byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Varehandel

 

Sandnes Stavanger Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Finnøy Rennesøy Kvitsøy Oslo Bergen Trondheim
2008 102049 74626 41670 44996 75885 50699 52855 44598 21893 58884 34770 47261 27774 21944 77629 84081 87827
2009 100886 75365 40150 46568 79210 51223 53434 46157 23857 65200 38488 51874 27192 25336 77344 86018 89346
2010 101158 76569 39296 47349 81620 51778 54681 51206 24416 65838 41345 56504 29627 28082 78563 85944 90430
2011 100970 76482 38946 47748 81300 55060 59334 52793 23513 67807 41224 56911 37483 29182 79444 86750 90802
2012 102989 78813 39712 49279 84750 60095 63069 53808 24067 71179 39243 62732 39738 26582 80809 88631 92364
2013 101824 79762 41443 50264 85663 62190 63524 54571 24702 66984 40901 72307 38354 26036 82661 90067 91892
2014 102645 81688 41862 52410 87510 65091 64918 56767 24481 68369 42281 78419 35776 26439 84446 92223 94518
2015 106145 82286 44013 52045 92713 69437 65392 58784 24470 71054 42418 74621 35334 26601 90424 97106 98017

Omsetning i kroner per innbygger i detaljhandel. Tallene er eksklusiv omsetning av motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Kilde: Statistikkbanken


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.