byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Enslige forsørgere med overgangsstønad fra folketrygden

 

 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Stavanger I alt 1229 1163 1146 1071 998 593 610 616 657 636 564 479
I promille av kvinner 20-39 år 70 67 66 61 58 35 35 36 38 37 32 27
Hundvåg I alt 145 137 139 133 134 72 86 77 94 89 73 51
I promille av kvinner 20-39 år 83 76 78 74 75 41 47 41 51 50 41 29
Tasta I alt 169 164 114 139 133 78 72 84 80 66 68 61
I promille av kvinner 20-39 år 75 73 51 62 59 36 34 42 41 35 37 34
Eiganes og Våland I alt 136 120 141 140 127 101 84 82 89 92 64 58
I promille av kvinner 20-39 år 43 38 45 45 41 33 26 26 28 29 20 18
Madla I alt 243 223 214 191 179 104 109 108 112 106 97 79
I promille av kvinner 20-39 år 83 77 74 66 64 39 41 42 44 40 37 30
Storhaug I alt 160 160 132 140 149 63 69 75 87 89 70 67
I promille av kvinner 20-39 år 78 77 64 68 71 30 32 34 38 37 27 25
Hillevåg I alt 244 224 224 199 169 94 115 110 96 106 104 89
I promille av kvinner 20-39 år 80 79 79 70 59 34 41 40 35 39 38 33
Hinna I alt 132 117 113 127 120 81 71 79 98 88 86 71
I promille av kvinner 20-39 år 58 47 45 51 47 32 28 30 35 32 31 25

1. januar

Kilde: Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) og Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.