byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Kommunestyrevalg - valgkretsnivå

2015 2011 2007 2003 1999 1995

2015 A SV R Sp KrF V H FrP MDG Pp FNTB DK
Storhaug 27,7 9,3 3,2 1,7 3,2 11,8 20,4 9,8 8,8 0,9 2,7 0,3
Varden 31,1 7,9 2,7 1,4 4,6 13,1 21,2 7,3 7,2 0,6 2,7 0,2
Tjensvoll 31,4 5,7 1,7 2,2 8,3 8,5 21,7 10,1 6,4 1,1 2,6 0,4
Kvernavik 32,9 2,6 0,8 2,7 5,0 6,9 21,8 16,9 2,6 1,6 5,6 0,8
Austre Åmøy 26,0 1,6 1,6 15,0 7,1 5,5 22,0 13,4 3,1 1,6 0,8 2,4
Ullandhaug 31,3 7,2 1,3 1,8 6,7 9,5 22,2 9,1 5,8 0,6 3,8 0,6
Kvalaberg 32,0 3,8 1,4 2,0 9,4 7,4 23,8 10,3 4,9 1,5 2,7 0,7
Våland 29,0 8,2 2,0 2,1 3,3 11,6 24,1 7,5 9,0 0,7 2,2 0,3
Vassøy 29,9 3,3 3,9 1,4 5,5 5,0 24,7 15,0 5,8 2,5 2,2 0,8
Buøy/Hundvåg 28,0 2,7 0,5 1,5 3,1 4,8 25,3 15,3 3,0 0,9 14,5 0,5
Kampen 27,7 5,6 1,9 1,4 4,5 9,2 26,8 10,7 6,8 0,9 3,5 1,1
Indre Tasta 29,3 3,9 1,0 2,0 5,3 8,7 28,2 10,3 4,2 1,5 5,2 0,4
Uoppgitt 26,8 5,3 1,9 1,6 5,3 7,7 28,6 10,9 7,7 1,1 2,6 0,4
Stavanger 27,4 4,5 1,3 1,8 5,9 8,3 28,9 10,9 5,2 1,0 4,2 0,5
Ytre Tasta 28,1 3,4 1,0 1,7 6,9 6,7 29,3 13,0 3,4 1,1 5,2 0,3
Sunde 24,8 2,9 0,7 3,5 9,1 6,9 30,9 11,6 3,2 1,1 4,4 0,7
Roaldsøy 22,7 2,7 0,5 0,5 3,6 4,9 32,4 15,5 2,7 0,9 13,3 0,3
Gausel 27,6 2,9 0,4 1,7 6,3 8,0 32,6 11,1 3,1 0,9 5,0 0,3
Hinna 24,0 2,6 0,6 2,5 7,9 7,9 34,3 11,5 4,5 1,1 2,4 0,7
Vaulen 23,3 2,9 0,8 1,7 7,2 8,9 35,6 11,2 3,6 1,5 2,8 0,6
Eiganes 24,0 4,6 1,6 1,3 3,0 10,5 35,8 8,3 7,1 0,5 2,9 0,3
Hafrsfjord 24,2 2,6 0,5 2,5 7,3 7,0 36,3 11,4 3,4 0,8 3,3 0,5
Madlamark 24,1 3,4 0,8 1,5 7,7 8,3 38,0 8,8 3,5 1,3 1,9 0,6
Stokka 23,6 3,0 0,8 1,8 6,8 8,8 39,5 8,0 4,2 1,0 1,9 0,5

Prosent. Sortert etter største parti fra minst til størst oppslutning.

 

