byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Administrative inndelinger...

 

...fordelt på bydel ...fordelt på grunnkrets

 

Valgkretser Inntaksområder for skolene Geistlige inndelinger
    Barnetrinnet Ungdomstrinnet Prestegjeld Sokn
Hundvåg Buøy/Hundvåg, Roaldsøy Buøy, Hundvåg, Roaldsøy og  Skeie skoler Austbø og Lunde skoler Hundvåg Hundvåg
Tasta Indre Tasta, Ytre Tasta, Austre Åmøy Byfjord, Tasta og Vardenes og Teinå skoler Tastaveden og Tastarustå skoler Tasta Tasta, Vardeneset
Eiganes og Våland Eiganes, Kampen, Stokka, Våland Eiganes, Kampen, Våland og Lassa skoler Kannik skole Domkirken, Kampen Domkirken, Kampen, Stokka
Madla Madlamark, Hafrsfjord, Kvernavik, Sunde Hafrsfjord, Kvernavik, Sunde, Madlamark og Madlavoll skoler Revheim, Smiodden og Gosen skoler Madlavoll, Hafrsfjord Madlamark, Hafrsfjord, Sunde
Storhaug Varden, Storhaug, Vassøy Nylund, Storhaug og Vassøy skoler St. Svithun skole St. Petri, St. Johannes, Varden St. Petri, St. Johannes, Varden
Hillevåg Tjensvoll, Ullandhaug, Kvalaberg, Vaulen¹ Auglend, Kvalaberg og Tjensvoll skoler Ullandhaug og Kristianslyst skole Bekkefaret, Hillevåg Bekkefaret, Hillevåg, Tjensvoll
Hinna Vaulen¹, Gausel, Hinna Vaulen, Jåttå, Gausel, Godeset og Gautesete skoler Gautesete og Hinna skole Hinna Hinna, Gausel

Valgkrets Vaulen ligger både i Hillevåg og Hinna bydeler. Grunnkrets 1906 Solbjørg i Eiganes og Våland bydel ligger i Kvalaberg valgkrets. En del inntaksområder for skoler krysser bydelsgrenser. Kilde: Kultur og byutvikling

Nummer Navn Valgkrets Kirkesokn Bydel Levekårsoner Inntaksområde,
barnetrinn
Inntaksområde, ungdomstrinn Framskrivingsområde___
0101 Buøy 2 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Buøy Buøy Austbø Hundvåg
0102 Buøy 1 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Buøy Buøy Austbø Hundvåg
0103 Engøy/Grasholmen Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg : : : Hundvåg
0104 Engøy Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Buøy Buøy Austbø Hundvåg
0105 Sølyst/Grasholmen Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Buøy Buøy Austbø Hundvåg
0201 Verket Storhaug St.Johannes Storhaug Sentrum Storhaug St.Svithun Storhaug øst
0202 Strømsteinen Storhaug St.Johannes Storhaug Badedammen Storhaug St.Svithun Storhaug øst
0203 Spilderhaug Storhaug St.Johannes Storhaug Badedammen Storhaug St.Svithun Storhaug øst
0205 Johannes Storhaug St.Johannes Storhaug Bergeland Nylund St.Svithun Storhaug øst
0206 Lervig 1 Varden St.Johannes Storhaug Badedammen Nylund St.Svithun Storhaug øst
0207 Lervig 2 Storhaug St.Johannes Storhaug Badedammen Nylund St.Svithun Storhaug øst
0301 Storhaug 2 Storhaug St.Johannes Storhaug : : : Storhaug vest og øyane
0302 Nylund 1 Varden St.Johannes Storhaug Nylund Nylund St.Svithun Storhaug vest og øyane
0303 Nylund 2 Varden St.Johannes Storhaug Lervig Nylund St.Svithun Storhaug øst
