byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Familier og husholdninger

 

Husholdningsstørrelser Par med og uten barn etter samlivsform Familietyper

Husholdningsstørrelser

 

 

Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond
heim
2005   1 person 32,3 40,2 29,8 27,9 30,1 25,7 27,6 23,8 30,6 27,9 34,6 32,9 28,5 31,6 53,2 42,2 42,1
  2 personer 26,2 26,2 26,2 27,9 26,2 24,0 25,9 26,5 24,3 28,8 25,4 25,7 24,2 32,1 23,6 26,4 26,8
  3 personer 14,0 12,6 14,2 14,2 14,0 15,2 14,9 14,9 12,8 13,6 13,1 11,3 12,2 12,4 10,5 12,2 12,7
  4 personer 16,3 13,3 14,1 15,9 15,8 19,0 18,2 20,3 16,6 15,5 12,2 14,7 18,4 12,0 8,6 12,2 12,7
  5 personer + 11,2 7,8 15,7 14,1 13,8 16,2 13,3 14,5 15,4 14,1 14,7 15,3 16,6 12,0 4,2 7,0 5,7
2006   1 person 32,5 40,6 29,9 27,9 30,5 25,8 27,0 24,4 30,0 28,1 33,1 32,2 27,7 30,7 53,9 42,9 42,7
  2 personer 26,6 26,2 27,6 28,4 27,4 24,8 26,3 27,3 26,4 28,9 25,8 26,4 26,3 32,5 22,9 26,3 26,9
  3 personer 13,9 12,3 13,4 13,8 13,5 15,2 15,3 14,3 12,3 13,8 13,7 11,6 12,5 12,3 10,3 12,0 12,3
  4 personer 16,1 13,3 13,8 15,7 15,0 18,6 18,3 19,9 15,5 15,1 12,5 15,1 17,9 12,7 8,6 12,0 12,4
  5 personer + 11,0 7,6 15,2 14,2 13,5 15,6 13,1 14,2 15,5 14,0 14,9 14,7 15,5 11,8 4,2 6,8 5,6
2007   1 person 33,0 41,0 30,6 28,6 30,6 25,8 27,9 24,4 32,4 28,1 32,2 32,3 27,8 30,0 54,6 43,7 43,6
  2 personer 26,6 25,9 27,1 28,4 27,9 25,5 26,5 27,6 25,1 28,7 26,6 27,7 26,0 34,3 22,5 26,1 26,8
  3 personer 13,7 12,2 13,5 13,6 13,8 15,0 14,5 14,7 12,1 14,1 13,4 11,7 12,9 9,9 10,1 11,8 11,9
  4 personer 16,1 13,3 13,8 15,6 15,0 18,5 18,4 18,9 14,9 15,2 12,9 13,0 17,4 13,6 8,6 11,7 12,2
  5 personer + 10,6 7,5 15,0 13,9 12,7 15,3 12,6 14,5 15,6 14,0 15,0 15,4 15,8 12,2 4,2 6,6 5,4
2008   1 person 34,0 41,9 31,6 29,2 30,6 26,3 29,3 25,3 29,4 28,2 32,5 31,3 26,7 30,9 54,9 44,4 44,3
  2 personer 26,7 25,8 27,2 27,6 28,2 25,4 27,1 28,0 26,8 29,5 27,6 28,0 26,4 34,1 22,4 25,9 26,6
  3 personer 13,5 11,8 13,2 14,2 13,5 15,1 13,8 14,5 11,9 13,9 13,2 12,3 13,2 9,5 10,0 11,6 11,8
  4 personer 15,5 13,1 13,6 15,7 15,2 18,8 18,0 18,4 14,6 15,1 12,1 13,2 18,3 13,6 8,5 11,6 12,0
  5 personer + 10,3 7,3 14,5 13,4 12,5 14,3 11,8 13,8 17,0 13,1 14,4 15,3 15,4 11,8 4,2 6,5 5,3
2009   1 person 34,6 42,2 32,6 29,6 32,1 27,3 30,2 26,4 30,3 29,1 32,8 33,8 26,5 31,2 55,2 45,0 44,7
  2 personer 26,4 25,6 27,0 27,8 27,5 24,5 27,0 27,7 27,7 29,7 26,1 26,8 27,0 33,5 22,1 25,7 26,2
  3 personer 13,6 11,8 12,8 13,9 13,6 15,7 13,9 14,5 12,3 14,0 14,7 13,2 13,0 10,9 9,9 11,4 11,8
  4 personer 15,1 13,0 13,3 15,8 14,7 18,8 17,5 18,2 13,3 14,6 13,3 11,9 18,2 11,8 8,6 11,5 11,9