2011 Det norske
Arbeiderparti
Sosialistisk
Venstreparti
Rødt
Senter-
partiet
Kristelig
Folkeparti
Venstre Høyre Fremskritts
partiet
Demo-
kratene
Miljøpartiet
De Grønne
Pensjonist
partiet
Valg-deltakelse
Buøy/Hundvåg 34,6 % 2,3 % 0,8 % 1,4 % 2,9 % 3,8 % 34,0 % 17,4 % 0,1 % 0,8 % 2,0 % 54,9 %
Varden 32,3 % 6,7 % 2,8 % 1,6 % 5,5 % 10,7 % 26,7 % 10,4 % 0,2 % 1,5 % 1,7 % 51,4 %
Storhaug 27,7 % 6,7 % 3,5 % 1,6 % 3,1 % 11,6 % 31,2 % 10,0 % 0,2 % 2,9 % 1,5 % 40,5 %
Våland 29,5 % 6,7 % 2,8 % 1,8 % 4,2 % 10,5 % 31,4 % 9,3 % 0,1 % 2,2 % 1,6 % 36,5 %
Ullandhaug 32,6 % 5,9 % 1,4 % 2,2 % 6,6 % 7,5 % 28,0 % 12,2 % 0,2 % 1,4 % 1,8 % 56,1 %
Eiganes 25,0 % 4,0 % 1,3 % 1,4 % 3,0 % 10,6 % 40,7 % 10,2 % 0,2 % 1,9 % 1,8 % 46,4 %
Kampen 30,2 % 4,8 % 1,8 % 1,5 % 4,1 % 8,2 % 33,1 % 12,4 % 0,1 % 1,7 % 2,2 % 52,0 %
Austre Åmøy 17,2 % 0,8 % 0,8 % 8,2 % 10,7 % 8,2 % 33,6 % 18,0 % 0,0 % 1,6 % 0,8 % 56,5 %
Roaldsøy 24,6 % 4,0 % 0,7 % 1,2 % 3,0 % 3,5 % 41,3 % 19,2 % 0,4 % 0,4 % 1,8 % 60,1 %
Vassøy 24,4 % 4,8 % 3,6 % 2,5 % 7,3 % 5,0 % 29,1 % 16,5 % 0,0 % 1,7 % 5,0 % 63,5 %
Gausel 27,5 % 2,4 % 0,8 % 1,6 % 5,4 % 5,7 % 39,8 % 14,1 % 0,2 % 0,7 % 1,7 % 54,8 %
Hinna 24,9 % 2,3 % 0,8 % 1,8 % 7,5 % 6,2 % 40,7 % 13,4 % 0,2 % 1,1 % 1,2 % 56,2 %
Vaulen 24,9 % 2,4 % 0,8 % 1,4 % 6,2 % 7,4 % 38,5 % 14,6 % 0,1 % 1,0 % 2,7 % 58,8 %
Kvalaberg 31,0 % 3,9 % 1,0 % 2,1 % 10,6 % 7,1 % 26,8 % 12,9 % 0,1 % 1,4 % 3,1 % 50,2 %
Tjensvoll 33,4 % 4,8 % 1,8 % 2,1 % 8,4 % 7,7 % 28,2 % 10,0 % 0,1 % 1,8 % 1,7 % 58,4 %
Stokka 24,8 % 2,9 % 1,0 % 1,9 % 6,2 % 7,9 % 41,0 % 10,8 % 0,0 % 1,7 % 1,7 % 62,5 %
Madlamark 26,2 % 3,0 % 1,1 % 2,1 % 6,8 % 6,8 % 40,1 % 10,5 % 0,1 % 1,0 % 2,2 % 60,2 %
Hafrsfjord 26,2 % 2,5 % 0,7 % 2,7 % 6,9 % 4,1 % 37,7 % 15,7 % 0,4 % 0,7 % 2,5 % 59,1 %
Kvernavik 30,8 % 2,4 % 1,1 % 2,4 % 5,5 % 6,5 % 25,5 % 21,9 % 0,2 % 0,6 % 3,1 % 51,7 %
Sunde 27,8 % 2,4 % 0,7 % 4,4 % 7,1 % 5,2 % 35,4 % 14,6 % 0,1 % 0,9 % 1,5 % 54,7 %
Indre Tasta 30,1 % 3,5 % 0,8 % 1,9 % 5,3 % 8,6 % 32,1 % 13,8 % 0,0 % 1,5 % 2,3 % 55,5 %
Ytre Tasta 28,5 % 2,7 % 1,3 % 2,1 % 6,5 % 7,8 % 33,2 % 15,0 % 0,1 % 0,8 % 2,0 % 56,2 %
Forhånd 29,1 % 5,5 % 1,5 % 1,7 % 6,2 % 8,1 % 32,8 % 12,0 % 0,2 % 1,0 % 1,8 %
Fremmed 29,6 % 4,9 % 2,7 % 1,6 % 4,4 % 10,8 % 31,1 % 11,9 % 0,0 % 2,7 % 0,2 %
Valgting 22,2 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 27,8 % 25,0 % 0,0 % 2,8 % 2,8 %
  Høgest andel   Lavest andel