0304 Storhaug 3 Storhaug St.Johannes Storhaug Nylund Storhaug St.Svithun Storhaug vest og øyane
0305 Storhaug 4 Storhaug St.Johannes Storhaug Nylund Nylund St.Svithun Storhaug vest og øyane
0401 Breivig Varden Varden Storhaug Lervig Nylund St.Svithun Storhaug øst
0402 Midjord Varden Varden Storhaug Emmaus Nylund St.Svithun Storhaug øst
0403 Varden 1 Varden Varden Storhaug : : : Storhaug vest og øyane
0404 Varden 2 Varden Varden Storhaug : : : Storhaug vest og øyane
0405 Strømvig Varden Varden Storhaug Varden Storhaug St.Svithun Storhaug vest og øyane
0406 Varden 3 Varden Varden Storhaug Varden Storhaug St.Svithun Storhaug vest og øyane
0407 Varden 4 Varden Varden Storhaug Nylund Nylund St.Svithun Storhaug vest og øyane
0408 Varden 5 Varden Varden Storhaug Varden Storhaug St.Svithun Storhaug vest og øyane
0409 Varden 6 Varden Varden Storhaug Varden Nylund St.Svithun Storhaug vest og øyane
0501 Sentrum øst Storhaug St. Petri Storhaug Sentrum Storhaug St.Svithun Storhaug øst
0502 Nytorget Storhaug St. Petri Storhaug Sentrum Storhaug St.Svithun Storhaug øst
0503 Blåsenborg Storhaug St. Petri Storhaug Sentrum Storhaug St.Svithun Storhaug øst
0504 Storhaug 1 Storhaug St.Johannes Storhaug Bergeland Storhaug St.Svithun Storhaug øst
0505 Paradis Storhaug St. Petri Storhaug : : : Storhaug vest og øyane
0506 Birkelands gate/Vikedalsgata Storhaug St. Petri Storhaug Bergeland Storhaug St.Svithun Storhaug vest og øyane
0507 Bergjeland Storhaug St. Petri Storhaug Sentrum Storhaug St.Svithun Storhaug øst
0509 Sentrum vest 1 Storhaug Domkirken Storhaug Sentrum Storhaug St.Svithun Storhaug øst
0510 Sentrum vest 2 Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Sentrum Våland Kannik Kampen og Våland
0511 Paradis 1 Storhaug St. Petri Storhaug Varden Storhaug St.Svithun Storhaug vest og øyane
0512 Paradis 2 Storhaug Varden Storhaug Varden Storhaug St.Svithun Storhaug vest og øyane
0601 St. Olav Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Kannik Våland Kannik Kampen og Våland
0602 Eiganes 1 Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Kannik Våland Kannik Kampen og Våland
0603 Eiganes 2 Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Ledaal Eiganes Kannik Eiganes
0604 Mosvatnet nord Våland Domkirken Eiganes og Våland Kiellandmyrå Våland Kannik Kampen og Våland
0606 Våland 2 Våland St. Petri Eiganes og Våland Lagård Våland Kannik Kampen og Våland
0607 Vålandskråningen Våland St. Petri Eiganes og Våland Vålandshaugen Våland Kannik Kampen og Våland
0608 Våland 3 Våland St. Petri Eiganes og Våland Lagård Våland Kannik Kampen og Våland
0611 Våland 1 Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Kannik Våland Kannik Kampen og Våland
0612 Våland 7 Våland Domkirken Eiganes og Våland Kiellandmyrå Våland Kannik/Ullandhaug Kampen og Våland
0613 Våland 4 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Sentralsjukehuset Våland Kannik Kvalaberg
