byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Arealdisponering i kommuneplanen

Stavanger Hundvåg Tasta Tasta uten Åmøy Eiganes og Våland Madla Storhaug Storhaug uten øyane Hillevåg Hinna
Boligbebyggelse 22 899 438 2 561 635 2 593 814 2 532 574 3 607 337 4 702 226 1 888 888 1 506 360 3 119 289 4 426 249
Fritidsbebyggelse 24 172 0 13 128 0 0 0 11 044 0 0 0
Idrettsanlegg 836 328 70 310 79 956 79 956 170 405 70 983 57 183 39 325 81 497 305 994
Grav- og urnelund 381 412 46 386 48 425 45 570 79 390 39 262 57 533 57 533 57 810 52 606
Veg, bane og småbåthavn 3 031 283 266 153 287 263 287 263 424 352 377 918 74 287 64 672 522 399 1 078 911
Friområde 16 011 196 2 129 263 2 040 918 1 460 805 1 653 631 3 111 334 2 361 586 562 968 1 830 754 2 883 710
Forsvaret 989 264 532 458 0 0 0 352 742 0 0 0 104 064
Andre typer bebyggelse og anlegg 167 352 88 512 3 404 0 4 368 29 576 35 944 0 0 5 548
Kombinert bebyggelse og anlegg 519 278 0 0 0 103 450 0 245 585 245 585 17 417 152 826
Landbruks-, natur- og friluftsareal 14 155 822 33 834 4 630 657 1 642 647 101 327 4 571 171 1 328 897 57 675 531 323 2 958 613
Kjøpesenter 140 998 0 0 0 0 0 0 0 0 140 998
Sentrumsformål 1 080 597 34 772 24 180 24 180 361 059 66 926 435 328 435 328 102 947 55 385
Tjenesteyting 3 368 601 205 399 300 252 287 568 352 087 355 733 182 563 126 298 1 165 421 807 146
Næringsbebyggelse 4 432 199 564 931 856 128 856 128 181 282 139 728 28 982 26 518 630 736 2 030 412
68 037 940 6 533 653 10 878 125 7 216 691 7 038 688 13 817 599 6 707 820 3 122 262 8 059 593 15 002 462

 

Stavanger Hundvåg Tasta uten Åmøy Eiganes og Våland Madla Storhaug uten øyane Hillevåg Hinna
Boligbebyggelse per person 2011 186 198 182 165 226 127 165 213
2025 155 157 157 146 190 94 149 167
Friområde per person 2011 127 164 105 74 150 41 96 134
2025 106 131 91 65 126 30 87 105
LNF-område per person 2011 112 3 118 5 220 4 28 137
2025 94 2 102 4 185 3 25 108
Grønne områder per person 2011 239 167 223 78 369 45 124 271
2025 200 133 192 69 311 33 112 212

2025: Framskriving fra 2011.

Kvadratmeter

Arealdisponering i kommuneplanens arealdel 2010 - 2025.

Kilde: Kultur og byutvikling

 

 

 

 

 


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.