byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Familier og husholdninger

etter husholdningsstørrelse etter samlivsform etter familietype etter husholdningstype

 

Husholdningsstørrelser

 

 

Per-
soner
Stavanger Hundvåg Tasta Eiganes og Våland Madla Storhaug Hillevåg Hinna
Per-
soner
Hushold-
ninger
Per-
soner
Hushold-
ninger
Per-
soner
Hushold-
ninger
Per-
soner
Hushold-
ninger
Per-
soner
Hushold-
ninger
Per-
soner
Hushold-
ninger
Per-
soner
Hushold-
ninger
Per-
soner
Hushold-
ninger
2001 1 17,3 39,4 10,8 28,1 12,5 31,3 23,9 48,1 11,1 28,5 29,6 54,6 21,9 45,5 11,3 29,3
2 22,8 26,0 19,9 26,0 21,9 27,4 25,4 25,6 21,7 27,9 25,7 23,7 24,4 25,4 20,1 26,0
3 17,0 12,9 18,5 16,0 16,6 13,8 15,9 10,6 17,6 15,1 15,8 9,7 17,2 11,9 17,5 15,1
4 24,2 13,7 29,2 19,1 27,1 17,0 19,7 9,9 26,4 17,0 17,4 8,0 21,7 11,3 28,4 18,4
5+ 18,7 8,1 21,6 10,8 22,0 10,5 15,1 5,8 23,2 11,4 11,4 3,9 14,8 5,9 22,7 11,2
2005 1 17,9 40,2 11,6 29,6 12,5 31,2 24,7 49,1 12,2 30,7 31,1 56,0 22,2 45,7 12,3 31,0
2 23,4 26,2 21,0 26,7 22,7 28,4 25,6 25,4 22,4 28,2 25,9 23,3 25,3 26,0 20,5 25,9
3 16,8 12,6 18,3 15,5 16,2 13,5 15,5 10,3 16,4 13,8 16,2 9,7 17,0 11,7 18,3 15,4
4 23,7 13,3 28,4 18,1 26,2 16,4 19,3 9,6 25,9 16,3 16,0 7,2 21,7 11,2 27,8 17,6
5+ 18,2 7,8 20,6 10,1 22,4 10,6 14,9 5,6 23,1 11,1 10,8 3,6 13,8 5,4 21,0 10,1
2006 1 18,2 40,6 11,4 29,1 12,9 32,1 24,2 48,3 12,8 31,8 31,9 56,9 22,5 46,1 12,8 31,9
2 23,5 26,2 21,0 26,9 22,3 27,8 25,9 25,9 22,8 28,3 25,7 22,9 25,3 25,9 20,9 26,0
3 16,5 12,3 17,9 15,3 15,9 13,2 15,4 10,3 16,3 13,5 16,1 9,6 16,5 11,3 17,8 14,8
4 23,8 13,3 28,6 18,3 26,2 16,3 19,9 10,0 25,9 16,0 16,1 7,2 21,9 11,2 27,9 17,4
5+ 18,0 7,6 21,1 10,4 22,7 10,7 14,7 5,6 22,1 10,4 10,2 3,4 13,9 5,4 20,7 9,9
2007 1 18,5 41 11,6 29,5 12,7 31,7 24,1 48,3 13,1 32,3 33,2 58,3 22,4 46,1 13,1 32,5
2 23,3 25,9 21,3 27,0 22,3 27,8 25,6 25,7 23,0 28,3 25,1 22,1 24,8 25,5 20,9 25,9
3 16,4 12,2 18,3 15,5 15,7 13,0 15,7 10,5 15,6 12,8 15,9 9,3 16,5 11,4 17,6 14,6
4 24 13,3 28,3 18,0 27,3 17,0 20,0 10,0 26,5 16,3 15,8 6,9 22,2 11,5 27,7 17,2
5+ 17,8 7,5 20,5 10,0 22,0 10,3 14,5 5,6 21,9 10,3 10,0 3,3 14,1 5,6 20,8 9,8
2008 1 19,1 41,9 12,2 30,7 13,1 32,4 24,9 49,2 13,6 33,2 34,3 59,5 22,7 46,5 13,5 33,2
2 23,4 25,8 21,1 26,6 22,3 27,6 25,7 25,5 22,6 27,6 25,4 22,0 24,7 25,3 21,8 26,6
3 16,1 11,8 18,1 15,2 16,0 13,2 15,2 10,0 15,6 12,7 14,8 8,5 16,6 11,4 16,9 13,8
4 23,9 13,1 28,1 17,7 26,6 16,5 19,8 9,8 26,7 16,3 15,6 6,8 22,3 11,4 27,8 17,0
5+ 17,5 7,3 20,4 9,8 22,1 10,4 14,4 5,5 21,6 10,1 10,0 3,2 13,8 5,4 20,0 9,3
2009 1 19,2 42,2 12,4 31,0 13,2 32,7 25,0 49,4 14,0 34,0 34,4 59,6 22,6 46,4 13,7 33,4
2 23,4 25,6 21,3 26,8 22,4 27,7 25,8 25,5 22,0 26,8 24,9 21,5 24,9 25,5 21,8 26,6
3 16,1 11,8 17,6 14,7 15,8 13,0 14,6 9,6 16,2 13,2 15,5 9,0 16,0 10,9 17,4 14,2
4 23,8 13 27,8 17,4 26,1 16,2 20,4 10,1 26,1 15,9 15,4 6,7 23,2 11,9 26,9 16,4
5+ 17,5 7,3 20,9 10,0 22,5 10,5 14,4 5,4 21,7 10,0 9,9 3,2 13,3 5,2 20,1 9,4
2010 1 19,1 42,0 12,8 31,9 12,7 31,6 24,7 49,2 14,0 34,2 34,1 59,2 22,0 45,6 13,7 33,4
2 23,2 25,5 21,1 26,4 22,8 28,4 24,9 24,7 21,5 26,2 25,6 22,3 24,8 25,7 21,6 26,4
3 16,4 11,6 16,6 14,5 15,5 13,0 16,1 9,3 16,7 13,0 14,8 8,8 16,5 10,9 17,8 13,9
4 23,8 13,1 28,3 17,7 26,4 16,4 20,3 10,1 26,1 15,9 15,0 6,5 23,1 12,0 27,0 16,5
5+ 17,5 7,3 21,2 10,1 22,6 10,6 14,0 5,3 21,6 10,0 10,5 3,5 13,5 5,4 19,9 9,3
2011 1 19,1 42,0 12,7 31,6 13,0 32,3 24,5 48,9 14,0 34,1 33,7 58,7 22,2 46,0 13,8 33,6
2 23,2 25,5 21,6 27,0 22,2 27,5 25,3 25,2 21,9 26,6 26,0 22,7 24,1 25,0 21,3 26,0
3 16,5 12,1 17,0 14,2 16,6 13,7 15,2 10,1 16,7 13,6 15,1 8,8 16,6 11,5 17,9 14,5
4 23,8 13,1 27,3 17,0 26,1 16,1 20,9 10,4 25,7 15,7 14,8 6,5 23,6 12,2 27,7 16,9
5+ 17,4 7,3 21,5 10,2 22,1 10,4 14,1 5,4 21,7 10,0 10,3 3,4 13,5 5,3 19,3 9,0
2012 1 18,9 41,6 12,8 31,9 12,9 32,0 24,0 48,1 13,8 33,6 33,1 58,1 22,1 45,9 13,3 32,7
2 23,4 25,8 21,5 26,8 22,7 28,1 25,4 25,5 22,0 26,9 26,4 23,1 24,1 25,0 21,7 26,6
3 16,5 12,1 17,1 14,2 16,1 13,3 15,7 10,5 16,7 13,6 15,2 8,9 16,4 11,3 17,8 14,6
4 24 13,3 27,1 16,9 26,9 16,6 21,0 10,5 26,0 15,9 15,0 6,5 24,1 12,5 27,8 17,1
5+ 17,2 7,2 21,4 10,2 21,4 10,0 13,9 5,4 21,5 10,0 10,3 3,4 13,3 5,3 19,3 9,0
2013 1 18,9 41,6 12,8 31,8 13,0 32,1 23,6 47,5 13,8 33,5 33,2 58,2 22,3 46,2 13,4 32,9
2 23,4 25,8 21,9 27,2 22,4 27,7 25,6 25,8 22,4 27,2 26,1 22,9 23,6 24,5 21,7 26,5
3 16,5 12,1 17,4 14,4 16,7 13,8 16,0 10,7 16,7 13,5 15,0 8,8 16,4 11,4 17,5 14,3
4 24,4 13,4 27,2 16,9 27,5 17,0 21,3 10,7 26,4 16,1 15,5 6,8 24,2 12,6 28,3 17,3
5+ 16,8 7,0 20,7 9,8 20,4 9,6 13,5 5,2 20,8 9,6 10,2 3,4 13,5 5,3 19,1 8,9
2014 1 20,1 42,9 12,9 31,5 13,9 33,3 24,2 47,7 14,6 34,5 32,7 57,2 23,0 46,8 14,1 33,7
2 25,0 26,7 23,7 29,0 24,1 28,8 27,9 27,5 24,0 28,4 27,9 24,4 24,8 25,3 23,5 28,0
3 16,8 12,0 17,6 14,4 17,6 14,0 16,1 10,6 17,3 13,7 15,1 8,8 16,8 11,4 18,1 14,4
4 23,2 12,4 26,5 16,2 26,8 16,0 20,1 9,9 25,8 15,3 15,0 6,6 22,6 11,5 26,9 16,0
5+ 14,9 6,0 19,3 9,0 17,5 7,9 11,6 4,4 18,2 8,2 9,2 3,0 12,8 5,0 17,4 7,9