0614 Våland 6 Våland St. Petri Eiganes og Våland Ytre Lagård Våland Ullandhaug Kampen og Våland
0615 Vålandshaugen 1 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Sentralsjukehuset Våland Ullandhaug Kvalaberg
0616 Vålandshaugen 2 Våland St. Petri Eiganes og Våland Vålandshaugen Våland Ullandhaug Kampen og Våland
0701 Våland 5 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Sentralsjukehuset Våland/Auglend Ullandhaug Kvalaberg
0702 Mosvatnet øst Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Sentralsjukehuset Våland/Auglend Ullandhaug Kvalaberg
0704 Bekkefaret 2 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Bekkefaret Auglend Ullandhaug Kvalaberg
0705 Bekkefaret 3 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Bekkefaret Auglend Ullandhaug Kvalaberg
0706 Bekkefaret 4 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Saxemarka Auglend Ullandhaug Kvalaberg
0707 Bekkefaret 5 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Ullandhaugskråningen Auglend Ullandhaug Kvalaberg
0708 Mosvatnet sør 1 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Ullandhaugskråningen Tjensvoll Ullandhaug Kvalaberg
0709 Mosvatnet sør 2 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Saxemarka Tjensvoll/Auglend Ullandhaug Kvalaberg
0710 Mosvatnet sør 3 Tjensvoll Tjensvoll Hillevåg Ullandhaugskråningen Tjensvoll Gosen  Tjensvoll
0711 Bekkefaret 1 Kvalaberg Hillevåg Hillevåg Kvalaberg Auglend Ullandhaug Kvalaberg
0712 Bekkefaret 6 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg Bekkefaret Auglend Ullandhaug Kvalaberg
0801 Eiganes 3 Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Ytre Eiganes Eiganes Kannik Eiganes
0802 Stadion Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Ledaal Eiganes Kannik Eiganes
0803 Ledaal 1 Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Ledaal Eiganes Kannik Eiganes
0804 Ledaal 2 Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Stokkadalen Kampen/Eiganes Kannik Eiganes
0805 Ledaal 3 Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Kannik Kampen Kannik Kampen og Våland
0806 Rudlå Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Kannik Kampen Kannik Kampen og Våland
0807 Tidegeilen Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Kannik Kampen Kannik Kampen og Våland
0901 Bjergsted Kampen Domkirken Eiganes og Våland Bjergsted Kampen Kannik Kampen og Våland
0905 Byhaugen Kampen Kampen Eiganes og Våland Gramstadhaugen Kampen Kannik Kampen og Våland
0906 Byhaugen øst Kampen Kampen Eiganes og Våland Bakkeland Kampen Kannik Kampen og Våland
0907 Bakkeland Kampen Kampen Eiganes og Våland Bakkeland Kampen Kannik Kampen og Våland
0909 Kalhammaren 1 Kampen Kampen Eiganes og Våland Bakkeland Kampen Kannik Kampen og Våland
0910 Kalhammaren 2 Indre Tasta Tasta Tasta Indre Tasta Byfjord Tastaveden Tasta
