byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Avfall

År: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Organisk avfall tonn 11561 13543 13425 14065 14056 14160 14815 15115 13950 14992
Papir/papp/drikkekartong tonn 8068 8119 8428 9044 9397 9412 9322 8397 8167 8793
Glass tonn 995 1091 1028 987 852 1121 1223 1410 1340 1369
Plast tonn 260 287 329 370 375 463 523 662 493 652
Metall tonn 453 518 982 1306 1213 1356 1467 1447 1391 1523
Tekstiler tonn 586 603 541 720 742 780 816 947 834 857
Miljøfarlig avfall tonn 159 179 216 227 192 173 269 262 292 333
EE-avfall tonn 1575 1179 1267 1531 1879 1994 2027 1999 1986 2924
Trevirke tonn 1224 1646 1932 3190 3525 3970 3731 4460 4049 4376
Gips tonn - - - - - - - - - 401
Sum utsortert avfall tonn 24881 27163 28152 31440 32166 33429 34193 34700 32502 36222
...per person kg 227 245 251 276 279 285 286 285 262 287
Restavfall (til dep./forbrenn.) tonn 16081 15657 15464 16806 17500 17930 17506 17709 18398 19687
...per person kg 147 141,05 138 147 152 153 146 146 149 156
Totalt: tonn 40962 42820 43610 48247 49732 51358 51699 52409 50901 55909
...per person kg 373 386 388 423 432 438 432 431 411 444
Andel materialgjenvinning: prosent 60,7 63,4 64,5 65,2 64,7 65,1 66,1 66,2 63,9 64,8

Kun hushaldsavfall.

Kilde: Bymiljø og utbygging


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.