byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Framskriving av folkemengden - Stavanger kommune

Bystyret gjorde slikt vedtak i møte 27. oktober 2014:
Framskriving basert på forutsetninger om sysselsettingsutviklingen legges til grunn for planlegging i
Stavanger kommune.
Den viser 161.000 innbyggere i 2030.

Rapport med presentasjon av framskrivingen.

Framskrivingen i tabellform.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.