0911 Kampen 1 Eiganes Kampen Eiganes og Våland Stokkadalen Kampen Tastaveden Eiganes
0912 Kampen 3 Kampen Kampen Eiganes og Våland Bjergsted Kampen Kannik Kampen og Våland
0913 Kampen 2 Eiganes Kampen Eiganes og Våland Stokkadalen Kampen Kannik Eiganes
0914 Kampen 4 Kampen Kampen Eiganes og Våland Gramstadhaugen Kampen Kannik Kampen og Våland
0915 Stokka 1 Kampen Kampen Eiganes og Våland Gramstadhaugen Kampen Kannik Kampen og Våland
0916 Stokka 2 Eiganes Kampen Eiganes og Våland Stokkadalen Eiganes Kannik Eiganes
1101 Austre Åmøy Austre Åmøy Vardeneset Tasta : Åmøy Tastarustå Tasta
1102 Bjørnøy/Roaldsøy/Ormøy Roaldsøy Hundvåg Hundvåg Øyane Roaldsøy Austbø Hundvåg
1103 Langøy/Vassøy Øyane Hundvåg Storhaug : : : Storhaug vest og øyane
1104 Lindøy/Hellesøy/Kalvøy Øyane Hundvåg Storhaug : Vassøy St.Svithun Storhaug vest og øyane
1105 Vassøy Øyane Hundvåg Storhaug Øyane Vassøy St.Svithun Storhaug vest og øyane
1106 Langøy Øyane Hundvåg Storhaug : Vassøy St.Svithun Storhaug vest og øyane
1201 Husabø Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg : : : Hundvåg
1202 Kråkeneset Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg : : : Hundvåg
1203 Skeie Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg : : : Hundvåg
1204 Austbø Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg : : : Hundvåg
1205 Kråkeneset 1 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Kråkeneset Skeie Lunde Hundvåg
1206 Kråkeneset 2 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Skeie Skeie Lunde Hundvåg
1207 Husabø 1 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Kvitepynten Skeie Austbø Hundvåg
1208 Ulsnes Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg : Hundvåg Austbø Hundvåg
1209 Husabø 2 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Hundvågkrossen Hundvåg Austbø Hundvåg
1210 Skeie 1 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Hundvågkrossen Hundvåg Austbø Hundvåg
1211 Skeie 2 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Kalhag Lunde Lunde Hundvåg
1212 Skeie 3 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg : : : Hundvåg
1213 Austbø 1 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg : : : Hundvåg
1214 Austbø 2 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Prestastø Hundvåg Austbø Hundvåg
1215 Lunde Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg : Lunde Lunde Hundvåg
1216 Skeie 4 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Atlanteren Skeie Lunde Hundvåg
1217 Husabø 3 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Husabø Skeie Austbø (1/4 Lunde) Hundvåg
1218 Husabø 4 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Husabø Hundvåg Austbø Hundvåg
1219 Austbø 3 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Husabø Hundvåg Austbø Hundvåg
1220 Skeie 5 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Atlanteren Lunde Lunde Hundvåg