Andel i prosent
1. januar
Kilde: Statistikkbanken

 

Par med og uten barn etter samlivsform

 

 

Hundvåg Tasta Eiganes og Våland Madla Storhaug Hillevåg Hinna
2005 Gifte par uten barn 41,1 41,4 45,9 44,1 41,8 44,3 40,3
Gifte par med barn 40,5 42,4 33,9 41,2 30,1 35,9 42,3
Samboerpar uten barn 7,7 7 12,4 6,3 19,4 10 7,8
Samboerpar med barn 10,7 9,2 7,7 8,5 8,7 9,8 9,7
2006 Gifte par uten barn 40,6 41,2 45,3 44,1 41,5 43,2 40,7
Gifte par med barn 40,3 42,8 33,9 40,6 28,6 35,7 42
Samboerpar uten barn 7,9 6,6 13 6,8 19,8 10,9 7,8
Samboerpar med barn 11,2 9,4 7,7 8,5 10,1 10,3 9,5
2007 Gifte par uten barn 40,6 40,9 43,7 44,4 39,2 42,5 40,5
Gifte par med barn 39,3 42,8 34,2 39,8 28,9 36 41,9
Samboerpar uten barn 8,1 6,7 13,4 6,6 21,1 10,6 7,6
Samboerpar med barn 12 9,6 8,7 9,1 10,8 10,9 10
2008 Gifte par uten barn 40,6 40,8 43,7 43,8 39,4 42 39,9
Gifte par med barn 39,1 42,8 34,3 39,8 28,8 35,7 41,4
Samboerpar uten barn 7,8 6,9 13,7 7,1 21 10,8 8,4
Samboerpar med barn 12,5 9,6 8,3 9,2 10,8 11,5 10,2
2009 Gifte par uten barn 40,3 41,1 44,3 44,2 39 41,7 40,7
Gifte par med barn 38,9 42,4 33,5 39,4 29,2 36,1 40,5
Samboerpar uten barn 8,4 6,8 13,6 6,8 20,6 11,4 8,3
Samboerpar med barn 12,4 9,7 8,6 9,7 11,2 10,8 10,5
2010 Gifte par uten barn 40,4 41,3 43,0 44,2 37,8 41,7 40,7
Gifte par med barn 38,3 40,8 34,4 39,2 28,9 36,0 40,8
Samboerpar uten barn 8,3 7,6 13,2 6,7 22,3 11,3 8,3
Samboerpar med barn 12,9 10,3 9,4 9,9 11,1 11,0 10,3
2011 Gifte par uten barn 40,8 40,3 42,8 44,4 37,2 41,3 41,1
Gifte par med barn 37,7 41,0 34,1 38,5 28,8 35,5 39,9
Samboerpar uten barn 8,9 7,6 13,1 7,0 22,7 11,7 7,7
Samboerpar med barn 12,6 11,1 10,1 10,1 11,3 11,5 11,2
2012 Gifte par uten barn 41,0 40,5 42,1 44,0 37,9 41,3 40,6
Gifte par med barn 37,4 39,8 33,9 38,8 28,6 34,7 39,8
Samboerpar uten barn 9,0 8,2 13,8 7,2 22,4 12,1 8,7
Samboerpar med barn 12,6 11,6 10,2 10,1 11,1 11,9 10,9
2013 Gifte par uten barn 41,2 41,0 42,2 44,0 37,5 40,7 41,4
Gifte par med barn 36,9 38,6 33,5 37,5 29,5 34,2 39,2
Samboerpar uten barn 9,3 8,1 14,0 7,9 21,7 12,4 8,7
Samboerpar med barn 12,5 12,2 10,3 10,6 11,3 12,7 10,7
2014 Gifte par uten barn 41,2 40,9 41,1 44,0 34,2 39,1 40,9
Gifte par med barn 35,3 36,9 31,9 36,1 27,7 33,7 37,9
Samboerpar uten barn 10,1 9,9 16,7 8,7 26,6 14,5 9,7
Samboerpar med barn 13,4 12,2 10,2 11,1 11,6 12,7 11,5

