byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Stortingsvalg - valgkretsnivå

 

2013 2009 2005 2001 1997

 

2013 Ap SV R Sp KrF V H FrP MDG Dem DLF KrS NKP Pirat Krist Kyst Pp
Buøy/Hundvåg 1572 172 18 56 172 221 1684 1092 109 2 3 1 1 15 14 4 19
30,5 % 3,3 % 0,3 % 1,1 % 3,3 % 4,3 % 32,7 % 21,2 % 2,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,4 %
Varden 779 265 44 56 173 212 706 363 113 1 3 1 3 13 8 0 11
28,3 % 9,6 % 1,6 % 2,0 % 6,3 % 7,7 % 25,7 % 13,2 % 4,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 0,3 % 0,0 % 0,4 %
Storhaug 665 251 38 45 104 209 732 324 164 2 2 1 3 13 6 1 9
25,9 % 9,8 % 1,5 % 1,8 % 4,0 % 8,1 % 28,5 % 12,6 % 6,4 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,4 %
Våland 553 223 21 29 92 177 609 231 104 1 2 1 0 4 5 0 4
26,9 % 10,8 % 1,0 % 1,4 % 4,5 % 8,6 % 29,6 % 11,2 % 5,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 %
Ullandhaug 824 200 21 53 194 197 767 418 114 1 2 3 1 13 11 0 13
29,1 % 7,1 % 0,7 % 1,9 % 6,9 % 7,0 % 27,1 % 14,8 % 4,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,5 % 0,4 % 0,0 % 0,5 %
Eiganes 578 156 16 34 75 216 945 280 101 2 2 0 0 13 3 0 8
23,8 % 6,4 % 0,7 % 1,4 % 3,1 % 8,9 % 38,9 % 11,5 % 4,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,0 % 0,3 %
Kampen 592 153 23 35 108 154 679 340 78 0 2 2 1 7 13 1 8
27,0 % 7,0 % 1,0 % 1,6 % 4,9 % 7,0 % 30,9 % 15,5 % 3,6 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,4 %
Austre Åmøy 28 1 1 20 13 3 32 19 3 0 0 0 0 0 7 1 1
21,7 % 0,8 % 0,8 % 15,5 % 10,1 % 2,3 % 24,8 % 14,7 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,4 % 0,8 % 0,8 %
Roaldsøy 120 16 1 5 19 20 208 124 13 0 1 0 0 4 0 1 2
22,5 % 3,0 % 0,2 % 0,9 % 3,6 % 3,7 % 39,0 % 23,2 % 2,4 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,2 % 0,4 %
Vassøy 94 15 7 2 23 17 111 64 15 0 2 1 0 2 3 0 7
25,9 % 4,1 % 1,9 % 0,6 % 6,3 % 4,7 % 30,6 % 17,6 % 4,1 % 0,0 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 0,6 % 0,8 % 0,0 % 1,9 %
Gausel 1095 144 17 67 252 246 1548 691 90 1 6 4 1 12 12 0 14
26,1 % 3,4 % 0,4 % 1,6 % 6,0 % 5,9 % 36,9 % 16,5 % 2,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,3 %
Hinna 665 84 11 46 210 188 1112 442 64 0 1 3 0 15 12 0 10
