byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Voldskriminalitet

 

 

1994, 1995 og
1. kvartal 1996
1995, 1996 og
1. kvartal 1997
1996, 1997 og
1. kvartal 1998
1997 og 1998 1998 og 1999 1999 og 2000 2000 og 2001 2003 og 2004 2004 og 2005
Sandnes I alt 266 268 309 305 301 318 319 263 282
I promille av folkemengden 5,5 5,4 6,2 6,0 5,8 6,0 5,9 4,6 4,9
Stavanger I alt 454 503 516 486 507 554 611 598 652
I promille av folkemengden 4,4 4,8 4,9 4,5 4,7 5,1 5,6 5,3 5,7
I alt 19 27 40 39 34 45 51 61 72
I promille av folkemengden 1,4 2,0 3,0 2,9 2,5 3,2 3,6 4,2 4,9
Klepp I alt 36 38 31 28 30 32 39 44 42
I promille av folkemengden 2,9 3,0 2,4 2,1 2,2 2,3 2,8 3,1 2,9
Time I alt 48 49 70 85 83 75 66 67 73
I promille av folkemengden 3,8 3,8 5,4 6,6 6,3 5,6 4,9 4,7 5,0
Gjesdal I alt 23 18 21 20 18 15 17 30 30
I promille av folkemengden 2,8 2,2 2,5 2,3 2,1 1,7 1,9 3,2 3,2
Sola I alt 27 19 25 28 31 36 49 58 63
I promille av folkemengden 1,5 1,1 1,4 1,5 1,7 1,9 2,6 2,9 3,2
Randaberg I alt 8 7 6 7 7 10 13 14 16
I promille av folkemengden 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8 1,1 1,5 1,5 1,8
Forsand I alt : : : : : : : : :
I promille av folkemengden : : : : : : : : :
Strand I alt 36 32 27 28 32 37 42 32 40
I promille av folkemengden 3,7 3,3 2,8 2,8 3,2 3,7 4,1 3,1 3,8
Hjelmeland I alt 3 : : : 5 7 6 : :
I promille av folkemengden 1,1 : : : 1,8 2,5 2,2 : :
Finnøy I alt 6 5 3 7 8 9 8 : 5
I promille av folkemengden 2,1 1,8 1,1 2,5 2,8 3,1 2,8 : 1,8
Rennesøy I alt 3 4 4 : : : 5 : :
I promille av folkemengden 1,1 1,4 1,4 : : : 1,6 : :
Kvitsøy I alt : : : : : : : : :
I promille av folkemengden : : : : : : : : :

Anmeldte voldlovbrudd. Gjennomsnitt. Gjerningskommune.

Kilde: Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) og Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.