byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Lufttemperatur

 

Året Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Normal 7,4 0,8 0,6 2,7 5,5 9,9 12,8 14,2 14,4 11,7 8,8 4,6 2,2
1997 8,4 1,2 3,7 4,0 5,1 9,1 14,1 16,9 18,5 12,3 7,7 5,4 3,0
1998 7,9 3,0 5,4 3,3 5,8 10,1 12,3 13,2 13,3 13,6 8,0 2,8 4,0
1999 8,6 2,9 1,6 4,3 7,2 9,5 12,6 14,6 15,3 15,7 9,4 7,1 2,7
2000 8,6 4,2 3,9 3,6 7,3 10,8 11,9 13,4 13,7 13,3 10,8 7,3 3,4
2001 7,6 2,0 -0,5 1,2 5,4 9,4 11,0 16,0 15,5 12,6 11,6 5,5 0,9
2002 8,7 4,0 3,4 4,1 7,2 12,3 14,9 15,1 19,3 14,1 6,7 3,2 0,3
2003 8,4 1,3 1,2 3,5 7,6 9,5 13,9 17,5 15,7 12,8 6,5 6,7 4,1
2004 8,6 1,7 2,3 4,1 8,0 10,1 12,2 14,2 17,3 12,9 9,4 5,3 5,2
2005 8,4 4,3 1,9 2,9 7,5 9,2 12,2 15,2 14,3 13,1 10,9 5,9 3,7
2006 9,1 1,8 1,7 -0,3 5,3 10,8 12,6 17,5 17,1 16,3 11,5 8,2 7,2
2007 8,6 4,5 2,0 5,8 7,9 9,2 14,7 14,7 15,0 11,4 9,4 4,9 3,8
2008 9,2 4,4 5,1 3,7 7,2 11,5 14,1 17,5 16,1 13,2 9,4 4,8 2,9
2009 8,7 2,8 0,5 4,7 9,1 10,8 13,3 16,5 16,2 13,4 8,1 7,3 1,4
2010 6,4 -4,0 -1,8 3,8 6,9 8,7 12,2 16,1 15,5 12,8 8,7 1,5 -3,0
2011 8,9 2,2 1,0 3,5 8,9 10,8 13,1 15,4 15,5 13,7 10,6 8,1 4,5
2012 8,0 3,0 2,4 6,0 5,8 9,9 11,9 14,5 15,5 11,8 7,8 6,6 0,4
2013 8,0 0,0 -0,3 0,5 5,0 10,9 12,8 15,5 16,0 13,0 10,2 6,1 6,2
2014 10,0 2,9 3,0 5,9 8,8 11,0 13,6 18,7 15,5 14,1 11,2 8,2 4,5

 

Lufttemperatur på Sola. Normal og 1997-2011.

 

Året Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Våland 7,5 1,2 1,1 2,8 5,5 9,9 12,8 14,1 14,4 11,7 8,8 4,8 2,5
Sola 7,4 0,8 0,6 2,7 5,5 9,9 12,8 14,2 14,4 11,7 8,8 4,6 2,2
Hovsherad, Lund 6,2 -1,2 -1,3 1,1 4,4 9,3 12,9 14,1 13,7 10,6 7,6 3,2 0,0
Oslo (Blindern) 5,7 -4,3 -4,0 -0,2 4,5 10,8 15,2 16,4 15,2 10,8 6,3 0,7 -3,1
Bergen (Florida) 7,7 1,5 1,6 3,3 5,9 10,5 13,5 14,5 14,4 11,5 8,7 4,7 2,6
Værnes 5,3 -3,2 -2,4 0,5 3,9 9,4 12,6 13,9 13,4 9,8 6,1 0,9 -1,5
Tromsø 2,5 -4,4 -4,2 -2,7 0,3 4,8 9,1 11,8 10,8 6,7 2,7 -1,1 -3,3

Lufttemperatur på utvalgte stasjoner. Normal.

Stasjon   Året Jan. Feb. Mars Apr.