23,2 % 2,9 % 0,4 % 1,6 % 7,3 % 6,6 % 38,8 % 15,4 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,5 % 0,4 % 0,0 % 0,3 %
Vaulen 628 101 4 40 227 199 1030 454 59 0 1 1 0 15 14 0 23
22,5 % 3,6 % 0,1 % 1,4 % 8,1 % 7,1 % 36,8 % 16,2 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,8 %
Kvalaberg 789 137 21 41 253 158 723 413 92 2 5 3 2 5 27 0 14
29,4 % 5,1 % 0,8 % 1,5 % 9,4 % 5,9 % 26,9 % 15,4 % 3,4 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 1,0 % 0,0 % 0,5 %
Tjensvoll 843 216 24 53 248 202 740 401 94 2 2 3 0 11 18 1 10
29,4 % 7,5 % 0,8 % 1,8 % 8,6 % 7,0 % 25,8 % 14,0 % 3,3 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,0 % 0,3 %
Stokka 552 117 9 31 149 219 991 286 54 0 3 1 1 10 10 0 9
22,6 % 4,8 % 0,4 % 1,3 % 6,1 % 9,0 % 40,6 % 11,7 % 2,2 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,4 %
Madlamark 843 125 18 44 294 212 1238 429 79 1 1 6 0 8 13 0 12
25,4 % 3,8 % 0,5 % 1,3 % 8,8 % 6,4 % 37,3 % 12,9 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,4 %
Hafrsfjord 429 75 9 31 147 103 740 300 32 0 1 2 1 4 11 0 14
22,6 % 3,9 % 0,5 % 1,6 % 7,7 % 5,4 % 39,0 % 15,8 % 1,7 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,6 % 0,0 % 0,7 %
Kvernavik 588 68 13 33 104 92 587 524 36 0 3 1 0 6 18 2 6
28,3 % 3,3 % 0,6 % 1,6 % 5,0 % 4,4 % 28,2 % 25,2 % 1,7 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,9 % 0,1 % 0,3 %
Sunde 505 81 8 61 150 108 726 373 38 0 0 3 0 6 10 0 9
24,3 % 3,9 % 0,4 % 2,9 % 7,2 % 5,2 % 34,9 % 17,9 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,4 %
Indre Tasta 698 118 11 40 162 135 854 378 83 0 3 1 1 10 12 0 9
27,8 % 4,7 % 0,4 % 1,6 % 6,4 % 5,4 % 34,0 % 15,0 % 3,3 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % 0,0 % 0,4 %
Ytre Tasta 1014 148 19 67 278 193 1319 705 83 1 2 1 2 15 9 1 14
26,2 % 3,8 % 0,5 % 1,7 % 7,2 % 5,0 % 34,1 % 18,2 % 2,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 0,4 %
Uoppgitt krets 3074 683 145 163 765 895 4507 2039 537 6 8 9 4 52 43 9 65
23,6 % 5,3 % 1,1 % 1,3 % 5,9 % 6,9 % 34,7 % 15,7 % 4,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,5 %
Stavanger 17528 3549 499 1052 4212 4376 22588 10690 2155 22 55 48 21 253 279 21 291
25,9 % 5,2 % 0,7 % 1,6 % 6,2 % 6,5 % 33,4 % 15,8 % 3,2 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,4 %
  Høgest andel   Lavest andel

