byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Sykepengetilfeller

 

    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Stavanger Løpende  Absolutte tall 823 859 1090 1096 1096 1284 1355 1339 1491 1626 1202 1296 1382
I promille av folkemengden 8 8 10 10 10 12 12 12 13 14 11 11 12
Avsluttede Absolutte tall 2625 2856 3156 3496 3925 4608 4933 4687 4381 4430 3837 4001 4172
I promille av folkemengden 25 27 30 33 36 42 45 43 39 39 34 35 36
Hundvåg Løpende  Absolutte tall 74 116 125 132 132 160 196 156 181 200 151 151 168
I promille av folkemengden 7 11 12 12 12 14 17 13 15 16 12 12 14
Avsluttede Absolutte tall 284 324 390 399 482 548 603 573 537 563 450 469 512
I promille av folkemengden 24 31 35 36 43 48 52 49 45 46 37 38 41
Tasta Løpende  Absolutte tall 110 101 124 149 149 147 176 177 172 185 145 182 157
I promille av folkemengden 9 8 10 11 11 11 13 13 13 14 11 13 11
Avsluttede Absolutte tall 342 349 411 309 506 606 630 645 518 540 424 522 449
I promille av folkemengden 29 28 32 24 38 45 47 48 38 40 31 38 33
Eiganes og Våland Løpende  Absolutte tall 144 144 196 205 205 211 207 209 234 250 188 223 248
I promille av folkemengden 8 8 10 11 11 11 11 11 12 13 9 11 12
Avsluttede Absolutte tall 413 484 483 583 685 736 754 702 678 719 615 625 665
I promille av folkemengden 22 25 26 30 36 38 39 36 34 36 31 31 33
Madla Løpende  Absolutte tall 155 149 176 207 207 204 240 232 239 287 203 207 209
I promille av folkemengden 8 8 9 11 11 11 13 12 13 15 11 11 11
Avsluttede Absolutte tall 464 537 549 619 702 804 865 817 648 700 655 597 651
I promille av folkemengden 25 29 30 33 37 42 46 43 34 37 34 30 33
Storhaug Løpende  Absolutte tall 81 101 141 112 112 133 143 145 166 156 132 136 154
I promille av folkemengden 7 9 13 10 10 12 13 13 14 13 11 11 12
Avsluttede Absolutte tall 290 300 366 349 489 452 531 514 503 492 441 453 485
I promille av folkemengden 27 27 32 31 44 40 48 46 43 41 37 37 37
Hillevåg Løpende  Absolutte tall 168 145 184 195 195 240 211 242 272 274 198 221 226
I promille av folkemengden 10 8 11 11 11 14 12 14 16 15 11 12 12
Avsluttede Absolutte tall 474 523 523 563 670 793 838 795 792 697 638 715 710
I promille av folkemengden 27 30 32 32 38 45 48 46 45 39 36 40 39
Hinna Løpende  Absolutte tall 83 103 132 142 142 184 177 175 220 267 178 173 216
I promille av folkemengden 6 7 9 9 9 11 11 10 13 15 10 9 11
Avsluttede Absolutte tall 327 337 417 440 530 721 695 626 693 701 605 609 683
I promille av folkemengden 22 22 26 28 33 44 42 37 40 39 33 32 35

¹ Sykepengetilfelle over 8 uker.
Løpende 1. januar.

Kilde: Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) og Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.