Andel i prosent
1. januar
Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Privathusholdninger etter familietype

 

 

Stavanger Hundvåg Tasta Eiganes og Våland Madla Storhaug Hillevåg Hinna
2005 Enpersonfamilie 21998 1581 1831 5259 2586 4005 4222 2513
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 6130 737 825 920 1048 513 931 1152
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 5944 749 818 856 1201 396 801 1120
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 983 129 115 154 151 130 162 142
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 2192 238 277 332 377 212 394 360
Andre familier. Par uten barn 10413 1031 1238 2003 1727 1187 1692 1533
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2912 385 301 489 556 248 368 565
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1236 120 128 234 197 151 251 155
2006 Enpersonfamilie 22544 1547 1905 5186 2752 4221 4312 2615
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 6095 732 795 922 1037 529 927 1153
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 6073 770 858 887 1221 384 829 1124
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 966 125 105 162 158 128 146 142
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 2217 239 285 334 386 219 392 361
Andre familier. Par uten barn 10607 1040 1229 2054 1791 1203 1712 1577
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2850 372 285 476 549 248 353 567
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1262 124 124 243 204 157 239 171
2007 Enpersonfamilie 23379 1590 1912 5263 2855 4606 4372 2776
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 6253 745 768 982 1039 576 953 1188
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 6219 763 898 903 1232 406 855 1162
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 953 126 107 143 153 117 157 149
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 2200 248 271 339 391 225 375 348
Andre familier. Par uten barn 10681 1064 1216 2045 1815 1246 1672 1622
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2859 367 297 465 554 244 374 558
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1284 123 125 230 210 152 259 185
2008 Enpersonfamilie 24676 1724 1949 5528 2993 4913 4539 3006
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 6369 759 757 973 1020 602 982 1265
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 6296 780 891 918 1283 388 850 1173
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 888 105 105 137 145 126 142 127
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 2175 228 277 349 374 224 377 343
Andre familier. Par uten barn 10952 1079 1203 2103 1840 1281 1675 1754
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2795 366 297 441 549 233 375 529
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1338 138 135 246 220 157 253 188
2009 Enpersonfamilie 25331 1745 2063 5646 3104 5096 4547 3119
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 6425 747 758 984 1023 656 963 1292
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 6355 804 902 914 1282 388 869 1195
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 910 97 106 134 128 145 163 137
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 2189 229 280 357 376 200 387 357
Andre familier. Par uten barn 11134 1113 1210 2152 1829 1309 1699 1820
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2873 358 315 456 568 233 375 568
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1398 135 152 256 234 166 258 196
2010 Enpersonfamilie 25698 1826 2018 5878 3184 5130 4464 3195
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 6634 728 775 1105 1053 676 1006 1290
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 6469 826 900 956 1284 391 852 1260
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 915 97 93 137 129 150 161 148
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 2183 219 265 362 356 201 411 367
Andre familier. Par uten barn 11283 1118 1271 2174 1813 1367 1693 1847
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 3001 361 331 470 605 238 402 594
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1419 134 160 250 239 162 272 202
2011 Enpersonfamilie 26283 1861 2089 5958 3249 5261 4575 3285
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 6785 701 794 1137 1074 717 1043 1318
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 6520 832 920 986 1261 402 841 1277
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 914 107 79 147 150 137 158 135
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 2131 217 261 344 352 211 392 351
Andre familier. Par uten barn 11407 1133 1228 2218 1849 1440 1688 1850
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 3109 382 342 469 624 230 439 623
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1507 138 171 272 265 174 261 227
2012 Enpersonfamilie 26222 1881 2089 5908 3249 5260 4595 3229
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 6882 697 762 1201 1105 735 1051 1330
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 6528 823 937 986 1253 404 835 1289
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 930 113 87 141 155 134 151 149
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 2142 216 245 357 342 233 387 361
Andre familier. Par uten barn 11675 1137 1252 2287 1854 1503 1714 1927
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 3131 383 358 480 614 226 447 623
