byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Sykkeltrafikk

 

 

Gjennomsnitt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Januar 167 154 211 193 220 210 11 124 188 194 229
Februar 206 216 220 175 235 127 8 161 145 178 246
Mars 298 177 164 274 191 277 145 217 303 221 299
April 312 380 226 286 355 333 325 251 285 318 343
Mai 373 365 371 362 432 351 321 394 423 358 359
Juni 405 426 429 425 427 449 384 381 445 412 453
Juli 303 301 332 264 311 297 271 373 270 301 355 289
August 435 395 412 374 405 396 351 436 428 445 484 442
September 411 423 402 356 437 434 345 419 390 431 576 481
Oktober 321 358 335 357 330 344 282 342 358 385 408 406
November 273 261 279 243 227 304 260 335 288 300 360 355
Desember 188 197 194 165 142 169 72 140 81 202 211 226
årsdøgntrafikk 308 304 298 290 309 308 231 298 301 313 419 344

Sykler over gangbru i Kannik per døgn. Månedsgjennomsnitt basert på automatiske tellinger.

Kilde: Statens vegvesen


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.