 

2009 A SV R SP KRF V H FRP DEM DLF KSP KYST MDG NKP PP
Buøy/Hundvåg 1736 249 16 80 214 203 1141 1380 3 4 5 5 15 0 25
34,2 4,9 0,3 1,6 4,2 4,0 22,5 27,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,5
Varden 824 292 27 58 161 175 474 471 3 0 4 1 17 0 14
32,7 11,6 1,1 2,3 6,4 6,9 18,8 18,7 0,1 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,6
Storhaug 790 356 34 59 84 212 537 482 1 2 1 3 9 3 10
30,6 13,8 1,3 2,3 3,3 8,2 20,8 18,7 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,4
Våland 627 283 22 39 109 183 482 341 1 0 2 0 16 1 7
29,7 13,4 1,0 1,8 5,2 8,7 22,8 16,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 0,3
Ullandhaug 932 245 15 76 233 140 550 575 0 1 8 3 12 0 27
33,1 8,7 0,5 2,7 8,3 5,0 19,5 20,4 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,0 1,0
Eiganes 658 206 16 41 84 222 740 379 2 1 5 3 9 0 10
27,7 8,7 0,7 1,7 3,5 9,3 31,1 16,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,4 0,0 0,4
Kampen 668 185 10 45 115 174 522 461 0 2 0 2 7 0 7
30,4 8,4 0,5 2,0 5,2 7,9 23,7 21,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3
Austre Åmøy 33 3 0 10 21 12 22 27 0 0 0 2 0 0 0
25,4 2,3 0,0 7,7 16,2 9,2 16,9 20,8 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
Roaldsøy 150 24 0 7 25 19 159 136 0 0 0 0 1 0 6
28,5 4,6 0,0 1,3 4,7 3,6 30,2 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,1
Vassøy 112 26 3 6 22 10 69 94 0 0 0 1 0 0 4
32,3 7,5 0,9 1,7 6,3 2,9 19,9 27,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,2
Gausel 1355 224 15 76 286 220 1096 995 1 5 9 3 8 2 14
31,4 5,2 0,3 1,8 6,6 5,1 25,4 23,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3
Hinna 740 122 15 64 235 178 794 590 0 0 3 0 8 0 17
26,8 4,4 0,5 2,3 8,5 6,4 28,7 21,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,6
Vaulen 728 116 10 56 212 191 777 580 1 0 3 0 9 0 24
26,9 4,3 0,4 2,1 7,8 7,1 28,7 21,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,9
Kvaleberg 918 182 20 51 280 154 527 565 1 0 6 1 9 3 16
33,6 6,7 0,7 1,9 10,2 5,6 19,3 20,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,6
Tjensvoll 995 255 14 83 236 167 548 487 4 5 4 5 12 2 19
35,1 9,0 0,5 2,9 8,3 5,9 19,3 17,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,7
Stokka 663 142 5 55 169 181 751 348 1 0 2 1 8 0 14
28,3 6,1 0,2 2,4 7,2 7,7 32,1 14,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,6
Madlamark 877 183 9 56 296 176 942 629 0 1 4 0 3 0 24
27,4 5,7 0,3 1,8 9,2 5,5 29,4 19,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8
Hafrsfjord 477 81 4 41 143 97 508 457 4 1 1 0 3 0 11
26,1 4,4 0,2 2,2 7,8 5,3 27,8 25,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,6
Kvernevik 683 98 18 40 128 73 348 685 1 3 2 0 2 1 17
32,5 4,7 0,9 1,9 6,1 3,5 16,6 32,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8
Sunde 614 91 4 60 169 86 514 498 0 0 2 1 6 0 11
29,9 4,4 0,2 2,9 8,2 4,2 25,0 24,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,5
Indre Tasta 833 149 8 48 182 136 569 533 0 1 6 1 9 2 22
33,3 6,0 0,3 1,9 7,3 5,4 22,8 21,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,1 0,9
Ytre Tasta 1098 184 16 70 258 177 858 896 0 0 9 1 11 0 20
30,5 5,1 0,4 1,9 7,2 4,9 23,8 24,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,6
Forhånd ikke kretsfordelt 3290 889 98 249 825 807 2412 2760 4 9 20 8 49 3 80
28,6 7,7 0,9 2,2 7,2 7,0 21,0 24,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,0 0,7
Fremmede ikke kretsfordelt 151 58 6 6 8 34 89 129 1 2 1 2 1 0 1
30,9 11,9 1,2 1,2 1,6 7,0 18,2 26,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,0 0,2
Valgting ikke kretsfordelt 7 2 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0
41,2 11,8 5,9 5,9 0,0 5,9 5,9 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0
  Høgest andel   Lavest andel

A Det norske Arbeiderparti
DEM Demokratene
DLF Det Liberale Folkepartiet
FRP Fremskrittspartiet
H Høyre
KRF Kristelig Folkeparti
KSP Kristent Samlingsparti
KYST Kystpartiet
MDG Miljøpartiet De Grønne
NKP Norges Kommunistiske Parti
PP Pensjonistpartiet
R Rødt
SP Senterpartiet
SV Sosialistisk Venstreparti
V Venstre

 