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1537 146 179 258 287 177 272 218
2013 Enpersonfamilie 26564 1886 2108 5862 3294 5434 4684 3290
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 6941 683 801 1200 1116 768 1066 1303
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 6552 843 897 997 1251 427 856 1281
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 875 98 84 142 138 138 143 132
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 2161 217 267 375 325 225 391 361
Andre familier. Par uten barn 11772 1172 1255 2307 1905 1494 1716 1921
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 3308 389 387 513 649 237 463 669
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1569 136 169 284 286 194 264 236
2014     Enpersonfamilie 29219 1934 2332 6232 3540 5782 4954 3531
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 7004 690 818 1197 1094 814 1083 1307
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 6662 862 893 992 1256 470 866 1322
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 798 91 77 125 132 115 120 138
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 2161 224 275 375 345 232 383 324
    Andre familier. Par uten barn 13247 1284 1429 2620 2088 1791 1874 2157
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2717 352 341 386 533 194 376 533
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1412 124 142 260 265 159 251 211
2005 Enpersonfamilie 42,5 % 31,8 % 33,1 % 51,3 % 33,0 % 58,5 % 47,9 % 33,3 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 11,8 % 14,8 % 14,9 % 9,0 % 13,4 % 7,5 % 10,6 % 15,3 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 11,5 % 15,1 % 14,8 % 8,4 % 15,3 % 5,8 % 9,1 % 14,9 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 1,9 % 2,6 % 2,1 % 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,9 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 4,2 % 4,8 % 5,0 % 3,2 % 4,8 % 3,1 % 4,5 % 4,8 %
Familier med barn 29,4 % 37,3 % 36,8 % 22,1 % 35,4 % 18,3 % 25,9 % 36,8 %
Andre familier 28,1 % 30,9 % 30,1 % 26,6 % 31,6 % 23,2 % 26,2 % 29,9 %
Andre familier. Par uten barn 20,1 % 20,7 % 22,4 % 19,5 % 22,0 % 17,3 % 19,2 % 20,3 %
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 5,6 % 7,7 % 5,4 % 4,8 % 7,1 % 3,6 % 4,2 % 7,5 %
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2,4 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2,5 % 2,2 % 2,8 % 2,1 %
2006 Enpersonfamilie 42,8 % 31,3 % 34,1 % 50,5 % 34,0 % 59,5 % 48,4 % 33,9 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 11,6 % 14,8 % 14,2 % 9,0 % 12,8 % 7,5 % 10,4 % 15,0 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 11,5 % 15,6 % 15,4 % 8,6 % 15,1 % 5,4 % 9,3 % 14,6 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 1,8 % 2,5 % 1,9 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,8 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 4,2 % 4,8 % 5,1 % 3,3 % 4,8 % 3,1 % 4,4 % 4,7 %
Familier med barn 29,2 % 37,7 % 36,6 % 22,5 % 34,6 % 17,8 % 25,7 % 36,1 %
Andre familier 28,0 % 31,0 % 29,3 % 27,0 % 31,4 % 22,7 % 25,9 % 30,0 %
Andre familier. Par uten barn 20,2 % 21,0 % 22,0 % 20,0 % 22,1 % 17,0 % 19,2 % 20,5 %
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 5,4 % 7,5 % 5,1 % 4,6 % 6,8 % 3,5 % 4,0 % 7,4 %
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2,4 % 2,5 % 2,2 % 2,4 % 2,5 % 2,2 % 2,7 % 2,2 %
2007 Enpersonfamilie 43,4 % 31,6 % 34,2 % 50,8 % 34,6 % 60,8 % 48,5 % 34,8 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 11,6 % 14,8 % 13,7 % 9,5 % 12,6 % 7,6 % 10,6 % 14,9 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 11,6 % 15,2 % 16,1 % 8,7 % 14,9 % 5,4 % 9,5 % 14,5 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 1,8 % 2,5 % 1,9 % 1,4 % 1,9 % 1,5 % 1,7 % 1,9 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 4,1 % 4,9 % 4,8 % 3,3 % 4,7 % 3,0 % 4,2 % 4,4 %
Familier med barn 29,0 % 37,4 % 36,5 % 22,8 % 34,1 % 17,5 % 26,0 % 35,6 %
Andre familier 27,5 % 30,9 % 29,3 % 26,4 % 31,3 % 21,7 % 25,6 % 29,6 %
Andre familier. Par uten barn 19,8 % 21,2 % 21,7 % 19,7 % 22,0 % 16,5 % 18,5 % 20,3 %
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 5,3 % 7,3 % 5,3 % 4,5 % 6,7 % 3,2 % 4,1 % 7,0 %
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2,4 % 2,4 % 2,2 % 2,2 % 2,5 % 2,0 % 2,9 % 2,3 %
2008 Enpersonfamilie 44,5 % 33,3 % 34,7 % 51,7 % 35,5 % 62,0 % 49,4 % 35,8 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 11,5 % 14,7 % 13,5 % 9,1 % 12,1 % 7,6 % 10,7 % 15,1 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 11,3 % 15,1 % 15,9 % 8,6 % 15,2 % 4,9 % 9,2 % 14,0 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 1,6 % 2,0 % 1,9 % 1,3 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,5 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,3 % 4,4 % 2,8 % 4,1 % 4,1 %
Familier med barn 28,3 % 36,1 % 36,2 % 22,2 % 33,5 % 16,9 % 25,6 % 34,7 %
Andre familier 27,2 % 30,6 % 29,1 % 26,1 % 31,0 % 21,1 % 25,1 % 29,5 %
Andre familier. Par uten barn 19,7 % 20,8 % 21,4 % 19,7 % 21,8 % 16,2 % 18,2 % 20,9 %
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 5,0 % 7,1 % 5,3 % 4,1 % 6,5 % 2,9 % 4,1 % 6,3 %
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2,4 % 2,7 % 2,4 % 2,3 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,2 %
