byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Livssynssamfunn

 

 

Medlemmer
1990 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

Islam 250 1541 1785 1988 2204 2259 2635 2950 2810 1884 2896 3068 2268 2307 2470 3014 3204
Pinsemenigheter 132 199 223 217 246 234 230 284 225 223 62 222 234 187 153 191 181
Den romersk-katolske kirke 1533 1827 1877 1604 1690 1562 1667 1568 1613 1859 1990 2208 2454 2807 3353 3905 4442
Den Evangelisk Lutherske frikirke 432 495 188 187 85 162 170 202 173 303 292 524 552 682 569 799 655
Jehovas vitner i Norge 361 410 447 442 418 416 411 396 404 401 401 404 311 316 318 313 319
Metodistkirken i Norge 1079 870 819 822 782 722 731 745 695 683 667 645 648 627 621 606 579
Det norske Baptistsamfunn 334 376 218 221 204 205 182 369 321 230 252 180 191 176 184 245 248
Misjonssamfunn 145 176 169 166 150 154 146 178 181 166 182 182 196 204 199 198 212
Adventistsamfunnet 18   137 137 129 124 117 125 112 107 104 103 103 101 97 95 90
Buddhistforbundet 16 66 71 83 199 198 215 226 215 239 243 276 230 355 399 305 400
De frie evangeliske forsamlinger   86 85 93 16 91 89 95 87 107 17 105 104 143 151 84 92
Kristne senter 424 535 383 514 464 497 451 306 419 448 288 408 415 198 116 361 499
Humanetisk forbund 1365 2061 2024 2012 2024 2086 2005 2132 2270 2233 2362 2367 2406 2441 2437 2445 2429
North Sea Baptist Church     156 119 139 155 163     119 98 75 62 47 76 80 72
Stavanger International Church     143 141 116 103 109 66 58 59 0 46 58 49 66 83 69
Ortodiokse menigheter                   20 5 51 210 268 569 278 396
Andre 21 387 531 506 584 639 733 979 1032 381 337 1157 1244 2001 1606 1772 1448

Registrerte og uregistrerte trossamfunn med statstilskudd.

Kilde: Stavanger kommune


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.