byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Fylkestingsvalget

 

1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Rød Valgallianse/Rødt 0,5 % 0,6 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,9 % 2,7 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 1,2 %
Sosialistisk Folkeparti/
Sosialistisk Venstreparti
4,7 % 4,4 % 5,1 % 5,4 % 11,9 % 6,2 % 7,1 % 11,9 % 5,4 % 3,9 % 4,3 %
Det norske Arbeiderparti 36,4 % 32,7 % 34,5 % 29,9 % 23,0 % 26,4 % 22,7 % 20,4 % 27,3 % 32,3 % 28,7 %
Venstre 2,0 % 4,0 % 4,4 % 6,6 % 3,7 % 5,6 % 4,7 % 4,7 % 7,5 % 6,7 % 7,2 %
Senterpartiet 3,2 % 2,0 % 2,3 % 1,6 % 5,4 % 4,1 % 2,1 % 2,0 % 2,2 % 1,9 % 2,3 %
Kristelig Folkeparti 15,4 % 12,6 % 9,1 % 8,7 % 8,3 % 10,2 % 11,2 % 6,9 % 8,1 % 5,9 % 6,0 %
Høyre 27,5 % 37,1 % 32,0 % 31,3 % 31,4 % 25,8 % 29,2 % 26,2 % 29,3 % 32,2 % 29,8 %
Anders Langes Parti/Fremskrittspartiet 3,7 % 3,7 % 9,5 % 14,4 % 7,8 % 16,5 % 17,4 % 21,2 % 16,5 % 12,4 % 12,9 %
Pensjonistpartiet         6,3 % 3,3 % 2,2 % 4,1 % 1,4 % 1,7 % 1,1 %
Miljøpartiet De Grønne 0,5 % 0,4 % 0,7 % 1,2 % 5,5 %
Andre 6,6 % 2,9 % 2,2 % 1,4 % 1,6 % 1,1 % 0,3 % 0,8 % 0,6 % 0,7 % 1,0 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Stavanger kommune, ErgoEphorma og Kommunal og moderniseringsdepartementet


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.