byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Kommunestyrevalg - kommunenivå

1945 1947 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Valgdeltakelse 79,0 75,2 72,6 73,7 72,6 69,5 66,6 61,7 60,6 59,0 59,8 62,7 58,3
Rød Valgallianse/Rødt 0,5 0,6 1,0 1,1 0,7 1,1 4,1 1,6 1,3 1,4 1,3
Norges Kommunistiske Parti 15,2 12,3 5,4 0,0 4,5 1,6 1,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2

Sosialistisk Folkeparti/Sosialistisk Venstreparti

3,5 5,1 8,3 4,7 4,3 5,0 5,4 11,6 5,5 5,9 11,6 5,6 4,0 4,5
Det norske Arbeiderparti 45,3 35,9 45,2 42,5 45,1 46,2 42,6 37,9 36,5 33,5 34,1 29,9 25,1 25,9 22,6 20,1 21,8 29,0 27,4
Venstre 20,3 16,6 16,4 30,8 17,4 15,3 15,9 11,6 1,9 3,9 3,9 6,8 3,7 5,9 4,3 4,7 9,3 7,5 8,3
Det Nye Folkepartiet/Det Liberale Folkepartiet 6,5 2,7 1,9 1,2
Senterpartiet 2,4 3,9 2,8 1,8 2,3 1,7 5,1 3,6 1,4 1,7 1,8 1,9 1,8
Kristelig Folkeparti 6,7 9,0 10,5 9,1 7,1 8,8 13,3 15,2 12,6 8,0 8,9 8,7 10,3 10,8 6,8 7,8 5,8 5,9
Høyre 18,1 19,7 19,8 16,2 23,8 26,3 24,0 24,9 28,2 36,7 30,9 29,5 24,6 23,1 29,9 27,1 34,5 34,0 28,9
Anders Langes parti/Fremskrittspartiet 3,6 3,6 9,7 15,4 9,0 17,2 17,6 21,5 15,5 13,1 10,9
Bymiljølista 2,6 2,6 1,4 0,5
Pensjonistpartiet 8,1 2,9 2,0 4,3 1,7 2,0 1,0
Miljøpartiet de Grønne 0,5 0,3 1,3 5,2
Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger 4,2
Andre 1,1 8,8 4,2 0,1 3,0 0,8 1,4 0,2 0,2 0,1 0,5

Prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå/Kommunal og moderniseringsdepartementet


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.