2009 Enpersonfamilie 44,7 % 33,4 % 35,7 % 51,8 % 36,3 % 62,2 % 49,1 % 35,9 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 11,3 % 14,3 % 13,1 % 9,0 % 12,0 % 8,0 % 10,4 % 14,9 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 11,2 % 15,4 % 15,6 % 8,4 % 15,0 % 4,7 % 9,4 % 13,8 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 1,6 % 1,9 % 1,8 % 1,2 % 1,5 % 1,8 % 1,8 % 1,6 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 3,9 % 4,4 % 4,8 % 3,3 % 4,4 % 2,4 % 4,2 % 4,1 %
Familier med barn 28,0 % 35,9 % 35,4 % 21,9 % 32,9 % 17,0 % 25,7 % 34,3 %
Andre familier 27,2 % 30,7 % 29,0 % 26,3 % 30,8 % 20,8 % 25,2 % 29,8 %
Andre familier. Par uten barn 19,7 % 21,3 % 20,9 % 19,7 % 21,4 % 16,0 % 18,3 % 21,0 %
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 5,1 % 6,8 % 5,4 % 4,2 % 6,6 % 2,8 % 4,0 % 6,5 %
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,3 % 2,7 % 2,0 % 2,8 % 2,3 %
2010 Enpersonfamilie 44,6 % 34,4 % 34,7 % 51,9 % 36,8 % 61,7 % 48,2 % 35,9 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 11,5 % 13,7 % 13,3 % 9,8 % 12,2 % 8,1 % 10,9 % 14,5 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 11,2 % 15,6 % 15,5 % 8,4 % 14,8 % 4,7 % 9,2 % 14,2 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,7 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 3,8 % 4,1 % 4,6 % 3,2 % 4,1 % 2,4 % 4,4 % 4,1 %
Familier med barn 28,1 % 35,2 % 35,0 % 22,6 % 32,6 % 17,1 % 26,2 % 34,4 %
Andre familier 27,3 % 30,4 % 30,3 % 25,5 % 30,7 % 21,3 % 25,6 % 29,7 %
Andre familier. Par uten barn 19,6 % 21,1 % 21,9 % 19,2 % 20,9 % 16,4 % 18,3 % 20,7 %
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 5,2 % 6,8 % 5,7 % 4,1 % 7,0 % 2,9 % 4,3 % 6,7 %
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2,5 % 2,5 % 2,8 % 2,2 % 2,8 % 1,9 % 2,9 % 2,3 %
2011 Enpersonfamilie 44,8 % 34,6 % 35,5 % 51,7 % 36,8 % 61,4 % 48,7 % 36,2 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 11,6 % 13,1 % 13,5 % 9,9 % 12,2 % 8,4 % 11,1 % 14,5 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 11,1 % 15,5 % 15,6 % 8,6 % 14,3 % 4,7 % 8,9 % 14,1 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 1,6 % 2,0 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,5 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 3,6 % 4,0 % 4,4 % 3,0 % 4,0 % 2,5 % 4,2 % 3,9 %
Familier med barn 27,9 % 34,6 % 34,9 % 22,7 % 32,2 % 17,1 % 25,9 % 34,0 %
Andre familier 27,3 % 30,8 % 29,6 % 25,7 % 31,0 % 21,5 % 25,4 % 29,8 %
Andre familier. Par uten barn 19,4 % 21,1 % 20,9 % 19,2 % 21,0 % 16,8 % 18,0 % 20,4 %
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 5,3 % 7,1 % 5,8 % 4,1 % 7,1 % 2,7 % 4,7 % 6,9 %
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2,6 % 2,6 % 2,9 % 2,4 % 3,0 % 2,0 % 2,8 % 2,5 %
2012 Enpersonfamilie 44,4 % 34,9 % 35,4 % 50,9 % 36,7 % 60,7 % 48,6 % 35,4 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 11,7 % 12,9 % 12,9 % 10,3 % 12,5 % 8,5 % 11,1 % 14,6 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 11,1 % 15,3 % 15,9 % 8,5 % 14,1 % 4,7 % 8,8 % 14,1 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 1,6 % 2,1 % 1,5 % 1,2 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,6 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 3,6 % 4,0 % 4,1 % 3,1 % 3,9 % 2,7 % 4,1 % 4,0 %
Familier med barn 27,9 % 34,3 % 34,4 % 23,1 % 32,2 % 17,4 % 25,6 % 34,3 %
Andre familier 27,7 % 30,9 % 30,3 % 26,0 % 31,1 % 22,0 % 25,7 % 30,3 %
Andre familier. Par uten barn 19,8 % 21,1 % 21,2 % 19,7 % 20,9 % 17,3 % 18,1 % 21,1 %
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 5,3 % 7,1 % 6,1 % 4,1 % 6,9 % 2,6 % 4,7 % 6,8 %
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2,6 % 2,7 % 3,0 % 2,2 % 3,2 % 2,0 % 2,9 % 2,4 %
2013 Enpersonfamilie 44,5 % 34,8 % 35,3 % 50,2 % 36,7 % 60,9 % 48,9 % 35,8 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 11,6 % 12,6 % 13,4 % 10,3 % 12,4 % 8,6 % 11,1 % 14,2 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 11,0 % 15,5 % 15,0 % 8,5 % 14,0 % 4,8 % 8,9 % 13,9 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 1,5 % 1,8 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 %
Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 3,6 % 4,0 % 4,5 % 3,2 % 3,6 % 2,5 % 4,1 % 3,9 %
Familier med barn 27,7 % 33,9 % 34,3 % 23,2 % 31,6 % 17,5 % 25,6 % 33,5 %
Andre familier 27,9 % 31,3 % 30,3 % 26,6 % 31,7 % 21,6 % 25,5 % 30,7 %
Andre familier. Par uten barn 19,7 % 21,6 % 21,0 % 19,8 % 21,3 % 16,8 % 17,9 % 20,9 %
Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 5,5 % 7,2 % 6,5 % 4,4 % 7,2 % 2,7 % 4,8 % 7,3 %
Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2,6 % 2,5 % 2,8 % 2,4 % 3,2 % 2,2 % 2,8 % 2,6 %
2014     Enpersonfamilie 46,2 % 34,8 % 37,0 % 51,1 % 38,3 % 60,5 % 50,0 % 37,1 %
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 11,1 % 12,4 % 13,0 % 9,8 % 11,8 % 8,5 % 10,9 % 13,7 %
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 10,5 % 15,5 % 14,2 % 8,1 % 13,6 % 4,9 % 8,7 % 13,9 %
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 1,3 % 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,4 %
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 3,4 % 4,0 % 4,4 % 3,1 % 3,7 % 2,4 % 3,9 % 3,4 %
Familier med barn 26,3 % 33,6 % 32,7 % 22,1 % 30,6 % 17,1 % 24,8 % 32,5 %
Andre familier 27,5 % 31,6 % 30,3 % 26,8 % 31,2 % 22,4 % 25,2 % 30,5 %
    Andre familier. Par uten barn 21,0 % 23,1 % 22,7 % 21,5 % 22,6 % 18,7 % 18,9 % 22,7 %
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 4,3 % 6,3 % 5,4 % 3,2 % 5,8 % 2,0 % 3,8 % 5,6 %
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,1 % 2,9 % 1,7 % 2,5 % 2,2 %

