byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Sykepengetilfeller

 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sandnes løpende Absolutte tall 363 488 451 537 537 606 680 687 796 844 692 759 724
Promille av folkemengden 7 10 9 11 10 11 13 13 14 15 12 13 12
avsluttede Absolutte tall 1256 1370 1615 1819 2113 2516 2605 2558 2290 2391 2134 2295 2285
Promille av folkemengden 26 28 32 36 41 47 48 47 41 42 37 39 38
Stavanger løpende Absolutte tall 823 859 1090 1096 1096 1284 1355 1339 1491 1626 1202 1296 1382
Promille av folkemengden 8 8 10 10 10 12 12 12 13 14 11 11 12
avsluttede Absolutte tall 2625 2856 3156 3496 3925 4608 4933 4687 4381 4430 3837 4001 4172
Promille av folkemengden 25 27 30 33 36 42 45 43 39 39 34 35 36
løpende Absolutte tall 102 129 149 122 122 158 151 173 193 258 185 195 207
Promille av folkemengden 8 10 11 9 9 11 11 12 13 18 13 13 14
avsluttede Absolutte tall 280 292 442 551 493 621 599 627 624 670 556 631 589
Promille av folkemengden 21 22 33 41 36 45 43 44 43 46 38 42 39
Klepp løpende Absolutte tall 109 136 170 156 156 176 173 143 215 228 148 190 207
Promille av folkemengden 9 11 13 12 12 13 12 10 15 16 10 13 14
avsluttede Absolutte tall 239 270 483 578 597 706 663 614 567 604 520 561 636
Promille av folkemengden 19 21 37 44 44 51 48 44 40 42 36 38 42
Time løpende Absolutte tall 92 142 142 140 140 129 137 130 174 211 167 186 177
Promille av folkemengden 7 11 11 11 11 10 10 10 13 15 12 13 12
avsluttede Absolutte tall 263 262 418 417 513 586 611 611 598 567 527 546 551
Promille av folkemengden 21 20 32 32 39 44 45 45 43 40 36 37 37
Gjesdal løpende Absolutte tall 70 73 99 80 80 107 83 121 125 133 118 110 109
Promille av folkemengden 9 9 12 9 9 12 9 13 14 14 13 12 11
avsluttede Absolutte tall 152 201 313 349 377 439 435 429 380 360 330 380 356
Promille av folkemengden 19 24 37 41 43 49 48 47 42 39 36 40 37
Sola løpende Absolutte tall 157 149 154 174 174 226 214 239 261 286 215 219 216
Promille av folkemengden 9 8 8 9 9 12 11 12 13 15 11 11 10
avsluttede Absolutte tall 342 371 507 607 662 836 823 876 753 807 672 696 752
Promille av folkemengden 19 21 28 33 35 44 43 46 39 41 34 35 36
Randaberg løpende Absolutte tall 94 96 99 101 101 114 85 127 137 154 115 123 126
Promille av folkemengden 12 12 12 12 12 13 10 14 15 17 13 13 13
avsluttede Absolutte tall 271 260 282 307 360 417 377 424 348 377 337 356 351
Promille av folkemengden 33 31 33 36 41 48 43 48 39 42 37 38 37
Forsand løpende Absolutte tall               15 20 13 12 17 22
Promille av folkemengden               14 19 12 11 16 20
avsluttede Absolutte tall               46 46 36 46 40 48
Promille av folkemengden               44 43 34 42 37 44
Strand løpende Absolutte tall 87 100 99 99 99 113 113 125 135 157 120 138 112
Promille av folkemengden 9 10 10 10 10 11 11 12 13 15 11 13 11
avsluttede Absolutte tall 216 295 324 316 360 417 467 424 419 448 378 397 355
Promille av folkemengden 22 30 33 32 36 41 46 42 41 43 36 38 33
Hjelmeland løpende Absolutte tall                 37 39 20 27 24
Promille av folkemengden                 14 14 7 10 9
avsluttede Absolutte tall                 87 111 64 92 76
Promille av folkemengden                 32 40 23 34 28
Finnøy løpende Absolutte tall               24 32 48 29 33 31
Promille av folkemengden               9 11 17 10 12 12
avsluttede Absolutte tall               101 87 104 77 108 90
Promille av folkemengden               36 31 37 28 40 34
Rennesøy løp4370ende Absolutte tall 15 24 23 43 43 41 43 32 49 50 28 37 40
Promille av folkemengden 6 9 8 15 14 13 14 10 15 15 8 11 11
11avsluttede Absolutte tall 62 57 98 115 117 141 149 117 127 143 106 130 151
Promille av folkemengden 23 20 34 39 39 45 47 36 39 43 32 38 43
Kvitsøy løpende Absolutte tall               8 4 8 3 4 10
Promille av folkemengden               15 8 16 6 8 19
avsluttede Absolutte tall               17 20 22 9 14 20
Promille av folkemengden               33 39 43 18 27 38

Sykepengetilfeller over 8 uker

Kilde: Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) og Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.