byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Stortingsvalg - kommunenivå

 

1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
Valgdeltakelse 80,2 % 83,1 % 82,2 % 79,8 % 82,3 % 88,2 % 85,5 % 82,0 % 84,5 % 85,4 % 86,0 % 85,4 % 78,4 % 79,9 % 77,0 % 77,3 % 77,2 % 77,8 %
RV/R 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 1,5 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,7 %
NKP 13,3 % 4,5 % 4,1 % 2,9 % 2,9 % 1,2 % 1,0 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
SF/SV 4,8 % 3,0 % 10,8 % 4,5 % 4,8 % 5,2 % 9,8 % 8,3 % 5,9 % 11,9 % 8,7 % 7,1 % 5,2 %
Ap 43,1 % 44,7 % 45,2 % 45,5 % 44,2 % 39,9 % 42,1 % 33,3 % 38,2 % 32,2 % 34,7 % 30,0 % 34,6 % 31,5 % 20,5 % 28,9 % 30,4 % 25,9 %
V 23,6 % 25,1 % 16,3 % 17,0 % 16,2 % 16,5 % 13,7 % 2,7 % 2,1 % 3,4 % 5,3 % 5,6 % 5,5 % 5,9 % 5,2 % 8,4 % 6,1 % 6,5 %
DnF 6,8 % 3,8 % 0,9 % 0,8 %
Sp 1,8 % 2,8 % 2,1 % 2,3 % 2,2 % 3,5 % 3,3 % 2,1 % 2,1 % 2,5 % 2,0 % 8,5 % 2,7 % 1,6 % 2,4 % 2,1 % 1,6 %
KrF 0,8 % 2,0 % 10,1 % 10,3 % 10,1 % 10,6 % 13,4 % 14,2 % 14,6 % 10,3 % 9,3 % 9,4 % 9,9 % 13,6 % 13,1 % 7,8 % 6,8 % 6,2 %
H 17,4 % 16,4 % 21,5 % 22,1 % 24,3 % 24,6 % 23,2 % 20,0 % 30,6 % 37,4 % 35,8 % 26,1 % 21,0 % 18,4 % 28,0 % 18,9 % 23,5 % 33,4 %
FrP 8,2 % 3,1 % 8,2 % 6,1 % 15,8 % 8,9 % 19,0 % 16,1 % 22,8 % 22,1 % 15,8 %
MDG 0,3 % 3,2 %
Borgerlige Felleslister 5,4 %
Andre 1,9 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 1,4 % 3,0 % 1,4 % 2,7 % 1,3 % 0,9 % 1,4 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå/Stavanger kommune/Kommunal- og regionaldepartementet


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.