byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Grønnstrukturen

Stavanger Hundvåg Tasta uten Åmøy Eiganes og Våland Madla Storhaug uten øyane Hillevåg Hinna
Friområde per person 2011 127 164 105 74 150 41 96 134
2025 106 131 91 65 126 30 87 105
Grønne områder per person 2011 239 167 223 78 369 45 124 271
2025 200 133 192 69 311 33 112 212

2025: Framskriving fra 2011.

Kvadratmeter

Arealdisponering i kommuneplanens arealdel 2010 - 2025.

Kilde: Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.