byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Pris for persontransport

 

Konsumprisindeksen Kjøp av bil Drivstoff Passasjertransport veg SOT/Kolumbus
1982 140,3 117 163 185
1983 152,1 131 174 209
1984 161,6 143 183 227
1985 170,8 154 186 243
1986 183,1 176 172 260 260,0
1987 199,1 203 185 284 292,5
1988 212,4 220,1 194,8 311,8 325,0
1989 222,1 227,9 209,4 340,5 357,5
1990 231,2 230,4 232,2 350,4 390,0
1991 239,1 234,6 267,7 372,4 390,0
1992 244,7 240,0 286,3 381,0 390,0
1993 250,3 257,3 300,4 397,7 422,5
1994 253,8 267,7 296,4 407,6 422,5
1995 260,0 277,7 310,7 419,0 455,0
1996 263,3 265,0 315,8 428,5 487,5
1997 270,1 271,2 340,3 445,6 520,0
1998 276,2 274,4 340,6 453,7 552,5
1999 282,6 273,3 363,8 475,0 552,5
2000 291,4 275,5 415,2 512,7 650,0
2001 300,2 284,8 381,1 558,1 650,0
2002 304,1 289,5 366,8 574,8 650,0
2003 311,6 288,4 376,6 614,8 650,0
2004 312,9 291,1 399,2 643,8 650,0
2005 317,9 295,8 434,3 651,1 650,0
2006 325,1 299,4 469,0 671,9 715,0
2007 327,6 300,7 480,9 687,8 715,0
2008 339,9 304,7 521,3 717,9 747,5
2009 347,3 310,6 496,4 761,4 780,0
2010 355,6 312,3 537,4 772,4 812,5
2011 360,2 315,9 588,8 781,6 845,0
2012 362,9 316,1 616,5 835,7 877,5
2013 370,5 316,2 615,3 867,1 975,0
2014 378,0 321,2 616,0 906,0 1007,5
2015 386,1 327,1 582,8 951,0 1039,5
sep. 15 388,3 327,6 573,2 950,0 1039,5
okt. 15 390,0 327,9 567,4 950,0 1039,5
nov. 15 391,4 327,9 568,5 950,0 1039,5
des. 15 389,7 328,2 557,9 949,1 1039,5
jan. 16 392,2 333,7 555,2 969,1 1072,0
feb. 16 394,1 333,7 536,1 974,5 1072,0
mar. 16 396,1 333,9 564,0 974,5 1072,0
apr. 16 397,2 333,9 558,6 974,5 1072,0
mai. 16 398,6 333,9 556,2 974,5 1072,0
jun. 16 401,0 333,9 580,0 974,5 1072,0
jul. 16 403,5 334,2 578,3 989,1 1072,0
aug. 16 401,3 334,2 565,1 989,1 1072,0
sep. 16 402,4 334,2 559,9 989,1 1072,0

1979=100. Indeksen gjelder hele landet.
SOT/Kolumbus: Enkeltbillett buss 2 soner. 1986=260
¹ Fra august 1999: Drivstoff og smøremidler.
² Fra august 1999: Passasjertransport på veg.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Rogaland fylkeskommune/SOT/Kolumbus


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.