Mai

Juni Juli Aug. Sep. Okt.

Nov.

Des.

Våland Normal¹ 7,5 1,2 1,1 2,8 5,5 9,9 12,8 14,1 14,4 11,7 8,8 4,8 2,5
Sola Normal¹ 7,4 0,8 0,6 2,7 5,5 9,9 12,8 14,2 14,4 11,7 8,8 4,6 2,2
Gjennomsnitt 1997 8,4 1,2 3,7 4,0 5,1 9,1 14,1 16,9 18,5 12,3 7,7 5,4 3,0
Maksimum 28,1 8,0 8,3 8,3 13,9 20,7 26,3 26,3 28,1 23,0 15,7 11,1 9,4
Minimum -9,7 -9,7 -4,3 -4,0 -2,3 0,6 6,1 8,8 10,6 4,6 -5,2 -5,0 -5,0
Gjennomsnitt 1998 7,9 3,0 5,4 3,3 5,8 10,1 12,3 13,2 13,3 13,6 8,0 2,8 4,0
Maksimum 25,8 12,0 9,8 13,2 16,5 19,9 25,8 24,4 22,4 21,0 13,0  8,9 10,1
Minimum  -10,4 -9,5 -2,0 -10,1 -0,7 2,1 4,6 8,5 7,1 7,2 0,4  -5,3 -10,4
Gjennomsnitt 1999 8,6 3,0 1,6 4,3  7,2 9,5  12,6 14,6 15,3 15,7 9,4 7,1 2,7
Maksimum  26,8 8,5 8,2 13,2 18,1 21,4 20,5 22,6 26,8 24,8 14,1 11,9 10,1
Minimum -9,7 -6,8 -9,7 -3,0 -1,1 -0,5 5,5 7,7 6,8 5,9 0,9 -5,3 -7,4
Gjennomsnitt 2000 8,6 4,2 3,9 3,6 7,3 10,8 11,9 13,4 13,7 13,3 10,8 7,3 3,4
Maksimum 25,0 8,5 8,4 8,8 25,0 24,3 22,4 20,2 22,3 22,6 19,5 11,8 10,9
Minimum -10,6 -5,1 -3,5 -4,3 -0,5 3,6 4,8 7,3 8,4 4,9 5,2 0,9 -10,6
Gjennomsnitt 2001 7,6 2,0 -0,5 1,2 5,4 9,4 11,0 16,0 15,5 12,2 11,6 5,5 0,9
Maksimum 26,7 7,0 7,7 8,7 12,9 17,9 23,7 26,0 26,7 20,3 17,4 11,7 8,8
Minimum -15,2 -7,2 -11,9 -15,2 -4,1 1,1 0,8 9,8 7,0 5,5 4,7 -2,4 -13,2
Gjennomsnitt 2002 8,7 4,0 3,4 4,1 7,2 12,3 14,9 15,1 19,3 14,1 6,7 3,2 0,3
Maksimum 28,1 8,3 10,1 13,2 17,2 23,0 26,9 27,9 28,1 25,4 17,5 10,7 7,9
Minimum -10,4 -6,5 -9,6 -5,2 -0,3 3,4 8,0 9,1 12,6 6,1 -4,2 -7,0 -10,4