1. januar
Kilde: Statistikkbanken

 

Privathusholninger etter husholdningstype

 

  Husholdninger
i alt
Enfamiliehusholdninger  Flerfamiliehusholdning
Aleneboende Par uten hjemme-
boende barn
Par med små barn
(yngste barn
0-5 år)
Par med store barn
(yngste barn
6-17 år)
Mor/Far med
små barn (yngste
barn 0-5 år)
Mor/Far med
store barn (yngste
barn 6-17 år)
Mor/far med voksne barn
(yngste barn
18 år og over)
uten barn
0-17 år
uten barn
(yngste barn
0-5 år)
med store barn
(yngste barn 6-17 år)
2005 Stavanger 50468 20422 9981 5989 5814 875 2087 3971 867 249 213
Hundvåg 4828 1446 975 717 730 111 230 475 81 38 25
Tasta 5412 1695 1198 816 806 107 259 413 76 16 26
Eiganes og Våland 10006 4933 1931 898 843 143 322 693 185 34 24
Madla 7621 2348 1652 1020 1173 132 352 728 123 47 46
Storhaug 6631 3741 1116 496 383 107 200 379 146 39 24
Hillevåg 8631 3976 1637 910 783 151 382 599 134 32 27
Hinna 7327 2282 1470 1128 1093 124 340 684 122 43 41
Uoppgitt bydel 12 1 2 4 3 0 2 0 0 0 0
2006 Stavanger 51184 20792 10271 5947 5953 850 2109 3942 857 260 203
Hundvåg 4799 1397 994 709 752 111 226 469 77 37 27
Tasta 5454 1749 1186 787 847 96 270 393 84 16 26
Eiganes og Våland 9990 4829 2001 903 871 142 318 683 178 39 26
Madla 7877 2504 1732 1008 1194 142 367 723 123 45 39
Storhaug 6854 3903 1155 509 370 109 207 391 147 37 26
Hillevåg 8692 4008 1680 904 819 128 378 569 145 40 21
Hinna 7510 2396 1522 1127 1100 122 342 714 103 46 38
Uoppgitt bydel 8 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2007 Stavanger 52306 21471 10371 6089 6073 829 2097 3967 904 285 220
Hundvåg 4881 1440 1018 726 742 110 239 467 77 36 26
Tasta 5456 1732 1184 760 886 97 256 409 90 16 26
Eiganes og Våland 10091 4870 2001 957 885 127 326 665 192 40 28
Madla 8008 2583 1764 1005 1203 130 374 726 123 59 41
Storhaug 7325 4274 1204 552 393 102 210 377 151 37 25
Hillevåg 8778 4046 1634 932 835 140 358 607 155 37 34
Hinna 7755 2521 1565 1155 1129 122 331 716 116 60 40
Uoppgitt bydel 12 5 1 2 0 1 3 0 0 0 0
2008 Stavanger 53856 22576 10616 6192 6141 780 2071 3953 1018 287 222
Hundvåg 5008 1538 1029 734 763 90 218 475 98 41 22
Tasta 5472 1772 1170 743 875 94 261 422 83 25 27
Eiganes og Våland 10403 5121 2041 943 898 128 338 660 205 40 29
Madla 8167 2711 1776 987 1241 126 355 729 135 55 52
Storhaug 7674 4564 1243 576 378 110 209 369 165 39 21
Hillevåg 8924 4151 1636 957 829 134 357 603 187 34 36
Hinna 8136 2699 1705 1241 1145 97 330 689 143 53 34
Uoppgitt bydel 72 20 16 11 12 1 3 6 2 0 1
2009 Stavanger 54896 23182 10773 6252 6178 776 2088 4043 1058 309 237
Hundvåg 5055 1569 1062 725 784 77 217 463 87 41 30
Tasta 5607 1834 1176 748 879 89 267 447 109 30 28
Eiganes og Våland 10594 5234 2083 951 891 121 343 679 213 45 34
Madla 8272 2816 1754 987 1242 107 355 756 141 58 56
Storhaug 7931 4729 1267 633 376 125 189 372 184 41 15
Hillevåg 8992 4172 1662 945 842 148 368 603 176 36 40
Hinna 8431 2819 1768 1262 1164 109 347 723 147 58 34
Uoppgitt bydel 14 9 1 1 0 0 2 0 1 0 0
2010 Stavanger 55768 23425 10897 6424 6290 777 2061 4178 1108 351 257
Hundvåg 5130 1637 1070 702 806 81 202 466 93 42 31
Tasta 5616 1776 1227 758 873 76 255 462 121 36 32
Eiganes og Våland 10979 5399 2103 1063 934 117 351 685 235 61 31
Madla 8370 2867 1737 1017 1244 105 332 792 157 63 56
Storhaug 8057 4770 1321 648 378 131 190 380 177 44 18
Hillevåg 8988 4095 1651 984 827 147 385 643 172 39 45
Hinna 8628 2881 1788 1252 1228 120 346 750 153 66 44
Uoppgitt bydel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 Stavanger 56745 23851 11025 6565 6360 787 2015 4362 1189 347 244
Hundvåg 5174 1636 1084 678 811 92 203 490 111 38 31
Tasta 5685 1838 1193 775 892 69 250 483 120 32 33
Eiganes og Våland 11171 5461 2157 1095 963 127 336 700 245 61 26
Madla 8512 2903 1770 1036 1231 121 321 840 167 68 55
Storhaug 8286 4862 1388 683 392 116 196 381 196 52 20
Hillevåg 9119 4196 1647 1014 820 150 373 662 182 37 38
Hinna 8785 2950 1786 1284 1249 110 333 807 168 58 40
Uoppgitt bydel 10 5 0 0 1 1 3 0 0 0 0
2012 Stavanger 57121 23750 11288 6664 6386 795 2031 4417 1210 356 224
Hundvåg 5206 1661 1093 670 807 98 206 495 110 44 22
Tasta 5705 1824 1215 740 916 76 238 504 132 36 24
Eiganes og Våland 11285 5431 2236 1162 971 128 344 705 233 50 25
Madla 8531 2870 1769 1073 1218 122 322 851 190 66 50
Storhaug 8383 4867 1455 701 391 113 208 382 181 53 32
Hillevåg 9156 4200 1656 1025 815 135 367 679 199 44 36
Hinna 8843 2891 1863 1293 1267 123 345 801 163 62 35
Uoppgitt bydel 12 6 1 0 1 0 1 0 2 1 0
2013 Stavanger 57816 24047 11410 6717 6415 760 2033 4636 1225 345 228
Hundvåg 5237 1666 1128 654 826 89 204 496 112 38 24
Tasta 5758 1847 1221 776 880 69 253 520 126 42 24
Eiganes og Våland 11359 5392 2261 1169 984 126 360 766 229 46 26
Madla 8637 2897 1827 1077 1212 117 305 894 192 64 52
Storhaug 8621 5015 1445 739 412 119 206 406 203 49 27
Hillevåg 9297 4297 1665 1037 840 130 369 689 192 45 33
Hinna 8894 2927 1861 1261 1261 110 336 864 171 61 42
Uoppgitt bydel 13 6 2 4 0 0 0 1 0 0 0
2014 Stavanger 60790 26063 12738 6752 6488 665 1939 3868 1529 385 363
Hundvåg 5352 1686 1234 659 843 75 208 449 120 47 31
Tasta 6053 2013 1378 786 878 62 250 453 150 46 37
Eiganes og Våland 11741 5600 2537 1166 969 111 332 603 318 44 61
Madla 8830 3043 1988 1052 1208 103 302 739 237 75 83
Storhaug 9192 5257 1724 778 459 101 206 325 259 50 33
Hillevåg 9538 4464 1794 1047 841 104 351 593 238 53 53
Hinna 9159 3086 2079 1263 1289 109 287 704 207 70 65
Uoppgitt bydel 925 914 4 1 1 0 3 2 0 0 0
                         
