byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Kollektivtransport

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Oslo 94 94 101 112 116 127 127
Stavanger 65 61 64 66 64 64 59
Bergen 91 88 84 83 100 102 106
Trondheim 91 93 95 101 105 115 119
Tromsø 107 106 103 108 113 103 122

Passasjerreiser (en påstigning, dvs. delreise) per innbygger.

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Oslo 41 29 43 35 48 51 50
Stavanger 23 31 32 32 30 32 31
Bergen 39 43 39 39 42 27 37
Trondheim 37 40 36 38 37 40 38
Tromsø 24 26 26 28 29 18 32

Passasjerkilometer i prosent av setekilometer.
Populasjonen er alle kollektivbedrifter innen rutebilnæringen (unntatt rene lukkede skoleruter).

Kollektivtransport i byområder som er definert slik:
Oslo: Oslo, Asker, Bærum, Nittedal, Oppegård, Lørenskog, Skedsmo og Ski kommuner
Kristiansand: Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne kommuner
Stavanger: Storbyområdet (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner)
Bergen: Bergen, Askøy, Fjell og Os kommuner
Trondheim: Trondheim, Klæbu og Malvik kommuner
Tromsø kommune

Kilde: Statistisk sentralbyrå


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.