 

2007

Det norske
Arbeiderparti
Sosialistisk
Venstreparti
Rød
Valgallianse
Senter-
partiet
Kristelig
Folkeparti
Venstre Høyre Fremskritts-
partiet
Demo-
kratene
Kyst-
partiet
Pensjonist-
partiet
Bymiljø-
lista
Buøy/Hundvåg 25,1 % 4,2 % 1,0 % 1,7 % 5,1 % 4,3 % 38,4 % 18,5 % 0,1 % 0,2 % 1,3 % 0,3 %
Varden 25,2 % 9,2 % 2,7 % 1,8 % 7,4 % 10,9 % 27,6 % 13,5 % 0,1 % 0,0 % 0,9 % 0,5 %
Storhaug 21,5 % 10,8 % 3,0 % 1,4 % 3,8 % 13,4 % 31,0 % 13,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 %
Våland 21,4 % 9,7 % 2,2 % 1,2 % 4,8 % 15,1 % 32,5 % 11,3 % 0,1 % 0,2 % 0,8 % 0,8 %
Ullandhaug 24,7 % 8,1 % 1,2 % 1,5 % 8,3 % 10,4 % 27,9 % 14,8 % 0,2 % 0,1 % 1,9 % 0,8 %
Eiganes 18,6 % 5,9 % 1,5 % 1,2 % 3,1 % 12,6 % 42,8 % 11,9 % 0,1 % 0,2 % 1,4 % 0,7 %
Kampen 24,9 % 6,5 % 1,5 % 1,3 % 5,7 % 9,9 % 31,8 % 15,6 % 0,2 % 0,2 % 1,5 % 0,9 %
Austre Åmøy 15,4 % 6,0 % 0,0 % 6,8 % 19,7 % 6,0 % 23,1 % 20,5 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 %
Roaldsøy 18,3 % 2,3 % 0,2 % 0,6 % 3,4 % 5,1 % 51,8 % 17,1 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,4 %
Vassøy 21,4 % 7,8 % 1,0 % 7,5 % 9,1 % 9,4 % 19,5 % 19,8 % 0,0 % 0,3 % 4,2 % 0,0 %
Gausel 21,9 % 3,8 % 0,9 % 2,0 % 6,8 % 7,9 % 39,1 % 15,6 % 0,1 % 0,1 % 1,6 % 0,2 %
Hinna 17,6 % 4,0 % 1,1 % 2,3 % 10,1 % 9,4 % 38,7 % 14,7 % 0,1 % 0,0 % 1,6 % 0,2 %
Vaulen 17,9 % 3,4 % 0,9 % 1,3 % 8,6 % 8,4 % 39,9 % 17,1 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,2 %
Kvaleberg 25,5 % 5,4 % 1,0 % 1,9 % 12,4 % 8,2 % 28,0 % 15,0 % 0,0 % 0,1 % 2,1 % 0,3 %
Tjensvoll 24,4 % 7,7 % 1,6 % 2,7 % 9,1 % 9,9 % 29,4 % 12,8 % 0,3 % 0,1 % 1,5 % 0,5 %
Stokka 19,3 % 3,9 % 0,7 % 1,6 % 8,3 % 10,3 % 43,3 % 10,4 % 0,1 % 0,1 % 1,6 % 0,4 %
Madlamark 18,7 % 3,7 % 0,7 % 1,7 % 10,7 % 8,3 % 40,5 % 13,7 % 0,1 % 0,1 % 1,4 % 0,5 %
Hafrsfjord 18,6 % 3,8 % 0,9 % 2,2 % 9,8 % 7,0 % 37,0 % 17,7 % 0,2 % 0,3 % 2,4 % 0,1 %
Kvernevik 27,2 % 3,5 % 1,1 % 1,6 % 7,0 % 6,2 % 26,9 % 24,6 % 0,0 % 0,1 % 1,6 % 0,4 %
Sunde 21,5 % 2,9 % 0,8 % 3,8 % 9,4 % 6,7 % 35,8 % 17,4 % 0,1 % 0,2 % 1,3 % 0,2 %
Indre Tasta 23,8 % 4,8 % 0,4 % 1,6 % 7,0 % 13,1 % 31,5 % 15,3 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,4 %
Ytre Tasta 20,2 % 4,0 % 0,9 % 1,6 % 8,6 % 11,8 % 32,3 % 18,1 % 0,1 % 0,0 % 1,8 % 0,7 %
Ikke kretsfordelt 22,3 % 8,8 % 3,2 % 1,8 % 5,0 % 13,1 % 32,0 % 12,6 % 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,7 %
Forhånd 20,7 % 6,6 % 1,7 % 1,2 % 9,7 % 8,1 % 32,2 % 16,5 % 0,2 % 0,2 % 2,4 % 0,5 %
  Høgest andel   Lavest andel

