byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Kulturminner

 

 

 

R-regi-
strer-
inger

      R+X

SEFRAK

Kultur-
minner
totalt

       km²

Kulturminner per km²: 

Alle
kultur-
minner
Kun R-
registr-
eringer
Sandnes 280 459 1302 2041 303 6,74 1,51
Stavanger 173 237 3243 3653 70 52,19 3,39
546 1039 443 2028 255 7,95 4,07
Klepp 320 599 126 1045 115 9,09 5,21
Time 337 552 285 1174 182 6,45 3,03
Gjesdal 45 149 231 425 609 0,70 0,24
Sola 247 513 407 1167 69 16,91 7,43
Randaberg 79 164 155 398 25 15,92 6,56
Strand 158 261 445 864 215 4,02 1,21
Rennesøy 359 508 210 1077 65 16,57 7,82

Kulturminnene fordeler seg noe ulikt fra kommune til kommune. Tettbygde kommuner har mange SEFRAK-registreringer, mens landbrukskommuner som Hå, Time, Klepp, Sola, Randaberg og Rennesøy har relativt mange automatisk freda kulturminner (R-registreringer).

R-registreringer:
Kulturminner fra før 1537 freda med hjemmel i kulturminneloven (automatisk freda kulturminner).
Eksempel: Gravrøyser, tufter, gardsanlegg, steinalderboplasser, bygdeborger.

X-registreringer:
Kulturminner der det er usikkert om de er fra før eller etter 1537.
Eksempel: Rydningsrøyser, stakktufter, gardfar, utgravde automatisk freda kulturminner.

SEFRAK-registreringer:
Nyere tids kulturminne, dvs. fra etter 1537. I all hovedsak er det bygninger som er registrert.

Kilde: Rogaland fylkeskommune


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.