  5 personer + 10,2 7,3 14,3 12,9 12,1 13,7 11,4 13,3 16,4 12,6 12,9 14,3 15,3 12,7 4,2 6,3 5,3
2010   1 person 35,0 42,0 32,1 30,0 32,4 27,3 30,2 27,6 29,6 29,4 34,9 33,9 27,0 31,9 54,3 44,7 44,6
  2 personer 26,1 25,5 27,5 27,7 27,7 25,6 27,2 27,0 29,1 30,3 25,6 28,1 26,2 33,8 22,6 25,9 26,3
  3 personer 13,3 11,6 12,4 13,4 13,3 15,2 13,5 14,2 12,1 13,7 14,3 12,8 12,5 11,1 10,0 11,5 11,8
  4 personer 15,3 13,1 13,5 16,0 14,3 18,3 17,3 18,1 14,2 14,7 12,9 12,3 18,4 9,3 8,8 11,6 12,0
  5 personer + 10,0 7,3 13,8 12,6 12,0 13,8 11,5 13,1 16,1 11,8 12,7 13,3 14,3 14,4 4,3 6,3 5,3
2011   1 person 34,3 42 32,4 30,3 32,6 27,8 30,1 28 28,1 29,9 34,7 34 27 34,4 53,6 44,4 44,7
  2 personer 26,5 25,5 27,8 28,1 27,9 25,2 27,2 27 29,9 29,8 25,9 28,1 26,4 32,1 23 26,0 26,2
  3 personer 13,8 12,1 13 13,6 13,4 15,1 14,3 14,3 11,6 13,7 13,6 12,3 15,3 8,7 10,1 11,7 11,8
  4 personer 15,5 13,1 13,6 15,4 14,1 18,3 17,1 17,6 14,4 15 12,9 12,2 17,4 10,6 8,9 11,6 12,1
  5 personer + 9,9 7,3 13,2 12,6 12 13,7 11,3 13,1 16 11,7 12,9 13,4 13,9 14,2 4,3 6,3 5,2
2012   1 person 33,6 41,6 31,9 29,7 32,1 28,5 30,1 29,0 28,4 30,4 34,2 32,8 27,1 33,6 52,9 44,2 44,5
  2 personer 26,9 25,8 27,8 27,8 28,4 25,5 27,6 27,9 30,7 30,0 26,8 28,5 25,9 34,1 23,5 26,3 26,5
  3 personer 13,9 12,1 13,6 13,9 13,5 15,2 14,3 13,6 11,3 13,0 13,1 11,6 15,7 8,8 10,1 11,6 11,8
  4 personer 15,7 13,3 13,6 16,0 14,3 17,8 17,2 16,9 13,5 15,1 12,8 13,3 17,7 10,6 9,1 11,7 12,1
  5 personer + 9,9 7,2 13,1 12,6 11,7 13,1 10,8 12,6 16,0 11,5 13,1 13,8 13,6 12,9 4,4 6,2 5,2
2013   1 person 33,9 41,6 32,5 30,2 31,9 27,7 31,2 28,9 28,9 30,5 33,7 32,8 28,3 35,1 52,7 44,6 44,6
  2 personer 27,0 25,8 28,0 27,9 29,4 26,1 27,0 28,0 31,2 29,7 28,3 29,0 26,8 33,3 23,6 26,2 26,5
  3 personer 13,8 12,1 13,6 14,0 13,2 15,2 14,2 14,2 11,3 13,9 11,8 12,0 14,4 7,2 10,2 11,6 11,7
  4 personer 15,5 13,4 13,0 15,5 14,3 18,0 17,0 16,3 12,6 14,1 13,2 13,0 17,5 10,8 9,1 11,6 12,1
  5 personer + 9,7 7,0 12,9 12,4 11,3 12,9 10,6 12,6 16,1 11,8 13,1 13,2 12,9 13,5 4,4 6,0 5,1
2014   1 person 35,0 42,9 33,7 31,2 33,5 29,1 32,0 29,8 32,4 31,2 34,3 34,3 29,8 33,2 53,3 46,0 46,8
  2 personer 27,8 26,7 27,8 28,3 30,1 26,9 28,7 29,3 30,8 30,8 29,0 29,5 27,9 35,0 24,1 26,8 27,0
  3 personer 13,9 12,0 13,6 14,6 12,6 15,6 14,1 14,1 11,4 14,0 12,0 13,1 13,5 7,7 10,0 11,2 10,9
  4 personer 14,8 12,4 13,0 14,8 13,7 16,7 16,1 15,9 12,7 13,2 12,7 12,2 17,9 14,1 8,6 10,8 10,7
  5 personer + 8,5 6,0 11,9 11,1 10,1 11,7 9,1 11,0 12,7 10,7 12,0 10,9 10,8 10,0 4,0 5,2 4,5

