byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Boligbygging - fullførte boliger etter hustype og antall rom

 

Hele kommunen 1992- Bydelene siste tiårsperiode Bydelene siste år

Hele kommunen 1992-

Type 1: Enebolig, enebolig m/sokkelleilighet, hybelleilighet o.l.
Type 2: Vertikaldelt tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, atriumhus, terrassehus,
Type 3: Horisontaldelt tomannsbolig, annet småhus med 3 boliger eller flere, stort frittliggende og stort sammenbygd bolighus på 2 etasjer
Type 4: Blokk, store sammenbygde boligbygg med 3 etasjer eller mer
Type 5: Boliger i andre bygg enn boligbygg, omsorgsboliger, studentboliger

Type 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007-16
I alt 514 472 790 607 529 581 413 468 502 676 838 1272 838 892 1097 1239 892 694 437 540 650 1028 846 1167 392 7885
Type 1 231 213 326 299 216 291 172 225 222 174 243 213 209 161 123 128 117 134 101 124 154 127 185 182 144 1396
Type 2 87 99 118 133 115 114 40 27 28 47 50 114 139 118 83 153 86 36 33 93 122 172 76 121 17 909
Type 3 127 30 79 14 15 36 25 50 34 38 77 66 130 112 52 55 32 20 20 31 41 32 25 34 21 311
Type 4 62 120 202 147 164 90 104 161 198 316 373 720 292 427 796 900 614 379 95 124 319 544 533 631 210 4349
Type 5 7 10 65 14 19 50 72 5 20 101 95 159 68 74 43 3 43 125 188 168 14 153 27 199 0 920

Kilde: Kultur og byutvikling

 

Antall rom 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007-16
I alt 514 472 790 607 529 581 413 468 502 676 838 1272 838 892 1097 1239 892 694 437 540 650 1028 846 1167 392 7885
1rom 0 3 6 9 4 6 1 12 11 28 26 51 66 53 190 75 74 38 158 137 24 110 12 136 27 791
2rom 77 50 87 48 46 71 73 87 66 233 242 462 263 238 398 279 181 143 58 98 191 240 217 308 72 1787
3rom 143 125 258 189 126 166 148 114 152 193 252 377 266 307 308 469 355 289 69 94 143 197 254 272 161 2303
4rom 131 130 200 118 155 91 53 93 110 69 152 276 124 157 120 196 142 85 54 87 134 305 200 211 29 1443
5rom 114 75 128 124 100 159 77 74 69 94 101 67 58 69 28 135 81 50 52 57 63 63 77 129 35 742
6rom 49 89 111 119 98 88 61 88 94 59 65 39 61 68 53 85 59 89 46 67 95 113 86 111 68 819

Kilde: Kultur og byutvikling

 

Bydelene - siste tiårsperiode

Type 1: Enebolig, enebolig m/sokkelleilighet, hybelleilighet o.l.
Type 2: Vertikaldelt tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, atriumhus, terrassehus,
Type 3: Horisontaldelt tomannsbolig, annet småhus med 3 boliger eller flere, stort frittliggende og stort sammenbygd bolighus på 2 etasjer
Type 4: Blokk, store sammenbygde boligbygg med 3 etasjer eller mer
Type 5: Boliger i andre bygg enn boligbygg, omsorgsboliger, studentboliger

 

 

2007-16 Stavanger Hundvåg Tasta Eiganes og Våland Madla Storhaug Hillevåg Hinna
I alt 7885 412 962 1340 694 2002 742 1733
Type1 1396 173 160 157 313 80 86 427
Type2 909 56 161 68 172 126 35 291
Type3 311 7 6 91 15 144 26 22
Type4 4349 142 631 761 156 1545 122 992
Type5 920 34 4 263 38 107 473 1
I alt 7885 412 962 1340 694 2002 742 1733
1rom 791 2 5 178 14 126 432 34
2rom 1787 95 204 246 119 753 92 278
3rom 2303 118 267 483 140 644 75 576
4rom 1443 49 313 206 203 296 57 319
5rom 742 77 81 133 60 83 23 285
6rom 819 71 92 94 158 100 63 241

Kilde: Kultur og byutvikling

 

Bydelene - siste år

Type 1: Enebolig, enebolig m/sokkelleilighet, hybelleilighet o.l.
 Type 2: Vertikaldelt tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, atriumhus, terrassehus,
 Type 3: Horisontaldelt tomannsbolig, annet småhus med 3 boliger eller flere, stort frittliggende og stort sammenbygd bolighus på 2 etasjer
 Type 4: Blokk, store sammenbygde boligbygg med 3 etasjer eller mer
 Type 5: Boliger i andre bygg enn boligbygg, omsorgsboliger, studentboliger

 

2016 Stavanger Hundvåg Tasta Eiganes og Våland Madla Storhaug Hillevåg Hinna
I alt 392 17 11 45 50 119 20 130
Type1 144 14 10 18 47 5 12 38
Type2 17 3 1 0 3 6 0 4
Type3 21 0 0 8 0 8 2 3
Type4 210 0 0 19 0 100 6 85
Type5 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 392 17 11 45 50 119 20 130
1rom 27 1 0 4 3 3 6 10
2rom 72 1 1 9 6 29 2 24
3rom 161 2 2 20 9 66 4 58
4rom 29 3 0 3 4 12 1 6
5rom 35 4 3 3 5 4 1 15
6rom 68 6 5 6 23 5 6 17

Kilde: Kultur og byutvikling


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.