1221 Husabø 5 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Husabø Hundvåg Austbø Hundvåg
1222 Austbø 4 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Atlanteren Lunde Lunde Hundvåg
1223 Austbø 5 Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Kalhag Hundvåg Austbø Hundvåg
1224 Kalhag Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Kalhag Hundvåg Austbø Hundvåg
1225 Torsteinjordet Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Prestastø Hundvåg Austbø Hundvåg
1226 Kuneset Buøy og Hundvåg Hundvåg Hundvåg Prestastø Hundvåg Austbø Hundvåg
1701 Hinnalia Hinna Hinna Hinna Hinnalia Jåttå/Vaulen Hinna Jåttå
1702 Hinnavågen Hinna Hinna Hinna : : : Jåttå
1703 Grannes Hinna Hinna Hinna : : : Jåttå
1705 Gausel Gausel Gausel Hinna : : : Jåttå
1706 Forus Gausel Gausel Hinna : : : Forus
1708 Gauselskogen 1 Gausel Gausel Hinna : : : Jåttå
1709 Gauselskogen Gausel Gausel Hinna : : : Jåttå
1710 Jåttånuten 1 Hinna Hinna Hinna : : : Jåttå
1711 Jåttånuten 2 Hinna Hinna Hinna : : : Jåttå
1712 Ulsberget Gausel Gausel Hinna Storaberget Gausel Gautesete Forus
1713 Storaberget Gausel Gausel Hinna Storaberget Gautesete Gautesete Forus
1714 Ofolsbakken Gausel Gausel Hinna Storaberget Gautesete/Godeset Gautesete Forus
1715 Djupamyrå Gausel Gausel Hinna Godeset Gautesete Gautesete Forus
1716 Folkvang Gausel Gausel Hinna Godeset Godeset Gautesete Forus
1717 Mariamarka Gausel Gausel Hinna Storaberget Godeset Gautesete Forus
1718 Godesettunet Gausel Gausel Hinna Godeset Godeset Gautesete Forus
1719 Myrå Gausel Gausel Hinna Godeset Godeset Gautesete Forus
1720 Forus vest Gausel Gausel Hinna : : : Forus
1721 Husaberget Gausel Gausel Hinna : : : Forus
1722 Gauselskogen 3 Gausel Gausel Hinna Gausel Gausel/Jåttå Gautesete Forus
1723 Gauselvågen 1 Gausel Gausel Hinna Gausel Gausel/Jåttå Gautesete Forus
1724 Nådlandsberget Gausel Gausel Hinna Forusstranda Gausel Gautesete Forus
1725 Forus øst Gausel Gausel Hinna Forusstranda Gausel Gautesete Forus
1726 Gauselvågen 2 Gausel Gausel Hinna Forusstranda Gausel Gautesete Forus
1727 Vågedalen Hinna Hinna Hinna Hinnakrossen Jåttå Hinna Jåttå
1728 Hinnavågen Hinna Hinna Hinna Hinnakrossen Jåttå/Vaulen Hinna Jåttå
1729 Jåttåvågen Hinna Hinna Hinna Jåttåvågen Jåttå Hinna Jåttå
1730 Boganes Hinna Hinna Hinna Gausel Jåttå Hinna Jåttå
1731 Kyrkjehaugen Hinna Hinna Hinna Gausel Jåttå Hinna Jåttå
1732 Jåttånuten 3 Hinna Hinna Hinna : : : Jåttå
1733 Jåttånuten 4 Hinna Hinna Hinna Boganes Jåttå/Godeset Hinna Jåttå
1734 Grannes nord Hinna Hinna Hinna : Jåttå Hinna Jåttå
1735 Grannes sør Hinna Hinna Hinna : Jåttå/Godeset Hinna Jåttå
1736 Forus vest 1 Gausel Gausel Hinna : Godeset Gautesete Forus
1737 Forus vest 2 Gausel Gausel Hinna : Gautesete Gautesete Forus
1738 Gauselbakken 1 Gausel Gausel Hinna Boganes Jåttå/Gausel Gautesete/Hinna Forus
1739 Godeset 1 Gausel Gausel Hinna Husaberget Gautesete/Jåttå Gautesete Forus
