byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Grunnkretskart

 

Stavangers 218 grunnkretser utgjør det laveste geografiske nivået med tilgjengelig statistikk. Grunnkretsene er byggeklosser som brukes til å sammensette andre geografiske enheter: levekårsoner, skoleinntakssoner, valgkretser, kirkesokn, bydeler, jf nettsida over denne i nedtrekksmenyen om administrative inndelinger. Folkemengden i grunnkretsene finnes under Befolkning - Folkemengden i Stavangers - grunnkretser.

Grunnkretsene er lite homogene. Folkemengden i grunnkretsene varierer fra 0 til 1963 personer. Gjennomsnittlig folkemengde er 537 personer og 21 grunnkretser har færre enn 50 personer.

 

Her kan kart hentes:

 

Stavanger kommune lav oppløsning høg oppløsning
Hundvåg bydel lav oppløsning høg oppløsning
Tasta bydel lav oppløsning høg oppløsning
Eiganes og Våland bydel lav oppløsning høg oppløsning
Madla bydel lav oppløsning høg oppløsning
Storhaug bydel lav oppløsning høg oppløsning
Hillevåg bydel lav oppløsning høg oppløsning
Hinna bydel lav oppløsning høg oppløsning

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.