byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Bilhold

 

2001 2011 2001 2011
Stavanger Ingen bil 14649 17035 31 % 30 %
Hundvåg 1115 1239 25 % 24 %
Tasta 1224 1246 23 % 22 %
Eiganes og Våland 3544 3957 37 % 35 %
Madla 1602 2014 22 % 24 %
Storhaug 2793 3840 46 % 46 %
Hillevåg 3105 2930 35 % 32 %
Hinna 1237 1802 21 % 20 %
Uoppgitt bydel Stavanger 29 7
Stavanger i alt 1 bil 24021 27008 50 % 47 %
Hundvåg 2340 2485 53 % 48 %
Tasta 2987 2791 56 % 49 %
Eiganes og Våland 4606 5227 48 % 46 %
Madla 3715 3871 51 % 45 %
Storhaug 2623 3676 44 % 44 %
Hillevåg 4564 4625 51 % 51 %
Hinna 3176 4330 53 % 49 %
Uoppgitt bydel Stavanger 10 3
Stavanger i alt 2 biler eller flere 9035 13038 19 % 23 %
Hundvåg 977 1469 22 % 28 %
Tasta 1128 1673 21 % 29 %
Eiganes og Våland 1449 2081 15 % 18 %
Madla 2023 2641 28 % 31 %
Storhaug 600 883 10 % 11 %
Hillevåg 1298 1593 14 % 17 %
Hinna 1554 2698 26 % 31 %
Uoppgitt bydel Stavanger 6 0

Prosent av husstandene.

Kilde: Folke- og boligtellingene 2001 og 2011


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.