2005 Stavanger 100 % 40 % 20 % 12 % 12 % 2 % 4 % 8 % 2 % 0 % 0 %
Hundvåg 100 % 30 % 20 % 15 % 15 % 2 % 5 % 10 % 2 % 1 % 1 %
Tasta 100 % 31 % 22 % 15 % 15 % 2 % 5 % 8 % 1 % 0 % 0 %
Eiganes og Våland 100 % 49 % 19 % 9 % 8 % 1 % 3 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Madla 100 % 31 % 22 % 13 % 15 % 2 % 5 % 10 % 2 % 1 % 1 %
Storhaug 100 % 56 % 17 % 7 % 6 % 2 % 3 % 6 % 2 % 1 % 0 %
Hillevåg 100 % 46 % 19 % 11 % 9 % 2 % 4 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Hinna 100 % 31 % 20 % 15 % 15 % 2 % 5 % 9 % 2 % 1 % 1 %
Uoppgitt bydel 100 % 8 % 17 % 33 % 25 % 0 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 %
2006 Stavanger 100 % 41 % 20 % 12 % 12 % 2 % 4 % 8 % 2 % 1 % 0 %
Hundvåg 100 % 29 % 21 % 15 % 16 % 2 % 5 % 10 % 2 % 1 % 1 %
Tasta 100 % 32 % 22 % 14 % 16 % 2 % 5 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Eiganes og Våland 100 % 48 % 20 % 9 % 9 % 1 % 3 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Madla 100 % 32 % 22 % 13 % 15 % 2 % 5 % 9 % 2 % 1 % 0 %
Storhaug 100 % 57 % 17 % 7 % 5 % 2 % 3 % 6 % 2 % 1 % 0 %
Hillevåg 100 % 46 % 19 % 10 % 9 % 1 % 4 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Hinna 100 % 32 % 20 % 15 % 15 % 2 % 5 % 10 % 1 % 1 % 1 %
Uoppgitt bydel 100 % 75 % 13 % 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 %
2007 Stavanger 100 % 41 % 20 % 12 % 12 % 2 % 4 % 8 % 2 % 1 % 0 %
Hundvåg 100 % 30 % 21 % 15 % 15 % 2 % 5 % 10 % 2 % 1 % 1 %
Tasta 100 % 32 % 22 % 14 % 16 % 2 % 5 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Eiganes og Våland 100 % 48 % 20 % 9 % 9 % 1 % 3 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Madla 100 % 32 % 22 % 13 % 15 % 2 % 5 % 9 % 2 % 1 % 1 %
Storhaug 100 % 58 % 16 % 8 % 5 % 1 % 3 % 5 % 2 % 1 % 0 %
Hillevåg 100 % 46 % 19 % 11 % 10 % 2 % 4 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Hinna 100 % 33 % 20 % 15 % 15 % 2 % 4 % 9 % 1 % 1 % 1 %
Uoppgitt bydel 100 % 42 % 8 % 17 % 0 % 8 % 25 % 0 % 0 % 0 % 0 %
2008 Stavanger 100 % 42 % 20 % 11 % 11 % 1 % 4 % 7 % 2 % 1 % 0 %
Hundvåg 100 % 31 % 21 % 15 % 15 % 2 % 4 % 9 % 2 % 1 % 0 %
Tasta 100 % 32 % 21 % 14 % 16 % 2 % 5 % 8 % 2 % 0 % 0 %
Eiganes og Våland 100 % 49 % 20 % 9 % 9 % 1 % 3 % 6 % 2 % 0 % 0 %
Madla 100 % 33 % 22 % 12 % 15 % 2 % 4 % 9 % 2 % 1 % 1 %
Storhaug 100 % 59 % 16 % 8 % 5 % 1 % 3 % 5 % 2 % 1 % 0 %
Hillevåg 100 % 47 % 18 % 11 % 9 % 2 % 4 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Hinna 100 % 33 % 21 % 15 % 14 % 1 % 4 % 8 % 2 % 1 % 0 %
Uoppgitt bydel 100 % 28 % 22 % 15 % 17 % 1 % 4 % 8 % 3 % 0 % 1 %
2009 Stavanger 100 % 42 % 20 % 11 % 11 % 1 % 4 % 7 % 2 % 1 % 0 %
Hundvåg 100 % 31 % 21 % 14 % 16 % 2 % 4 % 9 % 2 % 1 % 1 %
Tasta 100 % 33 % 21 % 13 % 16 % 2 % 5 % 8 % 2 % 1 % 0 %
Eiganes og Våland 100 % 49 % 20 % 9 % 8 % 1 % 3 % 6 % 2 % 0 % 0 %
Madla 100 % 34 % 21 % 12 % 15 % 1 % 4 % 9 % 2 % 1 % 1 %