1740 Godeset 2 Gausel Gausel Hinna Husaberget Gautesete Gautesete Forus
1741 Gauselbakken 2 Gausel Gausel Hinna Husaberget Gausel Gautesete Forus
1742 Gauselnuten Gausel Gausel Hinna Husaberget Gausel Gautesete Forus
1743 Brekka Hinna Hinna Hinna Boganes Jåttå Hinna Jåttå
1744 Boremarka Hinna Hinna Hinna Boganes Jåttå Hinna Jåttå
1802 Øvre Vaulen Vaulen Hinna Hinna Øvre Vaulen Vaulen Kristianslyst Vaulen
1803 Nordre Vaulen Vaulen Hinna Hinna Auglend Vaulen Kristianslyst Vaulen
1806 Ullandhaug 3 Tjensvoll Tjensvoll Hillevåg : Auglend Ullandhaug Tjensvoll
1807 Snarehaugen 1 Ullandhaug Bekkefaret Hillevåg : Auglend Kristianslyst Kvalaberg
1808 Snarehaugen 2 Vaulen Hinna Hinna : : : Vaulen
1809 Kristianlyst 1 Kvalaberg Hillevåg Hillevåg Kristianslyst Vaulen Kristianslyst Kvalaberg
1810 Kristianlyst 2 Vaulen Hinna Hillevåg Auglend Vaulen Kristianslyst Kvalaberg
1811 Hindal 1 Hinna Hinna Hinna Vaulen Vaulen Kristianslyst Vaulen
1812 Hindal 2 Vaulen Hinna Hinna (Hillevåg) : : : Vaulen
1813 Auglend 1 Vaulen Hinna Hillevåg : Vaulen Kristianslyst Kvalaberg
1814 Auglend 2 Vaulen Hinna Hinna Øvre Vaulen Vaulen Kristianslyst Vaulen
1815 Mariero Vaulen Hinna Hillevåg Mariero Vaulen Kristianslyst Kvalaberg
1816 Vaulen Vaulen Hinna Hinna Vaulen Vaulen Kristianslyst Vaulen
1901 Hillevåg 1 Kvalaberg Hillevåg Hillevåg : : : Kvalaberg
1902 Åsen Kvalaberg Hillevåg Hillevåg Åsen Kvalaberg Kristianslyst Kvalaberg
1903 Eikeberget Kvalaberg Hillevåg Hillevåg Kristianslyst Kvalaberg Kristianslyst Kvalaberg
1904 Hillevåg 2 Kvalaberg Hillevåg Hillevåg Kvalaberg Kvalaberg Kristianslyst/Ullandhaug Kvalaberg
1905 Eikeberget øst Kvalaberg Hillevåg Hillevåg Mariero Kvalaberg Kristianslyst Kvalaberg
1906 Solbjørg Kvalaberg Hillevåg Eiganes og Våland Ytre Lagård Våland Ullandhaug Kampen og Våland
1907 Jarlabanen Kvalaberg Hillevåg Hillevåg Kvalaberg Auglend Ullandhaug Kvalaberg
2001 Tjensvoll felt A Tjensvoll Tjensvoll Hillevåg Tjensvoll Tjensvoll Gosen  Tjensvoll
2004 Solborg Tjensvoll Tjensvoll Hillevåg Solborg Tjensvoll Gosen  Tjensvoll
2005 Tjensvoll felt E Tjensvoll Tjensvoll Hillevåg Øvre Tjensvoll Tjensvoll Gosen  Tjensvoll
2006 Ullandhaug Tjensvoll Tjensvoll Hillevåg : : : Tjensvoll
2007 Tjensvoll felt D Madlamark Madlamark Madla Madlamark Madlavoll/Madlamark Gosen  Madlamark
2008 Tjensvoll felt F Tjensvoll Tjensvoll Hillevåg Tjensvoll Tjensvoll Gosen  Tjensvoll
2009 Haugtussa 1 Madlamark Madlamark Madla Jernaldergarden Madlavoll Gosen  Madlamark
2010 Haugtussa 2 Tjensvoll Tjensvoll Hillevåg Jernaldergarden Madlavoll Gosen  Tjensvoll
2011 Ullandhaug 1 Madlamark Madlamark Madla Madlalia Madlavoll Gosen  Madlamark
2012 Ullandhaug 2 Tjensvoll Tjensvoll Hillevåg : Madlavoll Gosen  Tjensvoll
2101 Stokkabrautene Stokka Stokka Eiganes og Våland Stokka Lassa Kannik Eiganes
2102 Lassa Stokka Stokka Eiganes og Våland Sandal Lassa Kannik (1/5 Gosen) Eiganes