1. januar
Prosent

Statistikken bygger på folkeregisteropplysninger, opplysninger fra GAB-registeret (Grunneiendommer, Adresser, Bygninger) og Enhetsregisteret i Brønnøysund.

 

Par med og uten barn etter samlivsform

Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond
heim
2005   Gifte par uten barn 41,9 42,9 42,9 42,9 43,9 38,6 40,5 42,6 43,9 46,7 49,9 51,3 40,4 56,2 42,1 44,6 42,2
  Gifte par med barn 42,2 38,4 43,9 42,1 43,2 46,5 45,9 47,1 47,3 39,7 39,9 41,4 45,2 38,0 34,2 33,6 29,7
  Samboerpar uten barn 6,8 9,6 5,7 5,3 5,0 4,6 5,3 3,5 3,8 4,7 3,1 2,0 4,7 2,2 13,3 9,2 12,1
  Samboerpar med barn 9,0 9,1 7,5 9,6 7,9 10,3 8,3 6,8 4,6 8,9 6,9 5,2 9,8 3,6 10,5 12,5 16,0
2006   Gifte par uten barn 41,7 42,6 42,9 42,6 44,5 38,8 40,7 42,2 45,3 46,4 49,3 50,9 40,8 53,3 41,7 44,1 41,7
  Gifte par med barn 41,6 38,1 43,2 41,9 41,1 45,8 44,7 46,2 45,3 39,2 39,8 40,7 43,6 39,4 34,6 33,3 29,6
  Samboerpar uten barn 7,2 9,9 6,1 5,8 5,8 4,9 5,7 4,5 3,9 5,1 3,9 2,9 5,1 2,2 12,9 9,7 12,6
  Samboerpar med barn 9,5 9,4 7,8 9,8 8,6 10,5 8,9 7,1 5,4 9,2 7,0 5,5 10,5 5,1 10,8 12,8 16,1
2007   Gifte par uten barn 41,6 42,0 43,6 41,5 44,4 38,0 41,2 42,6 46,6 47,0 50,6 52,3 40,9 53,6 41,1 43,9 41,0
  Gifte par med barn 41,0 37,9 42,2 41,9 40,5 45,7 43,7 44,3 43,5 38,1 38,2 39,4 43,8 40,6 34,7 33,1 29,4
  Samboerpar uten barn 7,5 10,1 5,8 6,2 6,2 5,6 5,7 4,8 3,2 4,8 4,5 3,5 4,3 2,2 13,0 9,9 13,3
  Samboerpar med barn 9,9 10,0 8,4 10,4 8,8 10,8 9,4 8,3 6,7 10,0 6,7 4,8 11,0 3,6 11,2 13,2 16,3
2008   Gifte par uten barn 41,5 41,7 43,4 40,3 44,1 38,7 41,4 42,9 48,2 46,5 51,2 52,0 40,9 53,2 40,1 43,9 40,7
  Gifte par med barn 41,0 37,8 42,0 41,8 39,8 44,1 43,5 43,1 41,6 37,0 37,4 38,7 43,4 39,7 34,2 32,5 29,4
  Samboerpar uten barn 7,7 10,4 6,1 6,8 6,7 5,6 6,5 5,1 3,1 5,4 4,5 3,3 4,9 2,8 14,2 10,1 13,7
  Samboerpar med barn 9,8 10,1 8,5 11,1 9,4 11,6 8,7 8,9 7,0 11,1 6,9 6,1 10,8 4,3 11,5 13,5 16,3
2009   Gifte par uten barn 41,7 41,9 43,2 40,4 43,4 38,8 41,0 42,4 48,4 46,1 50,5 52,3 41,4 53,5 39,6 43,6 40,7
  Gifte par med barn 40,7 37,5 41,9 41,3 40,0 44,4 43,2 43,0 41,5 36,9 37,7 37,2 42,6 38,7 34,3 32,2 29,1
  Samboerpar uten barn 7,6 10,4 6,0 7,0 7,0 5,9 6,8 5,3 3,1 6,3 4,0 3,2 5,6 4,2 14,4 10,8 13,7