2005 A SV RV Sp KrF V H FrP Dem KSP KystP MDG Pp Rp Abort
Stavanger 18497 5553 490 1561 4966 5366 12074 14605 67 142 215 121 276 16 90
Buøy/Hundvåg 1685 375 25 93 268 334 838 1499 3 5 21 8 16 1 2
Varden 764 316 34 65 224 167 347 529 4 4 12 2 12 1 1
Storhaug 789 328 42 49 117 246 441 507 1 5 12 6 6 0 7
Våland 598 320 27 42 131 203 422 393 3 0 10 4 6 1 3
Ullandhaug 981 309 26 64 249 230 376 707 3 6 8 6 16 0 5
Eiganes 690 226 27 40 138 321 741 493 2 8 6 2 6 0 7
Kampen 709 208 30 61 139 200 448 507 2 7 6 3 5 0 2
Austre Åmøy 16 10 0 14 16 13 14 37 0 1 1 0 0 0 1
Roaldsøy 148 34 1 10 29 35 137 159 0 1 7 2 1 0 0
Vassøy 108 32 3 14 31 15 55 88 0 1 3 0 3 0 1
Gausel 1217 281 27 98 268 352 868 953 2 8 19 7 9 1 5
Hinna 597 126 14 66 222 207 492 599 3 4 4 4 7 0 2
Vaulen 663 122 9 77 250 273 574 639 1 4 10 8 17 0 4
Kvaleberg 847 212 20 82 310 213 382 585 5 3 9 8 20 1 6
Tjensvoll 913 316 24 96 237 253 411 539 5 5 11 9 6 1 4
Stokka 582 149 10 60 180 305 595 389 3 4 2 2 8 0 8
Madlamark 839 200 11 68 307 313 760 663 1 13 7 2 13 0 4
Hafrsfjord 490 130 7 62 197 142 372 483 2 5 5 4 14 2 1
Kvernavik 715 151 10 56 129 102 232 709 1 7 10 5 5 3 3
Sunde 537 110 7 77 165 146 356 535 2 6 6 2 2 2 6
Indre Tasta 819 205 13 61 200 236 427 631 1 9 7 7 9 0 2
Ytre Tasta 1101 246 15 103 296 260 649 938 2 5 14 10 10 2 4
A SV RV Sp KrF V H FrP Dem KSP KystP MDG Pp Rp Abort
Stavanger 28,9 % 8,7 % 0,8 % 2,4 % 7,8 % 8,4 % 18,9 % 22,8 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,1 %
Buøy/Hundvåg 32,6 % 7,2 % 0,5 % 1,8 % 5,2 % 6,5 % 16,2 % 29,0 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %
Varden 30,8 % 12,7 % 1,4 % 2,6 % 9,0 % 6,7 % 14,0 % 21,3 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %
Storhaug 30,9 % 12,8 % 1,6 % 1,9 % 4,6 % 9,6 % 17,3 % 19,8 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,3 %
Våland 27,6 % 14,8 % 1,2 % 1,9 % 6,1 % 9,4 % 19,5 % 18,2 % 0,1 % 0,0 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,1 %
Ullandhaug 32,9 % 10,3 % 0,9 % 2,1 % 8,3 % 7,7 % 12,6 % 23,7 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 0,0 % 0,2 %
Eiganes 25,5 % 8,3 % 1,0 % 1,5 % 5,1 % 11,9 % 27,4 % 18,2 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,3 %
Kampen 30,5 % 8,9 % 1,3 % 2,6 % 6,0 % 8,6 % 19,3 % 21,8 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,1 %
Austre Åmøy 13,0 % 8,1 % 0,0 % 11,4 % 13,0 % 10,6 % 11,4 % 30,1 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 %
Roaldsøy 26,2 % 6,0 % 0,2 % 1,8 % 5,1 % 6,2 % 24,3 % 28,2 % 0,0 % 0,2 % 1,2 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
Vassøy 30,5 % 9,0 % 0,8 % 4,0 % 8,8 % 4,2 % 15,5 % 24,9 % 0,0 % 0,3 % 0,8 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,3 %
Gausel 29,6 % 6,8 % 0,7 % 2,4 % 6,5 % 8,6 % 21,1 % 23,2 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,1 %
Hinna 25,4 % 5,4 % 0,6 % 2,8 % 9,5 % 8,8 % 21,0 % 25,5 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,1 %
Vaulen 25,0 % 4,6 % 0,3 % 2,9 % 9,4 % 10,3 % 21,7 % 24,1 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,2 %
Kvaleberg 31,3 % 7,8 % 0,7 % 3,0 % 11,5 % 7,9 % 14,1 % 21,6 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,0 % 0,2 %
Tjensvoll 32,3 % 11,2 % 0,8 % 3,4 % 8,4 % 8,9 % 14,5 % 19,0 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,1 %
Stokka 25,3 % 6,5 % 0,4 % 2,6 % 7,8 % 13,3 % 25,9 % 16,9 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,0 % 0,3 %
Madlamark 26,2 % 6,2 % 0,3 % 2,1 % 9,6 % 9,8 % 23,7 % 20,7 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,0 % 0,1 %
Hafrsfjord 25,6 % 6,8 % 0,4 % 3,2 % 10,3 % 7,4 % 19,4 % 25,2 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,7 % 0,1 % 0,1 %
Kvernavik 33,4 % 7,1 % 0,5 % 2,6 % 6,0 % 4,8 % 10,9 % 33,2 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
Sunde 27,4 % 5,6 % 0,4 % 3,9 % 8,4 % 7,5 % 18,2 % 27,3 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,3 %
Indre Tasta 31,2 % 7,8 % 0,5 % 2,3 % 7,6 % 9,0 % 16,3 % 24,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,1 %
Ytre Tasta 30,1 % 6,7 % 0,4 % 2,8 % 8,1 % 7,1 % 17,8 % 25,7 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,1 %
  Høgest andel   Lavest andel

