byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Voldskriminalitet

 

  1995, 1996 og
1. kvartal 1997.
1996, 1997 og
1. kvartal 1998
1997 og 1998 1998 og 1999 1999 og 2000 2000 og 2001 2003 og 2004 2004 og 2005 2005 og 2006
Stavanger 503 516 486 507 554 611 598 652 674
Hundvåg 28 22 22 30 31 24 40 38 36
Tasta 21 23 24 24 26 31 30 37 42
Eiganes og Våland 129 118 116 137 165 186 120 130 132
Madla 58 51 41 37 43 61 51 55 64
Storhaug 187 190 178 175 188 202 209 252 265
Hillevåg 43 42 44 48 58 70 54 63 71
Hinna 31 28 24 24 27 32 46 46 46

Gjennomsnitt
¹ Voldlovbrudd. Anmeldte tilfeller etter gjerningsbydel. Voldskriminalitet omfatter forbrytelser og forseelser mot liv, legeme og helbred, forbrytelser mot den personlige frihet, vold mot offentlig tjenestemann og forsettlig brannstiftelse (mordbrann).

Kilde: Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) og Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.