 

2003 Det norske
Arbeiderparti
Sosialistisk
Venstreparti
Rød
Valgallianse
Senter-
partiet
Kristelig
Folkeparti
Venstre    Høyre Fremskritts-
partiet
Pensjonist-
partiet
Andre
Stavanger 20,1 % 11,6 % 1,6 % 1,7 % 6,8 % 4,7 % 27,1 % 21,5 % 4,3 % 0,5 %
Buøy/Hundvåg 25,3 % 10,2 % 0,9 % 1,0 % 4,6 % 2,8 % 27,0 % 25,3 % 2,2 % 0,5 %
Varden 22,3 % 14,8 % 3,4 % 1,3 % 5,8 % 4,5 % 22,8 % 20,5 % 3,9 % 0,7 %
Storhaug 20,0 % 17,6 % 3,7 % 1,3 % 4,2 % 5,5 % 24,4 % 19,9 % 2,6 % 0,9 %
Våland 19,7 % 17,9 % 2,9 % 1,1 % 5,0 % 5,9 % 27,0 % 16,0 % 3,9 % 0,5 %
Ullandhaug 25,3 % 14,4 % 1,6 % 1,6 % 7,6 % 4,0 % 18,9 % 21,2 % 4,9 % 0,6 %
Eiganes 16,0 % 10,1 % 1,7 % 1,0 % 3,5 % 7,4 % 36,1 % 18,1 % 5,4 % 0,6 %
Kampen 20,6 % 12,2 % 2,1 % 1,7 % 5,2 % 5,4 % 25,9 % 21,4 % 5,1 % 0,5 %
Austre Åmøy 12,5 % 11,5 % 0,0 % 14,6 % 14,6 % 2,1 % 15,6 % 28,1 % 1,0 % 0,0 %
Vassøy 18,5 % 10,3 % 0,4 % 0,7 % 7,1 % 3,2 % 25,3 % 28,8 % 5,7 % 0,0 %
Roaldsøy 22,1 % 6,8 % 0,9 % 1,3 % 3,4 % 3,8 % 34,7 % 24,3 % 2,3 % 0,4 %
Gausel 19,9 % 10,7 % 0,9 % 2,0 % 6,0 % 4,7 % 28,9 % 23,0 % 3,3 % 0,4 %
Hinna 18,2 % 8,6 % 0,9 % 2,7 % 9,4 % 4,8 % 29,6 % 22,1 % 3,5 % 0,2 %
Vaulen 16,1 % 9,2 % 1,1 % 1,6 % 8,4 % 3,9 % 30,5 % 23,4 % 5,6 % 0,3 %
Kvaleberg 21,7 % 13,3 % 2,0 % 1,4 % 10,7 % 3,9 % 19,5 % 20,7 % 6,2 % 0,5 %
Tjensvoll 21,0 % 16,1 % 1,9 % 2,2 % 7,3 % 5,5 % 23,5 % 17,8 % 4,2 % 0,5 %
Stokka 16,5 % 8,6 % 1,1 % 2,1 % 7,1 % 6,4 % 37,7 % 14,7 % 5,4 % 0,4 %
Madlamark 18,8 % 7,1 % 0,6 % 1,4 % 9,0 % 4,5 % 33,1 % 19,4 % 5,7 % 0,4 %
Hafrsfjord 16,1 % 9,5 % 0,7 % 3,0 % 8,9 % 4,7 % 28,5 % 24,2 % 3,6 % 0,6 %
Kvernevik 21,7 % 10,8 % 1,1 % 1,5 % 4,6 % 4,7 % 17,8 % 35,1 % 2,2 % 0,5 %
Sunde 20,4 % 10,2 % 0,7 % 3,8 % 7,3 % 4,6 % 26,7 % 22,8 % 2,8 % 0,8 %
Indre Tasta 22,0 % 11,7 % 0,8 % 1,5 % 6,2 % 4,5 % 26,1 % 21,5 % 5,4 % 0,3 %
Ytre Tasta 20,0 % 10,8 % 0,8 % 2,4 % 6,9 % 3,8 % 26,4 % 23,9 % 4,4 % 0,5 %
Forhåndsstemmer 17,5 % 10,9 % 2,2 % 1,1 % 8,8 % 5,1 % 28,2 % 20,1 % 5,5 % 0,6 %
  Høgest andel   Lavest andel