Gjennomsnitt 2003 8,4 1,3 1,2 3,5 7,6 9,5 13,9 17,5 15,7 12,8 6,5 6,7 4,1
Maksimum 30,5 8,3 9,1 11,4 19,8 17,4 25,8 30,5 27,9 19,7 14,3 14,3 9,3
Minimum -13,2 -13,2 -6,9 -2,8 -1,7 1,2 6,2 10,0 6,5 2,7 -4,3 -0,8 -10,6
Gjennomsnitt 2004 8,6 1,7 2,3 4,1 8,0 10,1 12,2 14,2 17,3 12,9 9,4 5,3 5,2
Maksimum 29,4 8,0 9,7 7,1 16,3 23,5 22,0 24,1 29,4 21,3 15,7 7,9 9,6
Minimum -9,1 -9,1 -8,5 -4,0 0,3 1,9 5,1 6,6 6,7 4,9 0,5 -8,2 -2,6
Gjennomsnitt 2005 8,4 4,3 1,9 2,9 7,5 9,2 12,2 15,2 14,3 13,1 10,9 5,9 3,7
Maksimum 24,0 10,3 7,6 13,9 18,0 20,9 23,4 24,0 23,9 23,9 21,4 14,5 10,6
Minimum -9,2 -8,1 -7,5 -9,2 -0,3 3,1 6,0 9,4 8,3 5,0 -1,5 -6,6 -6,3
Gjennomsnitt 2006 9,1 1,8 1,7 -0,3 5,3 10,8 12,6 17,5 17,1 16,3 11,5 8,2 7,2
Maksimum 28,1 8,3 10,0 9,6 12,2 23,8 27,6 28,1 25,4 25,6 18,1 12,5 11,4
Minimum -13,3 -7,1 -5,3 -13,3 -1,2 2,7 5,0 8,8 10,8 9,8 3,6 -0,3 -2,2
Gjennomsnitt 2007 8,6 4,5 2,0 5,8 7,9 9,2 14,7 14,7 15,0 11,4 9,4 4,9 3,8
Maksimum 27,1 10,5 8,6 17,7 20,9 21,4   21,8 27,1 16,9 15,4 12,5 10,3
Minimum -9,4 -9,4 -8,5 -2,8 -0,4 0,1   9,6 6,0 3,5 1,3 -5,0 -5,0
Gjennomsnitt 2008 9,2 4,4 5,1 3,7 7,2 11,5 14,1 17,5 16,1 13,2 9,4 4,8 2,9
Maksimum 30,4 9,3 11,2 11,0 17,3 27,5 28,3 30,4 28,8 22,2 14,7 11,9 10,0
Minimum -9,0 -5,7 -4,3 -8,7 -0,3 4,3 5,7 10,7 7,3 6,7 -0,8 -9,0 -6,0
Gjennomsnitt 2009 8,7 2,8 0,5 4,7 9,1 10,8 13,3 16,5 16,2 13,4 8,1 7,3 1,4
Maksimum 29,0 8,6 6,7 9,5 19,1 20,7 29,0 23,5 26,2 19,4 14,2 12,2 9,2
Minimum -13,2 -9,7 -9,8 -3,0 1,0 3,5 3,9 10,3 9,7

