byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Fylkestingsvalget

2015 2011 2007

2003

1999 1995

2015 A Frp H KrF Sp SV V Pp R MDG Dem Kyst DK Pirat Frammøteprosent
Sandnes 30,7 22,3 20,0 10,1 4,8 2,6 3,4 0,9 0,7 3,3 0,1 0,1 0,7 0,4 54,1
Stavanger 28,7 12,9 29,8 6,0 2,3 4,3 7,2 1,1 1,2 5,5 0,1 0,1 0,4 0,4 57,0
15,7 15,8 21,9 23,8 14,5 1,7 1,1 0,5 0,3 1,9 0,3 0,1 2,0 0,3 57,6
Klepp 18,6 19,7 26,2 14,5 11,2 1,3 2,8 0,5 0,3 3,1 0,1 0,3 1,0 0,4 56,8
Time 21,8 12,6 26,1 15,3 11,6 2,7 3,8 0,3 0,4 4,0 0,1 0,1 1,0 0,3 59,5
Gjesdal 30,0 16,0 16,1 18,8 10,3 2,2 2,0 0,4 0,3 2,5 0,1 0,1 0,7 0,6 56,6
Sola 20,6 18,4 36,2 9,1 5,1 1,5 4,2 0,4 0,4 3,1 0,2 0,2 0,4 0,3 55,5
Randaberg 29,0 13,7 24,8 15,3 7,3 1,3 3,5 0,4 0,6 3,0 0,1 0,0 0,5 0,5 60,6
Forsand 18,1 11,9 17,4 23,9 17,7 2,8 1,2 0,2 0,2 2,8 0,2 0,2 3,0 0,5 64,4
Strand 24,4 13,1 24,1 19,3 6,8 2,4 3,4 0,3 0,5 3,0 0,2 0,1 2,0 0,5 53,0
Hjelmeland 17,4 4,2 20,5 17,4 31,2 2,6 2,1 0,3 0,4 2,8 0,1 0,2 0,3 0,5 63,8
Finnøy 13,2 6,2 13,7 26,0 26,4 2,8 6,4 0,3 0,3 3,1 0,1 0,1 1,3 0,1 62,5
Rennesøy 20,2 16,0 29,8 11,5 14,4 1,9 1,7 0,3 0,7 2,7 0,0 0,2 0,3 0,1 62,2
Kvitsøy 24,2 12,6 18,2 28,6 6,7 1,9 2,2 0,0 1,1 2,2 0,4 0,4 1,5 0,0 70,1

Prosent

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet


2011 A Frp H KrF Sp SV V Pp R MDG Dem Kyst KSP NKP Frammøteprosent
Sandnes 24,9 20,8 29,2 9,6 5,0 2,9 4,2 1,6 0,5 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 59,8
Stavanger 32,3 12,4 32,2 5,9 1,9 3,9 6,7 1,7 1,1 1,2 0,1 0,2 0,3 0,1 61,1
16,2 15,5 24,9 23,0 13,6 1,7 1,9 1,0 0,3 0,4 0,2 0,1 1,2 0,1 61,2
Klepp 17,6 18,1 32,0 14,9 9,5 1,6 3,6 0,9 0,3 0,6 0,1 0,1 0,5 0,1 59,5
Time 16,4 12,5 36,5 16,5 8,8 2,0 4,3 0,6 0,3 1,4 0,1 0,1 0,5 0,0 64,3
Gjesdal 24,8 18,3 22,0 19,2 8,2 2,4 2,8 0,6 0,4 0,4 0,0 0,1 0,5 0,0 60,3
Sola 21,9 20,4 35,2 9,6 3,4 2,0 4,2 1,8 0,3 0,5 0,2 0,1 0,3 0,1 60,7
Randaberg 35,9 13,5 25,6 12,7 5,0 1,5 3,5 0,7 0,3 0,5 0,1 0,1 0,4 0,0 65,9
Forsand 19,7 12,4 11,6 20,4 12,5 14,3 2,7 3,9 0,0 0,5 0,0 0,7 0,9 0,2 65,8
Strand 29,2 15,4 20,0 18,0 6,0 4,1 3,3 1,6 0,4 1,4 0,1 0,0 0,4 0,0 58,0
Hjelmeland 18,9 8,7 20,5 18,0 23,2 4,1 3,3 0,7 0,1 0,7 0,2 0,9 0,6 0,1 60,3
Finnøy 14,7 8,3 15,7 23,5 18,7 3,6 14,1 0,2 0,1 0,8 0,0 0,1 0,2 0,0 66,4
Rennesøy 22,7 14,5 32,3 11,2 12,9 2,1 2,4 0,5 0,3 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 68,7
Kvitsøy 26,9 16,5 16,5 29,4 3,2 0,4 5,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0 70,8