 

1999

Det norske
Arbeiderparti

Sosialistisk
Venstreparti

Rød
Valgallianse

Senter-
partiet

Kristelig
Folkeparti

Venstre

Høyre

Fremskritts-
partiet

Pensjonist-
partiet

Bymiljø-
lista

Stavanger 22,8% 5,9% 4,1% 1,4% 10,8% 4,3% 29,8% 17,6% 2,0% 1,4%
Buøy/Hundvåg 27,6% 6,5% 3,7% 1,0% 7,1% 3,0% 29,9% 19,0% 1,0% 1,1%
Varden 26,4% 8,6% 6,6% 0,9% 9,7% 3,7% 22,8% 18,2% 2,1% 1,1%
Storhaug 23,4% 8,4% 8,8% 1,0% 7,3% 4,1% 26,9% 17,5% 1,5% 1,1%
Våland 20,8% 8,0% 6,2% 0,6% 8,4% 4,8% 30,1% 16,0% 2,3% 2,7%
Ullandhaug 29,7% 7,0% 3,7% 1,4% 11,0% 4,1% 21,4% 18,0% 2,9% 0,8%
Eiganes 17,3% 4,8% 4,6% 0,8% 6,8% 5,8% 40,2% 14,4% 1,8% 3,6%
Kampen 27,1% 5,0% 4,2% 1,4% 10,2% 6,0% 24,3% 17,3% 2,8% 1,7%
Øyane 16,4% 5,5% 1,2% 6,1% 15,5% 2,7% 26,1% 23,7% 1,5% 1,2%
Roaldsøy 27,4% 3,9% 2,2% 0,9% 6,1% 3,7% 34,1% 18,9% 1,3% 1,5%
Gausel 23,1% 6,2% 3,4% 1,4% 9,8% 4,4% 30,8% 17,9% 1,6% 1,3%
Hinna 19,0% 3,6% 2,2% 2,7% 15,1% 4,7% 31,8% 18,4% 1,1% 1,2%
Vaulen 18,4% 3,7% 2,7% 1,4% 11,3% 5,4% 35,6% 17,8% 2,2% 1,5%
Kvalaberg 24,9% 6,8% 3,2% 1,2% 14,5% 4,1% 25,2% 16,4% 2,7% 1,1%
Tjensvoll 23,4% 8,3% 5,4% 1,7% 12,7% 4,9% 25,7% 14,7% 2,0% 1,3%
Stokka 17,1% 4,3% 2,6% 1,2% 10,0% 4,9% 43,3% 12,5% 1,8% 2,4%
Madlamark 23,1% 4,8% 2,5% 1,2% 12,4% 4,0% 34,7% 14,5% 1,7% 1,1%
Hafrsfjord 18,5% 4,7% 2,3% 1,9% 12,6% 4,1% 35,0% 18,2% 1,6% 1,2%
Kvernavik 27,5% 5,4% 2,5% 1,1% 8,8% 3,0% 24,5% 24,8% 1,7% 0,8%
Sunde 23,6% 2,7% 2,3% 5,1% 12,0% 5,2% 31,1% 16,8% 0,9% 0,3%
Indre Tasta 25,0% 5,7% 3,8% 1,0% 10,1% 3,7% 30,2% 16,6% 2,9% 1,0%
Ytre Tasta 23,2% 5,4% 2,8% 1,6% 11,3% 4,0% 30,6% 18,0% 1,9% 1,3%
Forhåndsstemmer 20,0% 6,0% 5,7% 1,1% 12,8% 4,2% 26,6% 19,9% 2,4% 1,2%
Fremmede stemmer 23,2% 8,8% 5,7% 1,3% 7,5% 3,4% 32,5% 14,2% 2,1% 1,5%
  Høgest andel   Lavest andel

