byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Uførepensjonister

 

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sandnes 16-49 år Absolutte tall 545 581 618 631 663 722 768 789 814 833 858 813 784 750 730
Promille av aldersgruppa 22 23 25 25 26 28 29 29 30 30 31 29 27 27 25
50-66 år Absolutte tall   1315 1319 1313 1329 1421 1422 1520 1572 1645 1703 1785 1833 1886 1967
Promille av aldersgruppa   201 192 184 179 183 178 163 180 182 181 182 179 178 178
Stavanger 16-49 år Absolutte tall 1080 1166 1234 1284 1360 1448 1468 1489 1498 1533 1597 1490 1431 1388 1307
Promille av aldersgruppa 20 22 23 24 25 26 27 27 27 28 28 26 25 25 23
50-66 år Absolutte tall   3177 3203 3147 3155 3261 3375 3432 3543 3683 3836 3843 3920 3885 3875
Promille av aldersgruppa   223 218 207 202 202 203 179 200 200 201 195 192 185 179
16-49 år Absolutte tall 185 169 172 172 175 195 214 218 221 236 238 233 226 211 207
Promille av aldersgruppa 28 26 26 26 27 29 32 31 32 34 35 33 32 32 30
50-66 år Absolutte tall   324 329 342 367 389 416 429 439 437 469 485 507 500 512
Promille av aldersgruppa   190 187 186 193 196 199 180 199 190 195 196 198 189 189
Klepp 16-49 år Absolutte tall 154 161 170 177 192 213 238 232 239 250 236 233 229 226 215
Promille av aldersgruppa 24 24 26 27 29 32 35 34 36 38 35 34 33 33 30
50-66 år Absolutte tall   324 327 321 327 353 414 420 444 469 478 484 480 468 479
Promille av aldersgruppa   187 181 169 164 169 186 168 190 194 195 194 188 181 180
Time 16-49 år Absolutte tall 134 149 163 173 169 172 191 189 191 204 205 209 209 213 198
Promille av aldersgruppa 21 23 26 27 26 26 29 28 29 30 30 30 29 31 28
50-66 år Absolutte tall   331 328 323 330 346 372 377 394 399 435 444 455 472 480
Promille av aldersgruppa   199 187 179 178 179 182 161 183 182 188 185 179 179 173
Gjesdal 16-49 år Absolutte tall 62 69 85 76 87 89 98 110 116 119 132 130 130 117 107
Promille av aldersgruppa 15 16 20 18 20 20 22 23 26 26 29 28 28 26 23
50-66 år Absolutte tall   125 144 149 159 174 181 184 191 186 207 208 218 224 227
Promille av aldersgruppa   152 164 159 159 166 168 148 159 148 153 151 151 149 146
Sola 16-49 år Absolutte tall 131 148 176 175 193 193 206 220 234 231 248 229 219 217 200
Promille av aldersgruppa 14 16 19 19 21 21 22 23 25 24 26 24 22 23 20
50-66 år Absolutte tall   382 404 413 424 459 487 479 526 554 567 574 591 591 595
Promille av aldersgruppa   156 158 155 154 165 169 145 172 178 178 176 176 167 161
Randaberg 16-49 år Absolutte tall 68 75 85 98 107 118 135 137 147 137 149 150 149 142 135
Promille av aldersgruppa 16 17 19 22 24 26 30 30 34 31 34 34 34 34 31
50-66 år Absolutte tall   174 206 222 239 242 270 283 299 309 317 335 359 362 351
Promille av aldersgruppa   152 174 182 188 185 197 186 205 209 211 219 226 221 210
Forsand 16-49 år Absolutte tall                 13 14 20 20 20 15 14
Promille av aldersgruppa                 29 30 43 43 43 34 32
50-66 år Absolutte tall                 34 33 34 38 40 40 47
Promille av aldersgruppa                 188 182 189 194 197 190 216
Strand 16-49 år Absolutte tall 104 116 130 137 147 154 161 154 164 163 170 170 164 159 145
Promille av aldersgruppa 22 25 28 30 32 33 34 31 34 34 36 35 34 35 31
50-66 år Absolutte tall   282 273 284 302 321 351 354 368 381 397 404 409 405 405
Promille av aldersgruppa   207 197 195 201 208 220 191 219 219 223 219 217 208 199
Hjelmeland 16-49 år Absolutte tall                     26 28 28 28 28
Promille av aldersgruppa                     22 24 25 27 27
50-66 år Absolutte tall                     81 84 91 90 79
Promille av aldersgruppa                     157 156 162 159 141
Finnøy 16-49 år Absolutte tall                 33 33 33 32 33 26 24
Promille av aldersgruppa                 27 27 28 28 30 27 24
50-66 år Absolutte tall                 74 77 78 83 82 92 97
Promille av aldersgruppa                 164 166 151 155 150 157 162
Rennesøy 16-49 år Absolutte tall 19 18 20 22 26 29 33 32 28 31 29 26 27 27 28
Promille av aldersgruppa 15 14 15 16 19 20 22 21 18 21 19 17 17 18 17
50-66 år Absolutte tall   64 65 61 60 58 75 85 85 83 84 96 102 104 103
Promille av aldersgruppa   185 178 163 155 144 177 172 185 178 170 176 176 174 163
Kvitsøy 16-49 år Absolutte tall                 3 : : : : 3 5
Promille av aldersgruppa                 14 : : : : 15 25
50-66 år Absolutte tall                 28 24 22 20 17 15 14
Promille av aldersgruppa                 269 242 216 194 160 146 133

1. januar
: 0, 1eller 2

Kilde: Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) og Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.