Prosent

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet


2007 A Frp H KrF Sp SV V Pp RV MDG Dem Kyst KSP Frammøte
Sandnes 22,9 24,6 23,2 12,0 4,8 4,2 4,8 1,8 0,8 0,3 0,0 0,3 0,4 59,0
Stavanger 27,3 16,5 29,3 8,1 2,2 5,4 7,5 1,4 1,1 0,7 0,1 0,2 0,3 58,7
14,0 20,6 12,9 26,2 18,2 2,9 2,6 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 1,2 59,3
Klepp 16,1 23,5 23,3 15,0 11,7 2,9 5,2 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,4 55,2
Time 21,8 18,5 18,0 18,5 10,8 4,1 5,4 1,3 0,6 0,4 0,1 0,1 0,3 58,8
Gjesdal 20,6 23,0 15,4 20,6 10,3 3,4 4,2 0,8 0,5 0,3 0,0 0,2 0,7 60,2
Sola 19,7 25,8 28,4 10,4 4,2 3,3 4,7 2,0 0,4 0,4 0,2 0,1 0,4 61,8
Randaberg 35,3 16,9 18,7 15,1 6,0 2,1 3,6 1,0 0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 65,1
Forsand 13,8 16,4 12,8 25,8 19,3 4,8 1,9 1,0 0,2 0,2 0,4 1,9 1,5 59,4
Strand 21,2 21,2 13,8 22,2 11,2 4,3 3,5 0,7 0,5 0,4 0,1 0,2 0,7 53,5
Hjelmeland 14,3 14,6 10,9 18,7 32,3 3,2 4,0 0,8 0,1 0,2 0,0 0,5 0,4 65,9
Finnøy 9,4 10,4 14,5 26,4 26,7 4,8 5,5 0,7 0,1 0,2 0,0 0,4 0,9 67,2
Rennesøy 20,4 22,8 21,8 15,3 12,2 1,6 3,5 1,0 0,5 0,5 0,1 0,2 0,4 69,1
Kvitsøy 24,6 15,2 13,6 30,3 6,1 3,4 3,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,4 1,1 65,2

Prosent

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet


2003 A Frp H KrF Sp SV V Pp RV MDG Dem

Kyst

Andre Frammøte
Sandnes 16,3 24,1 23,2 10,8 5,4 9,6 3,5 4,7 1,3 0,3 0,1 0,2 0,5 55,1
Stavanger 20,4 21,2 26,2 6,9 2,0 11,9 4,7 4,1 1,4 0,4 0,2 0,2 0,4 57,9
11,6 21,5 14,7 20,5 21,8 5,5 1,7 0,9 0,4 0,2 0,0 0,2 1,1 59,7
Klepp 12,4 25,3 20,9 13,0 15,2 6,2 3,6 1,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 57,3
Time 16,4 21,7 17,1 15,7 14,0 7,9 4,0 1,8 0,7 0,1 0,0 0,1 0,4 61,6
Gjesdal 21,2 23,3 14,4 16,8 11,1 7,3 2,3 1,9 0,8 0,1 0,1 0,2 0,7 59,2
Sola 14,0 28,6 25,8 9,7 6,0 7,9 3,1 3,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 59,5
Randaberg 23,4 19,4 18,7 14,0 8,2 7,4 4,1 3,1 0,6 0,2 0,0 0,1 0,9 62,1
Forsand 12,5 14,8 19,2 20,6 19,6 6,9 1,0 3,1 0,6 0,4 - 0,4 0,8 64,1
Strand 22,9 20,5 12,8 19,6 8,3 7,3 3,5 2,1 0,8 0,3 0,1 0,5 1,3 52,8
Finnøy 8,2 8,4 9,8 24,8 30,8 8,5 4,0 0,8 0,5 0,1 - 1,3 2,6 63,9
Rennesøy 12,2 20,7 21,2 15,0 18,3 6,4 2,9 1,1 0,6 0,1 0,1 0,9 0,5 64,3
Kvitsøy 16,4 16,0 20,0 28,9 5,3 4,4 1,3 1,3 - 1,3 - 0,4 4,4 57,4

Prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå


1999 A Frp H KrF RV Sp SV V Pp MDG Fp Frammøte
 Sandnes 18,9% 18,4% 27,4% 15,7% 1,8% 5,0% 4,9% 4,2% 3,1% 0,4% 0,4% 60,4%
 Stavanger 22,7% 17,4% 29,2% 11,2% 2,7% 2,1% 7,1% 4,7% 2,2% 0,5% 0,3% 59,2%
 Hå 12,4% 15,3% 16,1% 27,5% 0,9% 21,1% 3,3% 2,2% 0,7% 0,2% 0,3% 60,0%
 Klepp 13,6% 19,0% 21,1% 18,2% 0,8% 16,4% 3,5% 5,2% 1,7% 0,2% 0,3% 59,2%
 Time 17,9% 15,3% 19,4% 19,8% 1,7% 13,8% 4,4% 5,7% 1,3% 0,3% 0,3% 62,7%
 Gjesdal 22,4% 14,8% 19,3% 22,2% 1,2% 11,1% 4,0% 2,8% 1,7% 0,4% 0,1% 59,7%
 Sola 15,0% 22,6% 29,0% 14,9% 1,0% 6,6% 3,6% 3,8% 2,6% 0,5% 0,4% 58,9%
 Randaberg 20,3% 16,2% 21,5% 19,6% 1,6% 10,1% 3,0% 5,3% 1,8% 0,3% 0,2% 62,6%
 Strand 22,6% 15,0% 18,6% 23,8% 1,2% 7,3% 4,0% 6,1% 0,6% 0,4% 0,5% 56,4%
 Rennesøy 12,5% 14,7% 25,4% 21,5% 1,1% 17,1% 3,0% 3,8% 0,6% 0,3% 0,1% 64,6%

Kilde: Statistisk sentralbyrå


1995 DnA Frp H KrF RV Sp SV V
 Sandnes 22,6% 15,1% 23,9% 13,9% 0,8% 9,3% 4,4% 4,9%
 Stavanger 26,4% 16,5% 25,8% 10,2% 0,9% 4,1% 6,2% 5,6%
 Hå 13,8% 10,2% 13,7% 24,8% 0,4% 30,6% 2,7% 2,2%
 Klepp 16,3% 13,4% 19,0% 15,5% 0,4% 25,7% 2,7% 5,4%
 Time 19,6% 11,7% 19,5% 17,5% 0,6% 19,9% 4,8% 5,1%
 Gjesdal 23,8% 10,1% 14,4% 21,2% 0,3% 18,1% 5,5% 4,1%
 Sola 17,2% 18,1% 25,2% 13,3% 0,3% 13,2% 2,7% 4,2%
 Randaberg 20,4% 13,2% 22,4% 18,2% 0,5% 15,8% 3,0% 4,7%
 Strand 22,2% 12,5% 15,7% 23,9% 0,3% 11,8% 4,4% 6,7%
 Rennesøy 15,1% 9,4% 19,0% 23,8% 0,8% 26,7% 1,6% 2,1%

Kilde: Statistisk sentralbyrå


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.