0 4,9 5,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 6,9 4,5 2,4 2,1 2,7 4,2 2,5 4,4 7,3 4,0 4,1 5,3 6,0 5,4 5,5 5,3 3,7
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 8,3 2,2 12,8 10,0 7,7 12,4 5,5 3,0 61,0 19,2 53,4 52,5 68,7 0,0 3,1 11,9 7,2
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 44,2 62,4 42,1 38,7 48,5 42,8 46,5 45,9 28,8 34,6 27,2 25,7 33,6 57,7 62,6 61,8 75,9
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk 12,5 12,7 12,6 13,1 12,3 12,2 12,0 12,6 9,8 12,3 7,9 8,5 12,8 7,3 13,1 14,4 14,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 13,7 14,0 14,0 14,3 13,7 12,9 12,6 13,0 11,7 15,1 7,4 8,7 15,2 8,3 14,7 16,1 15,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 15,3 14,7 14,1 15,7 16,4 16,0 15,8 14,8 10,3 14,8 13,1 13,8 16,3 8,2 17,3 18,5 17,1
2007 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 95,6 95,8 94,9 97,5 98,4 99,2 96,5 98,7 98,4 99,9 102,9 100,4 97,6 95,0 91,6 95,3 96,3
Elever per kommunal skole 297 355 233 265 228 280 291 532 182 238 61 70 211 81 410 325 361
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 8,6 7,9 3,5 3,7 4,4 4,1 4,2 2,9 3,3 4,9 6,6 3,8 1,4 1,2 23,4 6,2 6,3
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent 6,6 5,2 1,6 2,6 2,2 0,4 2,2 2,1 0,0 0,0 1,9 0,2 0,5 1,2 8,4 5,1 5,5
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 6,8 4,5 2,3 2,9 3,7 4,7 2,6 5,6 8,8 4,1 4,4 4,8 9,0 6,2 5,9 5,1 3,9
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 8,3 1,7 13,7 9,9 7,9 12,5 6,3 3,4 64,3 19,3 54,9 60,8 67,9 0,0 3,4 11,5 9,0
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 48,9 68,1 41,3 46,3 37,9 49,1 52,3 50,5 39,7 38,6 27,3 30,7 34,5 71,0 64,9 67,4 77,7
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk 13,0 12,3 12,5 12,7 12,5 11,9 11,9 12,3 9,1 11,2 7,2 9,3 11,5 7,3 13,8 15,3 14,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 13,9 13,9 13,7 13,9 13,7 13,1 12,7 12,7 12,0 13,1 7,7 9,6 14,1 9,2 14,7 15,6 14,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 15,9 14,6 13,7 14,8 14,7 15,5 15,7 13,5 10,5 13,4 10,7 13,0 13,9 10,0 17,2 18,2 16,6
2008 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 95,5 96,0 93,6 99,1 97,4 100,0 96,2 98,1 102,2 100,2 99,1 100,4 99,9 101,2 91,0 94,6 96,1
Elever per kommunal skole 300 353 233 261 227 278 288 533 182 238 73 70 216 76 415 325 360
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 9,7 6,8 3,6 4,9 2,4 3,1 5,1 3,8 2,2 5,7 7,2 3,8 1,9 0,0 24,3 6,7 6,6
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent 6,8 4,7 0,8 2,0 2,0 0,6 4,0 2,6 0,0 0,9 0,3 0,2 0,2 0,0 8,2 5,2 5,8
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 6,6 5,1 2,7 4,1 5,2 5,8 3,0 6,4 7,7 7,1 5,8 5,7 8,0 5,3 6,5 5,6 4,7
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 8,0 2,6 13,1 10,0 8,0 12,5 5,7 3,8 65,9 21,7 53,4 52,7 66,5 0,0 3,7 11,9 7,9
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent 51,9 69,7 35,3 47,1 37,5 51,3 54,8 54,6 33,8 33,9 39,5 22,2 44,5 55,9 66,1 67,5 77,5
