byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Boligtellinger

 

Boligmasse Byggeår Boligtype Antall rom Botetthet Eie-/leieform

 

Boligmasse 1980, 1990, 2001 og 2011

 

 

Stavanger Hundvåg Tasta Eiganes og
Våland
Madla Storhaug Hillevåg Hinna Ukjent
1980 34541 2281 2500 7767 5708 5329 7877 2911 168
1990 42703 3297 3802 9155 7035 5453 8097 5227 637
2001 47706 4430 5339 9600 7341 6017 8964 5964 51
2011 56874 5156 5691 11238 8491 8357 9120 8812 9

Bebodde boliger.

Kilde: Folke- og boligtellingene

 

Boliger etter byggeår

Stavanger Hundvåg Tasta Eiganes og Våland Madla Storhaug Hillevåg Hinna Ukjent
56874 5156 5691 11238 8491 8357 9120 8812 9
1900 eller før 3415 51 56 1143 31 2070 38 26 0
1901-1920 4395 87 57 2018 38 1964 125 103 3
1921-1940 3595 112 162 1718 100 746 441 313 3
1941-1945 42 3 3 11 6 6 3 10 0
1946-1960 7921 614 636 1526 796 629 3018 702 0
1961-1970 7065 507 955 846 2357 455 1105 840 0
1971-1980 9126 1260 847 1181 1809 218 2821 987 3
1981-1990 8634 947 1194 1140 1918 445 574 2416 0
1991-2001 5792 1011 1428 639 613 353 489 1259 0
2002-2011 6889 564 353 1016 823 1471 506 2156 0
1900 eller før 6 % 1 % 1 % 10 % 0 % 25 % 0 % 0 %
1901-1920 8 % 2 % 1 % 18 % 0 % 24 % 1 % 1 %
1921-1940 6 % 2 % 3 % 15 % 1 % 9 % 5 % 4 %
1941-1945 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
1946-1960 14 % 12 % 11 % 14 % 9 % 8 % 33 % 8 %
1961-1970 12 % 10 % 17 % 8 % 28 % 5 % 12 % 10 %
1971-1980 16 % 24 % 15 % 11 % 21 % 3 % 31 % 11 %
1981-1990 15 % 18 % 21 % 10 % 23 % 5 % 6 % 27 %
1991-2001 10 % 20 % 25 % 6 % 7 % 4 % 5 % 14 %
2002-2011 12 % 11 % 6 % 9 % 10 % 18 % 6 % 24 %

Kilde: Folke- og boligtellingen 2011

 

Boliger etter type

 

    Stavanger Hundvåg Tasta Eiganes og
Våland
Madla Storhaug Hillevåg Hinna Ukjent
I alt Antall 47704 4430 5339 9599 7340 6018 8963 5965 50
Frittliggende enebolig
eller våningshus i
tilknytning til gårdsdrift
Antall 19368 2485 2605 2908 4154 1318 2572 3328 17
Prosent 40,6 56,1 48,8 30,3 56,6 21,9 28,7 55,8 34,0
Hus i kjede, rekkehus,
terrassehus eller
vertikaldelt tomannsbolig
Antall 9541 1045 1426 1027 1747 295 2662 1336 7
Prosent 20,0 23,6 26,7 10,7 23,8 4,9 29,7 22,4 14,0
Horisontaldelt tomannsbolig
eller annet boligbygg
med mindre enn 3 etasjer
Antall 9541 359 625 3523 418 3051 1138 424 8
Prosent 20,0 8,1 11,7 36,7 5,7 50,7 12,7 7,1 16,0
Blokk, leiegård eller
annet boligbygg
med 3 etasjer eller mer
Antall 7728 496 577 1709 947 867 2339 793 0
Prosent 16,2 11,2 10,8 17,8 12,9 14,4 26,1 13,3 0,0
Forretningsbygg mv.
eller bygg for felleshusholdning
Antall 1479 44 107 442 73 487 251 78 18
Prosent 3,1 1,0 2,0 4,6 1,0 8,1 2,8 1,3 36,0

Kilde: Folke- og boligtellingen 2001

 

Boliger etter antall rom

 

 

Stavanger Hundvåg Tasta Eiganes og
Våland
Madla Storhaug Hillevåg Hinna Ukjent
1-2 rom 9497 634 727 2330 988 2002 1993 807 16
3 rom 9907 730 1105 2337 1176 1607 1899 1044 9
4 rom 10142 1009 1250 1740 1583 1070 2191 1297 2
5 rom 8851 1084 1174 1416 1613 724 1578 1258 4
6 rom eller flere 9307 973 1083 1776 1980 615 1302 1559 19

Kilde: Folke- og boligtellingen 2001

 

Botetthet

 

 

 

Boliger

Bosatte
I alt 1 bosatt 2 bosatte 3 bosatte 4 bosatte 5 bosatte+ I alt Per bolig
Antall