A=Arbeiderpartiet, SV=Sosialistisk Venstreparti, RV=Rød Valgallianse, Sp=Senterpartiet, KrF=Kristelig Folkeparti, V=Venstre, H=Høyre, FrP=Fremskrittspartiet, MDG=Miljøpartiet De Grønne, KSP=Kristent Samlingsparti, KystP=Kystpartiet, Dem=Demokratene, Pp=Pensjonistpartiet, Rp=Reformpartiet, Abort=Abortmotstandernes Liste

Kilde: Stavanger kommune

 

2001 A SV RV Sp KrF V H FrP NKP MDG FLP KSP KystP NFP DPP FMB Valgdeltakelse
Stavanger 12456 7256 604 967 7993 3150 17073 9792 39 111 103 136 406 34 555 215 76,9%
1-Buøy/Hundvåg 1168 566 25 54 483 165 1157 879 3 5 11 6 52 2 55 16 63,9%
4-Varden 508 384 26 27 271 121 457 372 1 2 8 1 13 1 22 8 60,3%
5-Storhaug 436 412 51 34 201 148 541 325 5 5 5 2 22 2 30 12 52,8%
6-Våland 348 365 29 23 203 175 617 304 3 6 1 5 12 0 30 5 41,4%¹
7-Ullandhaug 700 410 26 48 393 139 571 481 3 2 7 6 20 1 27 7 65,0%
8-Eiganes 429 300 36 20 223 176 942 351 2 1 2 3 10 2 18 3 57,3%
9-Kampen 484 260 29 33 245 129 524 338 0 3 2 2 13 1 22 8 62,0%
11-Øyane 65 38 1 14 85 16 95 79 0 0 0 2 4 0 0 2 68,5%
13-Roaldsøy 113 57 3 12 51 18 139 110 0 1 2 0 6 1 9 0 67,3%
16-Gausel 679 374 24 58 370 162 914 484 2 6 0 5 18 1 45 25 64,4%
17-Hinna 396 177 6 49 357 115 647 362 0 8 1 4 9 3 17 7 64,4%
18-Vaulen 471 226 15 41 359 138 838 404 1 4 7 9 12 0 19 7 68,6%
19-Kvaleberg 591 294 15 41 402 120 533 376 2 0 2 9 15 0 18 8 61,4%
20-Tjensvoll 596 458 25 58 349 162 562 385 0 7 6 3 15 2 16 7 65,0%
21-Stokka 384 212 6 52 277 164 798 264 1 4 3 2 5 1 15 3 67,7%
22-Madlamark 599 264 12 33 458 170 1018 450 2 6 8 10 13 0 18 8 66,2%
23-Hafrsfjord 336 156 11 43 266 88 548 334 0 3 2 6 10 0 12 11 65,1%
24-Kvernevik 474 213 20 24 243 63 400 465 0 2 3 8 19 0 21 11 62,4%
25-Sunde 329 168 10 60 250 88 450 268 0 0 7 3 11 2 11 5 64,4%
26-Indre Tasta 608 291 17 49 370 124 666 426 2 0 5 4 10 1 20 7 64,6%
27-Ytre Tasta 712 376 12 51 479 163 855 564 1 5 5 11 25 2 28 13 67,3%
Forhåndsstemmer 1975 1201 197 142 1614 483 3712 1708 11 39 16 34 91 11 90 42  
Fremmede stemmer 49 53 8 1 44 21 86 61 0 2 0 1 1 1 12 0  
Tvilsomme stemmer 6 1 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  A SV RV Sp KrF V H FrP NKP MDG FLP KSP KystP NFP DPP FMB  
Stavanger 20,5% 11,9% 1,0% 1,6% 13,1% 5,2% 28,0% 16,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,7% 0,1% 0,9% 0,4%  
1-Buøy/Hundvåg 25,1% 12,2% 0,5% 1,2% 10,4% 3,6% 24,9% 18,9% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 1,1% 0,0% 1,2% 0,3%  
4-Varden 22,9% 17,3% 1,2% 1,2% 12,2% 5,4% 20,6% 16,7% 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% 0,6% 0,0% 1,0% 0,4%  
5-Storhaug 19,5% 18,5% 2,3% 1,5% 9,0% 6,6% 24,2% 14,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 1,0% 0,1% 1,3% 0,5%  