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk 13,2 11,9 12,1 12,3 11,6 11,8 11,3 11,2 13,9 11,5 7,4 8,9 11,4 6,6 13,9 14,6 13,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 14,7 13,8 13,5 13,8 14,5 14,0 12,1 13,1 11,3 13,6 7,9 9,5 13,5 8,7 14,8 15,3 14,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 16,4 14,3 13,3 12,4 12,8 16,2 14,7 15,0 11,1 11,2 10,1 11,6 15,3 9,9 17,4 17,4 15,2
2009 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 95,5 95,1 93,3 96,8 96,9 99,6 94,5 98,4 97,8 100,4 94,7 103,3 100,8 106,9 90,7 94,4 95,9
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 9,3 7,1 3,5 3,4 2,4 3,8 5,4 3,1 0,0 5,8 6,5 3,2 1,9 2,9 23,9 7,8 6,5
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring 6,3 4,6 0,2 1,7 1,9 0,4 2,8 1,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 7,6 6,3 5,5
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,9 6,1 3,8 3,8 6,1 5,3 3,1 6,7 9,0 8,7 7,0 7,4 10,3 4,4 7,7 6,4 5,8
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 7,8 2,4 13,0 10,7 13,6 12,2 6,0 3,6 60,3 19,9 56,9 67,1 68,4 0,0 3,4 12,5 9,3
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 54,6 68,1 33,5 48,7 51,2 49,7 57,8 56,4 29,7 34,8 40,1 22,8 49,8 59,3 66,7 69,2 74,2
Elever per kommunal skole 292 352 233 267 228 276 287 533 189 236 77 81 213 68 424 333 357
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 14,4 13,1 12,6 13,4 12,0 13,3 11,8 12,9 7,3 13,9 8,9 10,1 13,4 8,6 15,3 14,8 15,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 15,2 14,1 14,9 14,4 14,2 14,4 12,6 13,9 9,5 13,5 9,0 10,1 13,1 7,9 14,6 15,4 15,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 15,0 14,5 13,9 12,5 14,6 16,6 15,4 12,8 8,3 13,2 10,6 11,6 15,0 8,6 17,4 17,4 16,3
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til vg opplæring 96,3 97,8 96,0 96,3 96,9 98,3 98,1 99,3 100,0 96,4 100,0 100,0 98,4 100,0 93,4 98,0 96,2
2010 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 95,2 94,6 91,9 98,4 96,9 100,9 94,0 98,5 98,0 99,4 98,8 99,9 98,1 94,9 90,8 94,8 95,3
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 8,3 6,9 4,0 4,4 2,5 1,7 5,7 2,9 2,1 4,6 11,9 4,1 2,6 0,0 25,5 8,3 5,4
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring 4,8 3,4 0,0 1,2 2,6 0,0 3,9 1,8 0,0 0,2 1,8 0,0 0,0 0,0 7,2 6,8 4,3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 5,9 6,6 4,2 4,4 7,1 5,8 3,7 8,9 6,2 8,1 10,6 9,7 8,9 5,6 8,0 6,6 6,1
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 10,3 3,4 16,0 10,1 10,4 10,3 5,4 5,8 47,9 20,2 58,8 68,5 62,5 0,0 5,7 15,5 10,7
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 55,8 72,2 33,3 52,8 50,0 49,5 59,8 57,8 40,5 49,6 52,1 33,3 52,5 56,7 67,5 70,6 75,8
Elever per kommunal skole 295 350 235 261 227 268 293 520 194 277 79 83 217 71 434 332 364
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 14,2 14,1 14,1 12,7 13,2 13,2 12,5 12,2 11,5 14,0 7,9 10,4 13,7 8,1 15,7 15,1 15,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 14,8 14,6 13,2 13,6 14,6 13,8 11,7 13,6 10,8 14,1 7,5 9,7 13,3 8,8 14,4 15,7 15,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 15,8 17,2 11,4 12,3 14,0 15,7 16,1 13,0 10,6 11,1 9,5 10,5 15,9 9,1 17,0 17,4 16,5
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til vg opplæring 96,5 97,2 96,5 97,5 97,5 95,9 97,2 98,3 100 98,3 100 100 100 91,7 93,2 96,9 95,8