  Samboerpar med barn 10,0 10,3 8,9 11,2 9,6 10,9 9,0 9,3 7,0 10,7 7,8 7,3 10,5 3,5 11,7 13,4 16,5
2010   Gifte par uten barn 41,7 41,6 42,9 40,5 44,0 38,9 40,9 43,5 46,0 45,8 50,6 52,9 40,7 54,1 38,6 42,9 40,6
  Gifte par med barn 40,4 37,3 41,6 40,7 39,2 42,7 42,2 41,7 41,9 36,3 36,9 35,7 42,9 37,6 33,8 31,8 28,7
  Samboerpar uten barn 7,6 10,6 6,6 7,2 7,0 6,9 7,4 4,7 4,2 7,1 4,2 4,1 4,9 3,0 15,6 11,6 13,9
  Samboerpar med barn 10,3 10,5 8,8 11,6 9,8 11,5 9,5 10,1 7,9 10,8 8,3 7,4 11,6 5,3 12,1 13,7 16,7
2011   Gifte par uten barn 41,4 41,5 43,0 40,7 44,1 39,6 40,8 44,7 48,3 45,3 49,1 52,8 40,4 53,1 37,8 42,4 40,2
  Gifte par med barn 40,1 36,8 41,4 40,3 39,0 41,8 41,7 40,5 39,4 36,4 36,9 35,8 41,5 38,3 33,3 31,2 28,4
  Samboerpar uten barn 8,0 10,7 6,7 7,4 7,1 7,1 7,2 4,3 4,5 7,0 4,6 3,5 5,7 3,1 16,7 12,4 14,5
  Samboerpar med barn 10,6 11,0 8,9 11,6 9,8 11,5 10,3 10,5 7,8 11,3 9,3 8,0 12,4 5,5 12,3 14,0 17,0
2012   Gifte par uten barn 41,0 41,3 42,4 40,4 44,0 40,1 41,0 44,2 50,0 46,2 49,0 53,0 39,9 58,9 37,1 42,0 39,7
  Gifte par med barn 39,7 36,5 41,1 40,1 38,1 40,4 40,1 40,0 37,5 35,6 37,4 36,2 40,4 34,1 32,8 30,8 27,8
  Samboerpar uten barn 8,4 11,2 7,1 7,5 7,6 7,3 7,9 5,5 4,8 7,1 4,9 3,3 6,8 2,3 17,6 13,1 15,5
  Samboerpar med barn 10,9 11,1 9,3 12,0 10,3 12,3 11,0 10,2 7,7 11,1 8,8 7,4 12,9 4,7 12,5 14,1 17,0
2013   Gifte par uten barn 41,0 41,4 42,5 41,2 43,2 40,1 41,7 45,2 48,0 46,1 48,2 53,1 38,9 59,8 36,8 41,9 39,4
  Gifte par med barn 39,2 35,9 40,5 38,8 37,2 39,5 39,3 38,9 38,4 35,0 37,0 35,4 40,4 33,9 32,5 30,5 27,6
  Samboerpar uten barn 8,8 11,3 7,6 7,8 8,5 7,6 8,1 5,6 5,0 7,0 5,2 3,6 8,4 3,1 18,1 13,5 16,1
  Samboerpar med barn 11,0 11,4 9,4 12,3 11,1 12,9 10,9 10,3 8,5 11,8 9,6 7,8 12,3 3,1 12,7 14,2 16,9
2014   Gifte par uten barn 41,0 40,5 42,6 41,2 43,5 40,6 41,6 45,7 50,4 45,7 48,0 53,0 38,7 57,7 35,0 39,6 36,0
  Gifte par med barn 38,6 34,4 40,7 38,3 36,3 38,6 38,7 38,5 36,4 35,4 36,7 35,5 39,3 33,8 31,2 28,8 25,1
  Samboerpar uten barn 9,3 13,4 6,9 8,2 8,7 7,4 8,7 5,9 3,9 7,0 5,0 4,1 8,7 4,6 20,9 17,2 22,0
  Samboerpar med barn 11,1 11,7 9,7 12,2 11,5 13,4 11,0 9,9 9,3 11,9 10,2 7,3 13,4 3,8 12,9 14,4 17,0