6-Våland 16,4% 17,2% 1,4% 1,1% 9,5% 8,2% 29,0% 14,3% 0,1% 0,3% 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 1,4% 0,2%  
7-Ullandhaug 24,6% 14,4% 0,9% 1,7% 13,8% 4,9% 20,1% 16,9% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,7% 0,0% 1,0% 0,2%  
8-Eiganes 17,0% 11,9% 1,4% 0,8% 8,9% 7,0% 37,4% 13,9% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,7% 0,1%  
9-Kampen 23,1% 12,4% 1,4% 1,6% 11,7% 6,2% 25,0% 16,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,0% 1,1% 0,4%  
11-Øyane 16,2% 9,5% 0,2% 3,5% 21,2% 4,0% 23,7% 19,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 0,0% 0,0% 0,5%  
13-Roaldsøy 21,6% 10,9% 0,6% 2,3% 9,8% 3,4% 26,6% 21,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,0% 1,1% 0,2% 1,7% 0,0%  
16-Gausel 21,4% 11,8% 0,8% 1,8% 11,7% 5,1% 28,9% 15,3% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 1,4% 0,8%  
17-Hinna 18,4% 8,2% 0,3% 2,3% 16,5% 5,3% 30,0% 16,8% 0,0% 0,4% 0,0% 0,2% 0,4% 0,1% 0,8% 0,3%  
18-Vaulen 18,5% 8,9% 0,6% 1,6% 14,1% 5,4% 32,8% 15,8% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,0% 0,7% 0,3%  
19-Kvaleberg 24,4% 12,1% 0,6% 1,7% 16,6% 4,9% 22,0% 15,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,6% 0,0% 0,7% 0,3%  
20-Tjensvoll 22,5% 17,3% 0,9% 2,2% 13,2% 6,1% 21,2% 14,5% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,6% 0,1% 0,6% 0,3%  
21-Stokka 17,5% 9,7% 0,3% 2,4% 12,6% 7,5% 36,4% 12,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,7% 0,1%  
22-Madlamark 19,5% 8,6% 0,4% 1,1% 14,9% 5,5% 33,2% 14,7% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,0% 0,6% 0,3%  
23-Hafrsfjord 18,4% 8,5% 0,6% 2,4% 14,6% 4,8% 30,0% 18,3% 0,0% 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 0,0% 0,7% 0,6%  
24-Kvernevik 24,1% 10,8% 1,0% 1,2% 12,4% 3,2% 20,3% 23,7% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 1,0% 0,0% 1,1% 0,6%  
25-Sunde 19,8% 10,1% 0,6% 3,6% 15,0% 5,3% 27,1% 16,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 0,7% 0,1% 0,7% 0,3%  
26-Indre Tasta 23,4% 11,2% 0,7% 1,9% 14,2% 4,8% 25,6% 16,4% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% 0,8% 0,3%  
27-Ytre Tasta 21,6% 11,4% 0,4% 1,5% 14,5% 4,9% 25,9% 17,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,8% 0,1% 0,8% 0,4%  
Forhåndsstemmer 17,4% 10,6% 1,7% 1,2% 14,2% 4,2% 32,7% 15,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,8% 0,1% 0,8% 0,4%  
Fremmede stemmer 14,4% 15,6% 2,4% 0,3% 12,9% 6,2% 25,3% 17,9% 0,0% 0,6% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 3,5% 0,0%  
Tvilsomme stemmer 42,9% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 21,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