4,4

-1,0 -2,7 -13,2
Gjennomsnitt 2010 6,4 -4,0 -1,8 3,8 6,9 8,7 12,2 16,1 15,5 12,8 8,7 1,5 -3,0
Maksimum 26,6 6,4 5,9 13,9 15,5 18,0 22,8 26,6 24,5 20,1 16,3 11,0 8,1
Minimum -17,7 -17,7 -12,8 -9,2 -1,4 -1,5 6,8 8,8 6,5 2,1 -1,2 -11,7 -15,5
Gjennomsnitt 2011 8,9 2,2 1,0 3,5 8,9 10,8 13,1 15,4 15,5 13,7 10,6 8,1 4,5
Maksimum 25,1 8,1 7,7 10,2 22,4 22,4 22,5 24,3 25,1 21,9 22,3 16,2 11,1
Minimum -10,5 -5,6 -10,5 -4,2 2,3 1,9 5,0 9,2 7,0

7,3

1,0 -2,7 -4,6
Gjennomsnitt 2012 8,0 3,0 2,4 6,0 5,8 9,9 11,9 14,5 15,5 11,8 7,8 6,6

0,4

Maksimum 26,6 8,8 9,2 12,2 14,3 26,4 19,6 26,6 23,2 18,9 14,1 11,1 8,3
Minimum -11,9 -7,0 -8,9 0,0 -5,1 0,0 4,3 7,9 8,7 1,8 -1,8 -1,5 -11,9
Gjennomsnitt 2013 8,0 0,0 -0,3 0,5 5,0 10,9 12,8 15,5 16,0 13,0 10,2 6,1 6,2
Maksimum 28,2 8,7 7,3 9,5 8,4 26,8 20,1 25,6 28,2 22,0 15,9 11,6 10,0
Minimum -12,9 -12,9 -9,2 -9,2 -5,2 0,3 7,0 9,7 7,9 3,4 1,9 -3,2 -5,9
Gjennomsnitt 2014 10,0 2,9 5,2 5,9 8,8 11,0 13,6 18,7 15,5 14,1 11,2 8,2 4,5
Maksimum 29,5 8,7 11,1 14,9 20,9 23,1 25,8 29,5 25,9 22,5 18,8 16,1 9,6
Minimum -6,3 -3,8 0,3 -1,5 -0,9 -0,1 6,4 9,3 8,6 5,5 0,4 -0,6 -6,3
Gjennomsnitt 2015   4,3 3,5                    
Maksimum   9,9 8,1                    
Minimum   -5,1 -7,7                    
Hovsherad,
Lund kommune
Normal¹ 6,2 -1,2 -1,3 1,1 4,4 9,3 12,9 14,1 13,7 10,6 7,6 3,2 0,0
Gjennomsnitt 2002 7,3 1,2 1,9 2,4 6,1 11,4 14,0 15,1 18,2 12,8 4,9 1,0 -1,6
Maksimum 29,3 7,6 9,0 11,9 15,3 21,9 25,0 29,3 29,0 25,1 16,3 9,8 5,4
Minimum -15,9 -15,9 -14,0 -13,8 -4,6 -0,3 3,5 4,4 8,6 0,6 -7,2 -10,6 -15,8
Gjennomsnitt 2003 7,1 -1,0 -1,2 1,8 6,5 8,6 14,2 17,0 15,5 11,6 4,4 4,7 2,6
Maksimum 29,6 10,0 7,2 12,4 19,9 21,8 25,3 29,1 29,6 20,2 15,2 14,2 11,0
Minimum -18,9 -18,9 -12,9 -5,6 -5,7 -2,7 3,1 7,9 2,5 0,1 -8,2 -5,4 -10,0
Gjennomsnitt 2004 7,1 -1,3 -1,3 2,8 6,8 10,6 12,8 13,9 16,2 11,3 7,7 2,2 2,9
Maksimum 29,0 6,2 9,6 6,9 16,2 23,1 22,1 25,5 29,0 20,9 14,9 5,5 9,5
Minimum -15,9 -14,3 -15,9 -6,5 -3,0 -1,7 1,8 3,8 3,4 -0,3 -2,4 -13,1 -8,8
Gjennomsnitt 2005 7,3 2,7 0,2 0,5 6,3 8,5 12,7 16,2 14,1 11,5 8,8 4,5 1,8
Maksimum 28,7 10,7 7,9 13,8 18,8 17,6 23,7 28,7 24,4 22,5 18,4 14,4 10,4
Minimum -20,8 -11,1 -10,1 -20,8 -4,4 -1,4 1,4 6,5 3,4 0,3 -5,3 -7,5 -6,9
Gjennomsnitt 2006 7,5 -0,9 -1,6 -3,0 3,5 10,0 13,6 17,6 16,0 14,7 9,4 6,2 5,0
Maksimum 28,7 7,6 8,2 10,5 14,3 24,0 25,6 28,7 26,9 23,9 17,2 12,9 11,7