2011 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 95,6 94,3 91,7 97,6 95,8 97,8 95,0 97,2 102,0 99,1 100,0 103,1 96,9 105,1 91,4 94,4 94,8
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 7,9 6,2 2,6 4,4 4,7 2,6 6,3 2,7 1,7 3,9 14,1 2,8 1,9 0,0 25,8 8,2 5,3
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring 4,3 4,3 0,0 0,6 3,1 0,0 3,9 2,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 6,0 6,6 5,4
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 5,8 7,4 4,8 4,9 8,4 6,1 4,0 7,3 7,3 9,6 12,1 11,3 6,8 8,1 8,1 6,9 6,7
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 8,8 4,2 17,9 8,3 11,1 11,1 6,9 3,4 49,2 21,4 55,8 66,0 67,7 0,0 6,3 15,4 10,0
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 59,1 70,2 30,2 51,5 49,8 54,2 17,3 56,8 38,4 26,4 50,3 35,7 58,7 68,0 63,3 70,1 76,0
Elever per kommunal skole 296 339 232 262 229 268 293 515 179 280 79 79 226 62 411 328 365
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 14,5 14,5 14,2 13,1 13,0 11,3 12,0 13,0 11,8 14,9 10,3 7,8 13,3 7,9 15,6 15,2 14,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 14,1 14,4 14,7 12,4 14,2 13,1 10,9 12,4 9,1 14,1 7,5 8,5 14,5 11,5 14,1 15,4 15,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 15,6 17,3 13,4 16,2 16,0 15,7 15,8 13,1 10,6 13,9 10,0 12,1 15,0 6,0 16,2 16,3 16,4
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til vg opplæring 97,3 97,7 97,5 97,5 97,8 98,8 97,5 99,4 95,8 99,4 100,0 100,0 98,2 88,9 96,3 97,6 97,9
2012 Andel elever i kommunens grunnskoler, av dens innbyggere 6-15 år 94,3 93,6 91,3 96,7 95,9 98,0 94,7 97,6 95,9 98,0 98,2 102,1 97,4 99,1 91,8 94,5 95,0
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 8,9 7,1 3,1 4,0 4,0 3,2 6,3 3,5 4,8 4,3 11,5 4,2 3,1 0,0 25,4 8,5 5,7
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring 3,7 4,9 0,0 1,1 2,2 0,0 3,5 2,5 0,0 0,0 5,8 0,3 2,4 0,0 5,4 7,4 5,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,5 8,2 5,0 6,2 9,3 6,0 4,3 5,6 10,1 10,2 13,6 10,2 7,4 7,9 7,7 7,2 6,9
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 10,1 9,1 17,0 9,1 11,6 10,5 6,4 4,4 54,5 18,3 59,3 66,3 67,6 0,0 7,3 14,3 9,0
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 57,5 69,8 26,8 50,6 46,1 54,5 20,6 58,5 47,1 29,8 52,9 35,8 53,7 56,0 64,6 71,2 77,0
Elever per kommunal skole 301 337 230 265 261 270 295 383 189 289 95 96 237 63 415 330 368
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 13,5 14,1 13,3 13,2 13,3 12,4 12,0 10,8 10,5 14,5 9,0 8,0 14,5 9,2 16,1 15,3 14,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 14,7 13,6 14,5 12,4 14,0 12,0 11,4 12,3 11,6 14,2 9,4 9,6 15,3 11,6 14,7 15,7 15,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 15,2 16,5 13,0 15,6 16,0 15,1 14,4 12,6 10,0 15,8 10,7 12,6 18,0 8,1 16,4 16,7 16,5
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til vg opplæring 97,2 98,0 96,3 97,4 98,0 99,4 97,9 97,7 100,0 98,7 96,7 100,0 100,0 100,0 96,6 98,4 98,3
    Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim

Kilde: KOSTRA


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.