2104 Nedre Stokka 1 Eiganes Domkirken Eiganes og Våland Ytre Eiganes Eiganes Kannik Eiganes
2105 Nedre Stokka 2 Stokka Stokka Eiganes og Våland Stokka Eiganes/Lassa Kannik Eiganes
2202 Molkeholen Madlamark Madlamark Madla Molkeholen Madlamark Gosen  Madlamark
2203 Madlamark 1 Madlamark Madlamark Madla Madlamark Madlavoll/Madlamark Gosen  Madlamark
2204 Madlamark 2 Madlamark Madlamark Madla Molkeholen Madlamark Gosen  Madlamark
2205 Madlamark 3 Madlamark Madlamark Madla Madlamark Madlavoll/Madlamark Gosen  Madlamark
2206 Madlamark sør Madlamark Madlamark Madla Madlalia Madlavoll Gosen  Madlamark
2207 Madlaforen/Sandal 1 Madlamark Madlamark Madla Madlaforen Madlamark Gosen  Madlamark
2208 Madlaforen/Sandal 2 Stokka Stokka Eiganes og Våland Sandal Lassa Gosen  Eiganes
2301 Revheimkrossen Hafrsfjord Hafrsfjord Madla : : : Revheim
2302 Revheim/Golfbanen Hafrsfjord Hafrsfjord Madla Madlaforen Hafrsfjord/Madlamark Revheim Revheim
2303 Revheimsmyrå Hafrsfjord Hafrsfjord Madla : : : Revheim
2304 Madlastø Hafrsfjord Hafrsfjord Madla Madlatuå Hafrsfjord Revheim Revheim
2305 Gjerdesberget Hafrsfjord Hafrsfjord Madla Madlatuå Hafrsfjord Revheim Revheim
2306 Kuleberget Hafrsfjord Hafrsfjord Madla : Hafrsfjord Revheim Revheim
2307 Fluberget Hafrsfjord Hafrsfjord Madla Søra Bråde Sunde/Hafrsfjord Revheim Revheim
2308 Klakk Hafrsfjord Hafrsfjord Madla Madlatuå Hafrsfjord Revheim Revheim
2309 SAMS Hafrsfjord Hafrsfjord Madla : Hafrsfjord Revheim Revheim
2310 Madlaleiren Hafrsfjord Hafrsfjord Madla : Hafrsfjord/Madlamark Revheim Revheim
2401 Sletteberget Kvernavik Sunde Madla Smiodden Kvernavik Smiodden Sunde
2402 Smiodden Kvernavik Sunde Madla Smiodden Kvernavik Smiodden Sunde
2403 Nordre Sunde Kvernavik Sunde Madla Mjug Kvernavik Smiodden Sunde
2404 Ørnaberget/Slettesvik Kvernavik Sunde Madla Ørnaberget Kvernavik Smiodden Sunde
2501 Olafshagen Sunde Hafrsfjord Madla : : : Revheim
2502 Nore Sunde Sunde Sunde Madla : : : Revheim
2503 Søre Sunde Sunde Sunde Madla : : : Revheim
2504 Friheim Sunde Sunde Madla : Sunde Revheim Revheim
2505 Nordre Sunde 1 Sunde Sunde Madla : Kvernavik/Sunde Smiodden Sunde
2506 Søre Sunde 1 Sunde Sunde Madla : Sunde Revheim Revheim
2507 Søre Sunde 2 Sunde Hafrsfjord Madla : : : Revheim
2508 Nordre Sunde 2 Sunde Sunde Madla Sundekrossen Sunde Smiodden Sunde
2509 Sundekrossen Sunde Sunde Madla Sundekrossen Kvernavik/Sunde Smiodden Sunde
2510 Malthaug Sunde Sunde Madla Malthaug Sunde Smiodden Sunde
2511 Søre Sunde 3 Sunde Sunde Madla Sundekrossen Sunde Revheim Revheim
2512 Søre Sunde 4 Sunde Hafrsfjord Madla Sundekrossen Sunde Revheim Revheim
2513 Olafshagen Sunde Hafrsfjord Madla Malthaug Sunde Revheim Revheim
2514 Søra Bråde Sunde Hafrsfjord Madla Søra Bråde Sunde Revheim Revheim
2515 Mummarudlå Sunde Hafrsfjord Madla : Sunde Revheim Revheim
2602 Byhaugen Indre Tasta Tasta Tasta : : : Tasta
2603 Indre Tasta Indre Tasta Tasta Tasta Indre Tasta Byfjord/Tasta Tastaveden (1/10 Tastarustå) Tasta
