byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Stavanger bystyre - kjønnsfordeling

 

Representanter Prosent
Valgår I alt Menn Kvinner Menn Kvinner
1931 51 48 3 94,1 % 5,9 %
1945 68 62 6 91,2 % 8,8 %
1951 68 53 15 77,9 % 22,1 %
1955 69 59 10 85,5 % 14,5 %
1965 69 58 11 84,1 % 15,9 %
1967 77 61 16 79,2 % 20,8 %
1971 77 60 17 77,9 % 22,1 %
1975 77 60 17 77,9 % 22,1 %
1979 77 47 30 61,0 % 39,0 %
1983 77 54 23 70,1 % 29,9 %
1987 77 43 34 55,8 % 44,2 %
1991 77 50 27 64,9 % 35,1 %
1995 77 43 34 55,8 % 44,2 %
1999 67 38 29 56,7 % 43,3 %
2003 67 43 24 64,2 % 35,8 %
2007 67 39 28 58,2 % 41,8 %
2011 67 35 32 52,2 % 47,8 %

2011

Begge kjønn

Menn Kvinner Kvinner
Det norske Arbeiderparti 19 8 11 58 %
Fremskrittspartiet 9 5 4 44 %
Høyre 23 11 12 52 %
Kristelig Folkeparti 4 2 2 50 %
Senterpartiet 1 1 0 0 %
Sosialistisk Venstreparti 3 2 1 33 %
Venstre 5 3 2 40 %
Miljøpartiet de Grønne 1 1 0 0 %
Pensjonistpartiet 1 1 0 0 %
Rødt 1 1 0 0 %

Kilde: Formannskapskontoret og Statistisk sentralbyrå


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.