Minimum -22,8 -15,2 -14,6 -22,8 -5,0 -1,4 1,2 5,9 6,5 5,3 0,3 -3,9 -4,3
Gjennomsnitt 2007 7,3 2,7 0,1 4,6 7,2 9,1 14,8 14,0 14,4 10,5 7,1 3,1 0,3
Maksimum 28,7 10,8 10,1 16,7 21,4 21,1 28,7 21,5 26,4 17,5 16,6 12,5 9,9
Minimum -14,4 -13,3 -14,4 -4,5 -4,3 -2,0 1,7 5,3 2,3 1,3 -3,7 -7,8 -10,0
Gjennomsnitt 2008 7,3 2,4 3,4 1,7 5,2 11,1 13,0 16,5 14,4 10,8 7,1 2,3 0,0
Maksimum 29,4 9,4 10,0 10,8 17,3 26,2 26,5 29,4 26,9 19,6 14,4 11,5 9,6
Minimum -11,3 -5,5 -6,6 -11,3 -3,4 -1,7 2,4 6,0 3,5 1,2 -2,9 -11,0 -8,4
Gjennomsnitt 2009 6,9 0,4 -2,2 2,8 7,9 9,8 13,3 15,9 14,5 11,7 5,4 5,3 -1,5
Maksimum 28,9 8,2 7,5 13,9 20,6 24,4 27,7 28,9 28,0 21,8 12,2 11,3 7,5
Minimum -21,4 -12,6 -18,4 -5,0 -2,5 -0,4 0,1 6,3 5,0 -0,1 -4,9 -4,0 -21,4
Gjennomsnitt 2010 4,4 -7,2 -6,8 0,3 5,2 9,1 13,2 15,6 14,3 10,7 6,3 -0,6 -7,8
Maksimum 27,6 6,5 3,9 10,0 15,6 24,6 24,4 24,9 27,6 18,4 16,2 10,2 8,6
Minimum -26,0 -26,0 -23,0 -22,0 -3,9 -4,1 4,3 3,7 2,1 -1,2 -5,7 -13,9 -21,4
Gjennomsnitt 2011 7,2 -0,9 -1,2 1,9 7,7 9,0 13,0 15,9 14,1 11,8 8,2 5,9 1,4
Maksimum 26,9 8,3 5,7 9,8 21,5 19,9 23,1 26,9 24,2 20,6 18,8 12,5 11,0
Minimum -17,9 -13,6 -17,9 -7,3 -1,7 -2,4 0,8 6,7 3,1 1,1 -2,3 -5,4 -10,7
Gjennomsnitt 2012 6,4 0,5 -0,5 5,5 4,6 10,0 11,6 14,0 14,4 10,1 5,4 4,5 -3,0
Maksimum 27,5 7,6 12,7 18,1 16,2 27,5 21,6 24,2 23,3 18,7 13,7 10,3 7,4
Minimum -18,7 -8,5 -17,1 -3,8 -8,2 -3,3 -1,0 4,4 4,5 -2,4 -6,8 -4,3 -18,7
Gjennomsnitt 2013 6,2 -2,6 -3,3 -2,0 2,7 10,2 12,8 16,0 14,5 11,3 8,0 3,3 3,4
Maksimum 28,9 10,8 10,2 10,3 7,5 27,0 23,0 28,9 26,5 20,6 18,1 10,7 9,5
Minimum -17,1 -15,6 -16,3 -17,1 -11,1 -2,1 2,1 5,9 3,6 -0,8 -3,0 -6,7 -11,9
Gjennomsnitt 2014 8,5 0,8 3,0 4,6 7,6 10,6 14,3 17,5 14,0 12,4 9,7 6,4 1,0
Maksimum 30,7 8,3 7,9 15,3 22,0 22,8 24,1 30,7 24,3 22,0 16,7 13,0 9,1
Minimum -16,2 -6,3 -2,9 -4,7 -4,4 -4,0 3,2 5,5 4,5 2,7 -1,6 -4,0 -16,2
Gjennomsnitt 2015   1,8 1,3                    
Maksimum   9,9 7,8                    
Minimum   -7,8 -12,3                    
Oslo (Blindern) Normal¹ 5,7 -4,3 -4,0 -0,2 4,5 10,8 15,2 16,4 15,2 10,8 6,3 0,7 -3,1
Bergen (Florida) Normal¹ 7,7 1,5 1,6 3,3 5,9 10,5 13,5 14,5 14,4 11,5 8,7 4,7 2,6

 

 Temperaturnormalen er fastsatt på gjennomsnitt 1961-90.

Kilde: Det norske meteorologiske institutt


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.