byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Boligmassen 2016

2016 Stavanger Hundvåg Tasta Eiganes Kampen og
Våland
Sunde Revheim Madlamark Storhaug øst Storhaug vest
og øyane
Tjensvoll Kvalaberg Vaulen Jåttå Forus
Sum bolig type             60956 5200 6362 4550 7482 2410 2833 3435 7250 2388 3307 6450 2278 2994 4017
Type 1 19221 2462 2518 1537 1293 801 1632 1508 619 772 763 1256 1370 1138 1552
Type 2 10822 1132 1528 605 457 1063 653 346 272 167 724 1993 318 455 1109
Type 3 10361 380 592 817 3020 110 240 157 2441 1037 72 907 199 154 235
Type 4 15159 807 1310 1243 1844 307 137 929 3426 187 1055 1741 260 1040 873
Type 5 5393 419 414 348 868 129 171 495 492 225 693 553 131 207 248
Type 1 32 % 47 % 40 % 34 % 17 % 33 % 58 % 44 % 9 % 32 % 23 % 19 % 60 % 38 % 39 %
Type 2 18 % 22 % 24 % 13 % 6 % 44 % 23 % 10 % 4 % 7 % 22 % 31 % 14 % 15 % 28 %
Type 3 17 % 7 % 9 % 18 % 40 % 5 % 8 % 5 % 34 % 43 % 2 % 14 % 9 % 5 % 6 %
Type 4 25 % 16 % 21 % 27 % 25 % 13 % 5 % 27 % 47 % 8 % 32 % 27 % 11 % 35 % 22 %
Type 5 9 % 8 % 7 % 8 % 12 % 5 % 6 % 14 % 7 % 9 % 21 % 9 % 6 % 7 % 6 %
Personer per bolig 2,18 2,54 2,42 2,17 1,84 2,67 2,62 2,15 1,55 2,21 1,76 2,15 2,53 2,26 2,50

1. januar 2016

Type 1: Enebolig, enebolig m/sokkelleilighet, hybelleilighet o.l.
Type 2: Vertikaldelt tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, atriumhus, terrassehus,
Type 3: Horisontaldelt tomannsbolig, annet småhus med 3 boliger eller flere, stort frittliggende og stort sammenbygd bolighus på 2 etasjer
Type 4: Blokk, store sammenbygde boligbygg med 3 etasjer eller mer
Type 5: Boliger i andre bygg enn boligbygg, omsorgsboliger, studentboliger

Kilde: Kompas


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.