 

1995

Det norske
Arbeiderparti
Sosialistisk
Venstreparti
Rød
Valgallianse
Senter
partiet
Kristelig
Folkeparti
Venstre Høyre Fremskritts
partiet
Pensjonist
partiet
Miljøpartiet
De Grønne
Fedrelands
partiet
Bymiljø
lista
Andre
lister
Stavanger 25,8 5,5 1,1 3,6 10,3 5,8 23,2 17,3 2,9 0,5 0,3 2,6 1,2
Buøy/Hundvåg 32,6 6,0 0,5 3,4 6,5 4,2 21,2 20,1 1,9 0,4 0,3 1,9 1,2
Varden 30,2 8,0 1,9 2,7 9,8 5,3 16,4 18,0 3,3 0,5 0,5 2,2 1,1
Storhaug 26,1 8,9 3,0 2,7 8,6 6,3 16,6 19,4 2,9 0,5 0,3 3,2 1,6
Våland 22,0 8,7 1,4 2,8 7,4 5,7 26,2 15,2 3,5 1,0 0,5 4,9 0,7
Ullandhaug 30,7 6,5 0,9 3,2 9,2 5,6 15,1 19,4 4,8 0,3 0,3 2,0 1,9
Eiganes 20,7 4,8 1,5 2,3 7,7 6,3 28,8 17,1 2,9 0,7 0,2 5,9 1,1
Kampen 29,5 5,7 1,9 3,4 9,3 6,6 15,3 17,4 3,7 0,6 0,3 4,4 2,0
Øyane 16,5 4,1 0,0 10,9 24,5 4,4 16,5 18,6 1,2 1,0 0,7 1,0 0,7
Roaldsøy 30,7 6,8 0,3 3,9 5,5 5,5 19,9 20,2 3,1 0,5 0,5 2,4 0,5
Gausel 27,1 5,2 1,0 3,4 11,1 7,0 21,9 18,3 2,3 0,5 0,1 1,0 1,0
Hinna 19,5 3,1 0,8 5,7 13,9 6,5 27,4 16,6 2,8 0,4 0,2 2,2 0,9
Vaulen 19,9 3,3 0,6 3,5 11,1 5,2 29,4 18,6 4,2 0,4 0,4 2,5 1,0
Kvaleberg 27,4 5,3 0,7 3,1 13,0 5,4 19,0 17,9 3,0 0,4 0,3 2,9 1,7
Tjensvoll 27,8 7,3 1,6 4,1 10,8 6,9 18,4 16,0 2,5 0,8 0,5 2,1 1,0
Stokka 21,2 4,1 0,7 3,4 8,5 8,3 33,6 12,1 2,1 0,4 0,2 4,9 0,4
Madlamark 23,4 3,8 1,1 2,5 12,9 6,2 28,9 14,5 2,7 0,6 0,2 2,6 0,6
Hafrsfjord 20,8 3,5 1,0 4,0 12,0 5,5 28,2 19,9 2,5 0,4 0,3 1,0 0,7
Kvernavik 29,9 3,8 0,8 2,9 9,7 4,9 19,1 23,5 1,8 0,3 0,7 0,9 1,8
Sunde 24,8 2,8 0,5 8,3 12,2 6,2 23,7 15,9 1,8 0,8 0,4 1,8 0,9
Indre Tasta 28,5 4,1 0,6 3,6 8,9 4,1 25,3 18,4 2,5 0,4 0,1 2,1 1,6
Ytre Tasta 27,1 5,6 0,6 3,6 11,5 4,9 22,0 18,8 2,1 0,6 0,4 1,9 1,0
Forhåndsstemmer 1,8 0,5 0,2 0,3 0,8 0,5 2,1 0,8 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1
  Høgest andel   Lavest andel

Grovtellingsresultat

Kilde: Valgstyret


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.