A=Arbeiderpartiet, SV=Sosialistisk Venstreparti, RV=Rød Valgallianse, Sp=Senterpartiet, KrF=Kristelig Folkeparti, V=Venstre, H=Høyre, FrP=Fremskrittspartiet, NKP=Norges Kommunistiske Parti, MDG=Miljøpartiet De Grønne, FLP=Fedrelandspartiet, KSP=Kristent Samlingsparti, KystP=Kystpartiet, NFP=Norsk Folkeparti, DPP=Det Politiske Parti, FMB=Folkeaksjonen mot bompenger

¹ Krets 00 (ukjent adresse, hemmelig adresse, ikke fast adresse mm) er lagt til Våland valgkrets. Lav deltakelse fra denne krets gir lavt tall for Våland valgkrets.

Kilde: Stavanger kommune

 

1997 A SV RV Sp KrF V H FrP NKP MDG NLP FLP PEN KKP B-E
Stavanger 31,5 5,9 1,5 2,7 13,6 5,9 18,4 19,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1
Buøy/Hundvåg 38,4 6,3 1,2 2,5 10,7 4,0 14,8 21,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1
Varden 34,1 8,4 2,2 2,5 14,0 4,6 12,9 19,7 0,2 0,1 0,0 0,3 0,7 0,0 0,1
Storhaug 30,9 9,3 3,0 2,6 10,5 5,9 17,1 18,8 0,0 0,2 0,2 0,3 0,7 0,2 0,3
Våland 30,0 8,9 1,9 2,7 11,8 6,3 21,6 15,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,1 0,2
Ullandhaug 36,3 6,8 1,6 2,7 13,8 5,3 12,7 18,7 0,1 0,3 0,0 0,3 1,2 0,1 0,1
Eiganes 24,9 6,7 1,8 2,0 10,2 7,3 28,8 17,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1
Kampen 35,3 5,9 2,1 3,2 12,4 5,9 15,1 18,0 0,1 0,2 0,0 0,2 1,0 0,2 0,1
Øyane 23,4 3,8 0,5 8,6 22,6 5,4 12,9 21,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0
Roaldsøy 36,6 4,4 1,1 4,1 11,3 6,1 14,2 20,3 0,0 0,6 0,2 0,6 0,4 0,2 0,0
Gausel 34,9 5,7 1,2 2,6 11,4 5,5 18,3 19,4 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,1 0,0
Hinna 25,9 4,4 0,6 4,0 16,3 6,2 22,1 19,4 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1
Vaulen 25,3 3,8 0,7 2,9 15,0 7,2 23,2 20,1 0,0 0,3 0,1 0,3 0,9 0,1 0,1
Kvalaberg 32,7 5,9 1,1 3,0 16,9 5,3 14,9 18,0 0,1 0,2 0,2 0,4 1,1 0,2 0,1
Tjensvoll 32,9 9,1 1,8 3,1 14,6 6,3 14,5 16,4 0,1 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 0,1
Stokka 25,7 4,5 0,9 2,4 14,5 8,0 29,9 13,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,6 0,0 0,1
Madlamark 27,5 4,3 0,8 2,1 15,5 6,9 24,7 17,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 0,1 0,0
Hafrsfjord 27,4 4,0 0,8 3,3 16,2 5,6 20,8 20,7 0,1 0,2 0,0 0,1 0,5 0,2 0,1
Kvernavik 35,9 4,4 1,5 1,7 12,4 3,3 14,1 25,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,7 0,0 0,2
Sunde 30,9 3,7 0,9 5,1 16,3 6,5 18,8 16,9 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,0
Indre Tasta 36,4 4,6 1,0 2,5 13,9 5,6 16,7 17,8 0,1 0,1 0,0 0,2 1,0 0,1 0,0
Ytre Tasta 34,1 4,9 0,9 2,6 14,7 5,3 17,7 18,8 0,0 0,2 0,0 0,2 0,5 0,2 0,1
Forhåndsstemmer 29,4 6,1 1,9 2,4 13,3 6,7 17,5 20,7 0,1 0,4 0,1 0,3 0,9 0,1 0,2
Fremmede 28,0 6,9 1,4 1,4 14,9 5,9 20,1 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Prosent

Kilde: Stavanger kommune


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.