byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Offentlige veger

 

 

Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Offentlige veger i alt 492 627 311 182 219 224 188 81 142 206 216 123 125 8
Riksveger 80 46 46 34 46 79 27 7   35     25  
Fylkesveger 117 79 125 73 65 62 30 34 109 80 136 76 53 6
Kommunale veger 295 502 140 75 108 83 131 39 33 92 80 47 46 2

Kilometer

Kilde: Vegdirektoratet og Kostra


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.