Storhaug 100 % 60 % 16 % 8 % 5 % 2 % 2 % 5 % 2 % 1 % 0 %
Hillevåg 100 % 46 % 18 % 11 % 9 % 2 % 4 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Hinna 100 % 33 % 21 % 15 % 14 % 1 % 4 % 9 % 2 % 1 % 0 %
Uoppgitt bydel 100 % 64 % 7 % 7 % 0 % 0 % 14 % 0 % 7 % 0 % 0 %
2010 Stavanger 100 % 42 % 20 % 12 % 11 % 1 % 4 % 7 % 2 % 1 % 0 %
Hundvåg 100 % 32 % 21 % 14 % 16 % 2 % 4 % 9 % 2 % 1 % 1 %
Tasta 100 % 32 % 22 % 13 % 16 % 1 % 5 % 8 % 2 % 1 % 1 %
Eiganes og Våland 100 % 49 % 19 % 10 % 9 % 1 % 3 % 6 % 2 % 1 % 0 %
Madla 100 % 34 % 21 % 12 % 15 % 1 % 4 % 9 % 2 % 1 % 1 %
Storhaug 100 % 59 % 16 % 8 % 5 % 2 % 2 % 5 % 2 % 1 % 0 %
Hillevåg 100 % 46 % 18 % 11 % 9 % 2 % 4 % 7 % 2 % 0 % 1 %
Hinna 100 % 33 % 21 % 15 % 14 % 1 % 4 % 9 % 2 % 1 % 1 %
2011 Stavanger 100 % 42 % 19 % 12 % 11 % 1 % 4 % 8 % 2 % 1 % 0 %
Hundvåg 100 % 32 % 21 % 13 % 16 % 2 % 4 % 9 % 2 % 1 % 1 %
Tasta 100 % 32 % 21 % 14 % 16 % 1 % 4 % 8 % 2 % 1 % 1 %
Eiganes og Våland 100 % 49 % 19 % 10 % 9 % 1 % 3 % 6 % 2 % 1 % 0 %
Madla 100 % 34 % 21 % 12 % 14 % 1 % 4 % 10 % 2 % 1 % 1 %
Storhaug 100 % 59 % 17 % 8 % 5 % 1 % 2 % 5 % 2 % 1 % 0 %
Hillevåg 100 % 46 % 18 % 11 % 9 % 2 % 4 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Hinna 100 % 34 % 20 % 15 % 14 % 1 % 4 % 9 % 2 % 1 % 0 %
2012 Stavanger 100 % 42 % 20 % 12 % 11 % 1 % 4 % 8 % 2 % 1 % 0 %
Hundvåg 100 % 32 % 21 % 13 % 16 % 2 % 4 % 10 % 2 % 1 % 0 %
Tasta 100 % 32 % 21 % 13 % 16 % 1 % 4 % 9 % 2 % 1 % 0 %
Eiganes og Våland 100 % 48 % 20 % 10 % 9 % 1 % 3 % 6 % 2 % 0 % 0 %
Madla 100 % 34 % 21 % 13 % 14 % 1 % 4 % 10 % 2 % 1 % 1 %
Storhaug 100 % 58 % 17 % 8 % 5 % 1 % 2 % 5 % 2 % 1 % 0 %
Hillevåg 100 % 46 % 18 % 11 % 9 % 1 % 4 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Hinna 100 % 33 % 21 % 15 % 14 % 1 % 4 % 9 % 2 % 1 % 0 %
2013 Stavanger 100 % 42 % 20 % 12 % 11 % 1 % 4 % 8 % 2 % 1 % 0 %
Hundvåg 100 % 32 % 22 % 12 % 16 % 2 % 4 % 9 % 2 % 1 % 0 %
Tasta 100 % 32 % 21 % 13 % 15 % 1 % 4 % 9 % 2 % 1 % 0 %
Eiganes og Våland 100 % 47 % 20 % 10 % 9 % 1 % 3 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Madla 100 % 34 % 21 % 12 % 14 % 1 % 4 % 10 % 2 % 1 % 1 %
Storhaug 100 % 58 % 17 % 9 % 5 % 1 % 2 % 5 % 2 % 1 % 0 %
Hillevåg 100 % 46 % 18 % 11 % 9 % 1 % 4 % 7 % 2 % 0 % 0 %
Hinna 100 % 33 % 21 % 14 % 14 % 1 % 4 % 10 % 2 % 1 % 0 %
2014 Stavanger 100 % 43 % 21 % 11 % 11 % 1 % 3 % 6 % 3 % 1 % 1 %
Hundvåg 100 % 32 % 23 % 12 % 16 % 1 % 4 % 8 % 2 % 1 % 1 %
Tasta 100 % 33 % 23 % 13 % 15 % 1 % 4 % 7 % 2 % 1 % 1 %
Eiganes og Våland 100 % 48 % 22 % 10 % 8 % 1 % 3 % 5 % 3 % 0 % 1 %
Madla 100 % 34 % 23 % 12 % 14 % 1 % 3 % 8 % 3 % 1 % 1 %
Storhaug 100 % 57 % 19 % 8 % 5 % 1 % 2 % 4 % 3 % 1 % 0 %
Hillevåg 100 % 47 % 19 % 11 % 9 % 1 % 4 % 6 % 2 % 1 % 1 %
Hinna 100 % 34 % 23 % 14 % 14 % 1 % 3 % 8 % 2 % 1 % 1 %

1. januar

Kilde: Statistikkbanken


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.