2604 Tastaveden 1 Indre Tasta Tasta Tasta : : : Tasta
2605 Tastaveden 2 Ytre Tasta Tasta Tasta Gjeraberget Teinå Tastarustå Tasta
2606 Tastaveden 3 Indre Tasta Tasta Tasta Gjeraberget Teinå/Tasta Tastarustå Tasta
2607 Tastaveden 4 Indre Tasta Tasta Tasta Gjeraberget Tasta Tastarustå Tasta
2608 Vølstadbakkane Indre Tasta Tasta Tasta Byhaugen Byfjord Tastaveden Tasta
2609 Nedre Tasta 6 Indre Tasta Tasta Tasta : Byfjord/Tasta Tastaveden Tasta
2610 Nedre Tasta 7 Indre Tasta Tasta Tasta Byhaugen Tasta Tastaveden Tasta
2701 Byåsen Ytre Tasta Vardeneset Tasta : : : Tasta
2702 Tastarustå Ytre Tasta Vardeneset Tasta : : : Tasta
2703 Vardeneset Ytre Tasta Vardeneset Tasta Vardeneset Vardeneset Tastarustå Tasta
2704 Finnestad Ytre Tasta Vardeneset Tasta : :   Tasta
2705 Eskelandshagen Ytre Tasta Vardeneset Tasta Tastaforen Vardeneset/Teinå Tastarustå Tasta
2706 Tastarustå nord Ytre Tasta Vardeneset Tasta : : : Tasta
2707 Tastarustå sør Ytre Tasta Tasta Tasta : : : Tasta
2708 Nedre Tasta 1 Ytre Tasta Tasta Tasta Smiene Tasta Tastaveden Tasta
2709 Nedre Tasta 2 Ytre Tasta Tasta Tasta Smiene Tasta Tastaveden Tasta
2710 Nedre Tasta 3 Ytre Tasta Tasta Tasta Smiene Tasta Tastaveden Tasta
2711 Nedre Tasta 4 Ytre Tasta Tasta Tasta Byhaugen Tasta Tastaveden Tasta
2712 Nedre Tasta 5 Ytre Tasta Tasta Tasta : Tasta Tastaveden Tasta
2713 Høye Ytre Tasta Vardeneset Tasta : : : Tasta
2714 Teinå Ytre Tasta Vardeneset Tasta Byåsen Vardeneset/Teinå Tastarustå Tasta
2715 Byåsen 1 Ytre Tasta Vardeneset Tasta Gjeraberget Teinå Tastarustå Tasta
2716 Finnestad 1 Ytre Tasta Vardeneset Tasta Vardeneset Vardeneset Tastarustå Tasta
2717 Finnestad 2 Ytre Tasta Vardeneset Tasta : Vardeneset Tastarustå Tasta
2718 Finnestad 3 Ytre Tasta Vardeneset Tasta : Vardeneset/Tasta Tastarustå Tasta
2719 Høye 1 Ytre Tasta Vardeneset Tasta : Tasta/Vardeneset Tastarustå Tasta
2720 Smits Minde Ytre Tasta Vardeneset Tasta : Tasta Tastarustå Tasta
2721 Tastarustå nord 1 Ytre Tasta Vardeneset Tasta : Tasta Tastarustå Tasta
2722 Tastarustå nord 2 Ytre Tasta Vardeneset Tasta Tastaforen Teinå Tastarustå Tasta
2723 Tastarustå nord 3 Ytre Tasta Vardeneset Tasta Tastarustå Teinå Tastarustå Tasta
2724 Tastarustå nord 4 Ytre Tasta Vardeneset Tasta Tastarustå Teinå Tastarustå Tasta
2725 Tastarustå nord 5 Ytre Tasta Vardeneset Tasta Tastarustå Teinå Tastarustå Tasta
2726 Tastarustå sør 1 Ytre Tasta Tasta Tasta Smiene Tasta Tastarustå Tasta
2727 Tastarustå sør 2 Ytre Tasta Tasta Tasta Smiene Tasta Tastarustå Tasta
9999 Uoppgitt grunnkrets              

Grunnkretsene er små, stabile geografiske enheter som gir et fleksibelt grunnlag for aggregering til bydelsnivå mm.
Inntaksområder iht. skolebruksplaner. Utgåtte grunnkretser er merket -.

Kilder: Kommunalavdeling undervisning og barnehager og Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.