byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Enslige forsørgere med overgangsstønad fra folketrygden

 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sandnes Absolutte tall 484 469 475 453 419 426 264 260 301 324 321 318 286
I promille av kvinner 20-39 år 63 61 61 58 54 53 33 32 37 39 38 36 32
Stavanger Absolutte tall 1209 1229 1163 1146 1071 998 593 610 616 657 636 564 479
I promille av kvinner 20-39 år 70 70 67 66 61 58 35 35 36 38 37 32 27
Absolutte tall 111 96 97 102 95 104 78 77 81 87 109 92 76
I promille av kvinner 20-39 år 60 53 53 55 51 55 41 39 41 44 56 46 37
Klepp Absolutte tall 99 106 113 124 112 120 76 85 97 95 84 70 52
I promille av kvinner 20-39 år 52 54 55 60 54 58 37 42 47 47 41 34 24
Time Absolutte tall 90 95 97 94 84 85 58 67 65 85 79 71 53
I promille av kvinner 20-39 år 47 51 52 50 45 45 31 35 33 42 38 34 25
Gjesdal Absolutte tall 74 74 93 96 87 84 60 53 43 54 59 48 37
I promille av kvinner 20-39 år 58 57 71 72 65 62 44 40 33 42 45 36 28
Sola Absolutte tall 134 139 135 133 122 128 100 85 91 87 114 93 69
I promille av kvinner 20-39 år 46 49 48 47 43 46 37 31 34 33 43 34 24
Randaberg Absolutte tall 57 60 58 68 73 71 43 41 44 45 44 43 44
I promille av kvinner 20-39 år 41 44 43 49 53 54 33 32 34 36 35 34 35
Forsand Absolutte tall             6 : : : 1 3 :
I promille av kvinner 20-39 år             43 : : : 7 22 :
Strand Absolutte tall 93 96 96 94 93 94 59 58 63 68 71 64 60
I promille av kvinner 20-39 år 70 73 73 71 70 69 43 42 45 49 51 46 42
Hjelmeland Absolutte tall                 7 7 10 6 6
I promille av kvinner 20-39 år                 22 23 32 19 20
Finnøy Absolutte tall             12 12 12 15 15 12 5
I promille av kvinner 20-39 år             38 39 39 51 54 46 18
Rennesøy Absolutte tall 9 14 13 21 9 8 3 4 9 12 15 9 7
I promille av kvinner 20-39 år 23 36 33 52 22 18 7 9 20 27 34 20 14
Kvitsøy Absolutte tall             : : : : : : :
I promille av kvinner 20-39 år             : : : : : : :

1. januar. Overgangsstønad og stønad til barnetilsyn etter folketrygdlovens kap. 15.
: 0, 1 eller 2

Kilde: Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) og Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.