Prosent

Antall

Stavanger I alt 47704 39,4 26 12,9 13,7 8,1 108437 2,3
1-2 rom 9497 74,2 16,7 4,9 2,5 1,7 13428 1,4
3 rom 9907 51,7 30,9 9,2 5,7 2,7 17613 1,8
4 rom 10142 33,8 33,2 14,8 12,6 5,7 22815 2,2
5 rom 8851 22,1 28,6 18,5 20,7 10,1 23921 2,7
6 rom+ 9307 13,2 19,9 17,3 28,4 21,1 30660 3,3
Hundvåg I alt 4430 28,1 26 16 19,1 10,8 11558 2,6
1-2 rom 634 65,5 20 7,6 4,4 2,5 1013 1,6
3 rom 730 41,2 34 13,8 7,5 3,4 1449 2
4 rom 1009 24,9 32,3 15,2 19,5 8,1 2575 2,6
5 rom 1084 16,2 26,9 21,1 24,7 11 3135 2,9
6 rom+ 973 10,6 16,2 18,5 30,5 24,2 3386 3,5
Tasta I alt 5339 31,3 27,4 13,8 17 10,5 13382 2,5
1-2 rom 727 69,6 19,4 5,8 2,8 2,5 1092 1,5
3 rom 1105 41,9 36,5 10 8,2 3,4 2167 2
4 rom 1250 29,7 33,8 15,9 13,8 6,8 2953 2,4
5 rom 1174 16,7 26 18,7 24,8 13,9 3476 3
6 rom+ 1083 12,5 17,8 15,6 30,6 23,5 3694 3,4
Eiganes og
Våland
I alt 9599 48,1 25,6 10,6 9,9 5,8 19305 2
1-2 rom 2330 78,5 14,6 3,7 2 1,2 3106 1,3
3 rom 2337 59,6 29,4 6,7 2,7 1,6 3692 1,6
4 rom 1740 40,8 34,9 12,7 8,5 3 3468 2
5 rom 1416 29,7 30,9 16,2 16,5 6,6 3412 2,4
6 rom+ 1776 15 21,5 18,4 26 19,1 5627 3,2
Madla I alt 7340 28,5 27,9 15,1 17 11,4 18907 2,6
1-2 rom 988 63,8 19,3 8,6 4,3 4 1647 1,7
3 rom 1176 44,7 33,6 10,7 7,4 3,6 2271 1,9
4 rom 1583 27,4 35,5 15,5 14,7 6,9 3802 2,4
5 rom 1613 17,7 30,9 18,9 21,1 11,4 4516 2,8
6 rom+ 1980 11,2 20,5 17,5 27,5 23,3 6671 3,4
Storhaug I alt 6018 54,6 23,7 9,7 8 3,9 11092 1,8
1-2 rom 2002 76,3 16,8 4,5 1,8 0,5 2679 1,3
3 rom 1607 58,1 26,5 7,8 5 2,6 2708 1,7
4 rom 1070 41,7 32,5 13,3 8,5 4 2169 2
5 rom 724 33,4 27,9 16,9 16 5,8 1704 2,4
6 rom+ 615 22,8 18,4 17,1 25,7 16,1 1832 3
Hillevåg I alt 8963 45,5 25,4 11,9 11,3 5,9 18640 2,1
1-2 rom 1993 78,3 14,4 4,1 2,1 1,2 2671 1,3
3 rom 1899 56,4 28,9 7,8 5,3 1,6 3175 1,7
4 rom 2191 39 30,9 15,1 10,4 4,7 4658 2,1
5 rom 1578 25,9 29 18,2 18,6 8,4 4041 2,6
6 rom+ 1302 14,5 23,8 16,7 26,8 18,1 4095 3,1
Hinna I alt 5965 29,3 26 15,1 18,4 11,2 15441 2,6
1-2 rom 807 70,3 20 4,5 2,7 2,6 1199 1,5
3 rom 1044 41,1 33,2 13,1 7,8 4,8 2132 2
4 rom 1297 27,5 32,4 16,5 16,1 7,5 3185 2,5
5 rom 1258 18 26,6 19,7 22,9 12,8 3627 2,9
6 rom+ 1559 10,8 18,7 17 31,9 21,7 5298 3,4
Ukjent I alt 50 46 20 8 18 8 112 2,2
1-2 rom 16 81,3 : 0 : 0 21 1,3
3 rom 9 33,3 33,3 : : 0 19 2,1
4 rom : : 0 0 : 0 5 :
5 rom 4 : : 0 0 : 10 2,5
6 rom+ 19 26,3 15,8 : 31,6 15,8 57 3

Kilde: Folke- og boligtellingen 2001

 

Eie-/leieform

 

    Stavanger Hundvåg Tasta Eiganes og
Våland
Madla Storhaug Hillevåg Hinna Ukjent
I alt   Antall 47704 4430 5339 9599 7340 6018 8963 5965 50
Husholdningen eier i alt Antall 36303 3641 4287 6758 6033 3665 7090 4796 29
Prosent 76,1 82,2 80,3 70,4 82,2 60,9 79,1 80,4 58,0
alene eller
gjennom sameie
Antall 28098 2817 3716 5750 4727 3280 4078 3740 16
Prosent 58,9 63,6 69,6 59,9 64,4 54,5 45,5 62,7 32,0
gjennom borettslag
eller aksjeselskap
Antall 8205 824 566 1008 1307 391 3021 1056 13
Prosent 17,2 18,6 10,6 10,5 17,8 6,5 33,7 17,7 26,0
Husholdningen leier i alt Antall 11401 789 1052 2841 1307 2353 1873 1169 21
Prosent 23,9 17,8 19,7 29,6 17,8 39,1 20,9 19,6 42,0
av privatperson Antall 6869 505 625 1833 734 1643 834 716 7
Prosent 14,4 11,4 11,7 19,1 10,0 27,3 9,3 12,0 14,0
av boligselskap Antall 572 31 59 154 66 102 125 30 0
Prosent 1,2 0,7 1,1 1,6 0,9 1,7 1,4 0,5 0,0
av kommunen Antall 2385 146 240 442 286 385 627 245 12
Prosent 5,0 3,3 4,5 4,6 3,9 6,4 7,0 4,1 24,0
som tjenestebolig Antall 572 35 27 173 59 72 134 78 :
Prosent 1,2 0,8 0,5 1,8 0,8 1,2 1,5 1,3 :
på andre vilkår Antall 1002 71 101 230 169 150 152 107 :
Prosent 2,1 1,6 1,9 2,4 2,3 2,5 1,7 1,8 :

Kilde: Folke- og boligtellingen 2001


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.