byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Boligbygging etter utbyggingsform

 

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007-2016
I alt 514 472 790 607 529 581 413 468 502 676 838 1272 838 892 1097 1239 892 694 437 540 650 1028 846 1167 392 7885 100%
Fortetting 181 158 378 304 227 390 280 246 289 491 525 814 502 659 1002 1020 808 674 409 423 508 657 557 1041 328 6425 81 %
Ifylling 130 118 180 163 184 214 152 125 148 176 190 185 185 243 180 193 153 140 127 164 201 181 265 256 178 1858 24 %
Prosjekt 51 40 198 141 43 176 128 121 141 315 335 629 317 416 822 827 655 534 282 259 307 476 292 785 150 4567 58 %
Feltutbygging 333 314 412 303 302 191 133 222 213 185 313 458 336 233 95 219 84 20 28 117 142 371 289 126 64 1460 19 %

Fullførte boliger fordelt på utbyggingsform.

Feltutbygging: Samlet utbygging av 10 boliger eller mer i ikke utbygd område.
Byomformingsområder: Utbygging i områder kommuneplanen avsetter som byomformings- eller transformasjonsområde.
Prosjekter: Samlet utbygging av 10 boliger eller mer i utbygd område eller inneklemt område brukt til annet formål.
Ifylling: Utbygging av færre enn 10 boliger.

Kilde: Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.