byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Stavanger bystyre - partifordeling

 

Representanter i bystyret
Parti 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
I alt 77 77 77 67 67 67 67
Høyre 23 19 19 21 18 23 23
Det Norske Arbeiderparti 24 20 21 16 14 15 19
Fremskrittspartiet 12 7 14 12 14 11 9
Kristelig Folkeparti 7 7 8 7 5 5 4
Sosialistisk Venstreparti 4 9 4 4 8 4 3
Venstre 5 3 4 3 3 6 5
Rød Valgallianse/Rødt 0 0 0 2 1 1 1
Senterpartiet 1 4 3 1 1 1 1
Pensjonistpartiet 0 6 2 1 3 1 1
Det Liberale Folkeparti 1 0 0 0 0 0 0
Bymiljølisten 0 2 2 0 0 0 0
Miljøpartiet De Grønne 0 0 0 0 0 0 1

Kilde: Stavanger kommune


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.