byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Geografiske forhold

Landareal Fjelltopper Rogalandskart

 

Sandnes

Stavanger

Klepp

Time

Gjesdal

Sola

Randa
berg

Forsand

Strand

Hjelmeland Finnøy

Rennes
øy

Kvitsøy

Stavanger
regionen

Storby
området

Oslo

Bergen

Trond
heim

Landareal i km2 285,07 68,00 247,78 102,35 170,90 558,20 68,82 24,11 698,83 195,27 968,6 102,90 64,90 6,28 3562,01 446,00 426,38 445,08 321,64

Storbyområdet= Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Bynuten (Sandnes og Gjesdal) 671 m
Vårlivarden (Sandnes) 387 m
Dalsnuten (Sandnes) 323 m
Jåttånuten (Stavanger) 139 m
Ullandhaug (Stavanger) 136 m
Kjerrberget (Sola) 101 m
Tinghaug (Klepp) 102 m
Brusaknuten (Hå og Time) 430 m
Synesvarden (Time) 360 m
Strålaus (Gjesdal) 1142 m
Frafjordhatten (Gjesdal) 815 m
Vådlandsknuten (Gjesdal) 811 m
Signalhaugen (Randaberg) 75 m
Lysekammen (Forsand) 1304 m
Preikestolen (Forsand) 706 m
Heiahornet (Strand) 776 m
Bandåsen (Finnøy) 515 m
Stora Blåfjell (Hjelmeland) 1254 m
Hodnafjellet (Rennesøy) 234 m

Kilde: Statens kartverk.

 

Kart over kommunane i Rogaland


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.