byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Kulturlandskap

 

En nasjonal kartlegging av verdifulle kulturlandskap ble gjennomført i 1994. Det ble lagt vesentlig vekt på å få med områder med rikt biologisk mangfold og kulturminner, helst innafor samme tradisjonelle kulturlandskap.

Av 100 undersøkte område i Rogaland ble 14 pekt ut som de høgest prioriterte. Av disse er 9 pekt ut som nasjonalt representative område (kl.1). 6 av disse ligger i Stavanger-regionen:

Innbyrdes
prioritering
Klasse Kategori Lokalitet Kommune Landskapsregion
1 1 Særprega Hodnafjell-Dale-
Vikafjell
Rennesøy VII. Kyst- og øylandskap i Ryfylke
5 1 Mangfold Helland-Bø Rennesøy VII. Kyst- og øylandskap i Ryfylke
7 1 Mangfold Tjensvoll / Mossige Time III. Høg-Jæren
8 1 Mangfold Lima Gjesdal IV. Dal- og heilandskap
10 1 Representativ Nese, Kattalandsvika Klepp II. Låg-Jærens slettelandskap
14 2 Mangfold Resnes, Nordre Sunde Stavanger II. Låg-Jærens slettelandskap

Kilde: Fylkesmannen i Rogaland


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.