Prosent
1. januar

Statistikken bygger på folkeregisteropplysninger, opplysninger fra GAB-registeret (Grunneiendommer, Adresser, Bygninger) og Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Familietyper

Absolutte tall Prosent
Landet Oslo Stavanger Bergen Trondheim Landet Oslo Stavanger Bergen Trondheim
2005     Enpersonfamilie 849019 161323 21999 50613 33077 41 56 42 45 44
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 228406 26914 6131 12223 8002 11 9 12 11 11
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 245455 19591 5945 11805 7852 12 7 11 10 11
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 37872 5149 982 2119 1354 2 2 2 2 2
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 88159 10534 2192 4873 3477 4 4 4 4 5
Familier med barn 599892 62188 15250 31020 20685 29 22 29 28 28
    Andre familier. Par uten barn 440239 48728 10413 22259 14964 21 17 20 20 20
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 132806 8825 2913 5738 3871 6 3 6 5 5
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 57394 6224 1237 3003 1867 3 2 2 3 3
    Andre familier. Andre familier 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Andre familier 630483 63778 14563 31001 20702 30 22 28 28 28
2006     Enpersonfamilie 864816 165983 22544 52262 34298 41 57 43 45 45
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 226743 27628 6095 12180 7996 11 9 12 11 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 249144 19920 6074 12070 8049 12 7 12 11 11
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 37618 5229 965 2079 1397 2 2 2 2 2
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 90934 10793 2218 4979 3510 4 4 4 4 5
Familier med barn 604439 63570 15352 31308 20952 29 22 29 27 27
    Andre familier. Par uten barn 447650 48451 10607 22754 15465 21 17 20 20 20
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 129895 8706 2850 5549 3651 6 3 5 5 5
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 57672 6206 1261 2994 1925 3 2 2 3 3
    Andre familier. Andre familier 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Andre familier 635243 63363 14718 31298 21041 30 22 28 27 28
2007     Enpersonfamilie 887161 171692 23378 54460 35982 42 57 43 46 46
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 227234 28362 6254 12126 8191 11 9 12 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 251660 20083 6219 12265 8100 12 7 12 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 36701 5347 951 2048 1377 2 2 2 2 2
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 93105 10962 2202 5076 3532 4 4 4 4 4
Familier med barn 608700 64754 15626 31515 21200 28 22 29 27 27
    Andre familier. Par uten barn 454804 48459 10681 22986 15860 21 16 20 20 20
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 127083 8682 2859 5408 3547 6 3 5 5 5
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 58177 6260 1284 2992 1945 3 2 2 3 2
    Andre familier. Andre familier 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Andre familier 640080 63401 14824 31387 21352 30 21 28 27 27
2008     Enpersonfamilie 916152 177309 24678 56352 37587 42 58 44 47 47
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 229161 29125 6369 12246 8374 11 9 11 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 253418 20250 6297 12246 8256 12 7 11 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 36140 5390 888 1909 1318 2 2 2 2 2
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 94093 10850 2173 5107 3574 4 4 4 4 4
Familier med barn 612812 65615 15727 31508 21522 28 21 28 26 27
    Andre familier. Par uten barn 465101 49835 10952 23449 16219 21 16 20 20 20
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 124893 8745 2795 5388 3551 6 3 5 4 4
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 58968 6246 1338 3151 1950 3 2 2 3 2
    Andre familier. Andre familier 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Andre familier 648972 64826 15085 31989 21720 30 21 27 27 27
2009     Enpersonfamilie 943301 183073 25331 58507 38669 43 58 45 48 47
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 231872 30308 6425 12446 8640 10 10 11 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 253502 20558 6355 12234 8271 11 6 11 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 37440 5550 910 2016 1333 2 2 2 2 2
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 95382 10929 2189 5092 3539 4 3 4 4 4
Familier med barn 618196 67345 15879 31788 21783 28 21 28 26 26
    Andre familier. Par uten barn 470460 50609 11134 23897 16410 21 16 20 19 20
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 126155 9010 2873 5522 3700 6 3 5 4 4
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 60819 6530 1398 3174 2006 3 2 2 3 2
    Andre familier. Andre familier 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Andre familier 657442 66149 15405 32594 22116 30 21 27 27 27
2010     Enpersonfamilie 958349 182746 25697 59280 39294 43 57 45 47 47
