byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Personbiltrafikk

 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
E39 Forus 43452 46667 47673 48339 51075 51840 54687 56899 55991
E39 Auglend 34200 35800 36000 36000 37400 36500 38200 40860 44320 44690 46130 46400 47860 49680 51430 53100 55400 58280 60360 60760 60539 62538 63478 64877 64631 63920
Rv. 44 Skjæringen (Hillevåg) 16000 16200 16300 16400 16400 17381 16707 16856 16829 16493 16716 16575 15644
Rv. 44 Hillevågstunnelen 9907 9882 10205 10316 10786 12610 13080 13463 13742 14269 14500 14315 14457 14689 14468 14560 14599 14782 15076
Rv. 509 Sundekrossen 14177 14128 14669 14056
Rv. 509 Madla 13000 13300 13300 13700 14000 13800 14200 14584 14735 15313 15421 14396 14631 14808 14702 14991 14966 15151 14854 14305 14499 14467 14658 15108 15445 15110
Fv. 509 Bergjelandstunnelen 18632 18848 19828 18295 17884
Fv. 427 Storhaugtunnelen 11652 11862 12563 13220
Fv. 435 Bybrua 17604 17501 17284 17040
Fv. 446 Tanke Svilands gate 5548 5605 6679 7457 7505

Kjøretøy per døgn. Årsgjennomsnitt basert på automatiske tellinger.

Kilde: Statens vegvesen


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.