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 234560 31402 6635 12817 8867 10 10 12 10 11
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 254374 21006 6470 12436 8248 11 7 11 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 38819 5746 915 2014 1402 2 2 2 2 2
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 96010 10794 2183 5030 3472 4 3 4 4 4
Familier med barn 623763 68948 16203 32297 21989 28 22 28 26 26
    Andre familier. Par uten barn 478322 52729 11283 24546 16642 21 16 20 20 20
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 128257 9236 3001 5662 3873 6 3 5 5 5
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 62771 6659 1419 3232 2046 3 2 2 3 2
    Andre familier. Andre familier 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Andre familier 669358 68624 15703 33441 22561 30 21 27 27 27
2011     Enpersonfamilie 975627 183748 26283 59990 40148 43 57 45 47 47
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 237375 32135 6785 12993 9021 10 10 12 10 11
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 255007 21426 6520 12568 8305 11 7 11 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 39801 5899 914 2012 1376 2 2 2 2 2
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 96844 10703 2131 4985 3467 4 3 4 4 4
Familier med barn 629027 70163 16350 32558 22169 28 22 28 26 26
    Andre familier. Par uten barn 485925 54459 11407 24981 16922 21 17 19 20 20
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 130656 9644 3109 5901 3980 6 3 5 5 5
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 65119 6921 1507 3371 2084 3 2 3 3 2
    Andre familier. Andre familier 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Andre familier 681708 71024 16023 34254 22986 30 22 27 27 27
2012     Enpersonfamilie 983258 184052 26222 60498 40690 43 56 44 47 47
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 240217 32817 6882 13126 9063 10 10 12 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 256087 22104 6528 12637 8416 11 7 11 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 39701 5858 930 1963 1346 2 2 2 2 2
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 96974 10642 2142 4954 3398 4 3 4 4 4
Familier med barn 632979 71421 16482 32680 22223 27 22 28 26 26
    Andre familier. Par uten barn 495462 56398 11675 25541 17378 21 17 20 20 20
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 132774 9864 3131 5999 4131 6 3 5 5 5
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 67037 7223 1537 3405 2175 3 2 3 3 3
    Andre familier. Andre familier 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Andre familier 695280 73485 16343 34946 23684 30 22 28 27 27
2013     Enpersonfamilie 1001065 185664 26564 62309 41610 43 56 44 48 47
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 242327 33120 6941 13220 9167 10 10 12 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 257266 22619 6552 12666 8467 11 7 11 10 10
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 39532 5900 875 1960 1323 2 2 1 1 2
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 97098 10766 2161 4947 3312 4 3 4 4 4
Familier med barn 636223 72405 16529 32793 22269 28 22 28 26 26
    Andre familier. Par uten barn 504216 57451 11772 25772 17819 21 17 20 20 20
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 134983 10267 3308 6265 4226 6 3 6 5 5
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 69000 7411 1569 3582 2276 3 2 3 3 3
    Andre familier. Andre familier 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Andre familier 708205 75129 16649 35620 24321 31 23 28 28 28
2014     Enpersonfamilie 1085899 202013 29219 71428 52144 44 57 46 50 51
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med små barn (yngste barn 0-5 år) 245742 34178 7004 13610 9561 10 10 11 10 9
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Par med store barn (yngste barn 6-17 år) 259771 23462 6662 12980 8817 11 7 11 9 9
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 36934 5226 798 1619 906 2 1 1 1 1
    Familier med barn (yngste barn 0-17 år). Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 96037 10636 2161 4706 3031 4 3 3 3 3
Familier med barn 638484 73502 16625 32915 22315 26 21 26 23 22
    Andre familier. Par uten barn 552610 64202 13247 29397 21707 23 18 21 21 21
    Andre familier. Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 112304 8820 2717 5548 3627 5 2 4 4 4
    Andre familier. Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 61716 6634 1412 3368 2017 3 2 2 2 2
    Andre familier. Andre familier 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Andre familier 726637 79656 17376 38315 27351 30 22 27 27 27

Prosent
1. januar

Statistikken bygger på folkeregisteropplysninger, opplysninger fra GAB-registeret (Grunneiendommer, Adresser, Bygninger) og Enhetsregisteret i Brønnøysund.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.