byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Flyttinger

 

 

1999     Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle
flyttinger
Innflytting 3178 6260 526 763 669 479 1380 566 40 370 110 213 30 11384 14554 32160 8948 7263
Utflytting 2738 6304 462 697 595 408 1370 635 41 318 96 141 18 11047 13805 29820 7837 6345
Nettoinnflytting 440 -44 64 66 74 71 10 -69 -1 52 14 72 12 337 749 2340 1111 918
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 2592 4659 359 710 597 427 1185 514 37 316 99 193 28 8950 11688 23549 6879 5827
Utflytting 2446 5040 444 665 553 395 1189 568 36 298 86 136 13 9243 11856 23681 6718 5496
Nettoinnflytting 146 -381 -85 45 44 32 -4 -54 1 18 13 57 15 -293 -168 -132 161 331
Flyttinger
fra/til
utlandet
Innflytting 586 1601 167 53 72 52 195 52 3 54 11 20 2 2434 2866 8611 2069 1436
Utflytting 292 1264 18 32 42 13 181 67 5 20 10 5 5 1804 1949 6139 1119 849
Nettoinnflytting 294 337 149 21 30 39 14 -15 -2 34 1 15 -3 630 917 2472 950 587
2000     Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle
flyttinger
Innflytting 3021 5986 551 715 705 412 1371 521 73 341 107 190 41 10899 13993 31585 8862 7423
Utflytting 2635 6677 580 761 661 429 1451 613 58 351 125 154 38 11376 14495 32941 8479 6989
Nettoinnflytting 386 -691 -29 -46 44 -17 -80 -92 15 -10 -18 36 3 -477 -502 -1356 383 434
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 2658 4646 400 651 663 385 1199 482 65 307 99 171 39 8985 11726 23428 7143 6079
Utflytting 2321 4947 518 725 608 409 1168 546 53 337 116 128 36 8982 11876 25333 7266 6013
Nettoinnflytting 337 -301 -118 -74 55 -24 31 -64 12 -30 -17 43 3 3 -150 -1905 -123 66
Flyttinger
fra/til
utlandet
Innflytting 363 1340 151 64 42 27 172 39 8 34 8 19 2 1914 2267 8157 1719 1344
Utflytting 314 1730 62 36 53 20 283 67 5 14 9 26 2 2394 2619 7608 1213 976
Nettoinnflytting 49 -390 89 28 -11 7 -111 -28 3 20 -1 -7 0 -480 -352 549 506 368
2001     Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle
flyttinger
Innflytting 3242 6335 620 675 611 441 1422 589 56 319 66 174 28 11588 14550 33140 9385 7232
Utflytting 2625 6165 551 705 648 429 1372 563 39 349 100 129 33 10725 13675 31652 8035 6849
Nettoinnflytting 617 170 69 -30 -37 12 50 26 17 -30 -34 45 -5 863 875 1488 1350 383
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 2834 4852 487 637 540 385 1212 533 50 292 53 166 28 9431 12041 25104 7625 5961
Utflytting 2371 4890 515 663 595 414 1168 503 36 323 88 120 32 8932 11686 24304 6889 5807
Nettoinnflytting 463 -38 -28 -26 -55 -29 44 30 14 -31 -35 46 -4 499 355 800 736 154
Flyttinger
fra/til
utlandet
Innflytting 408 1483 133 38 71 56 210 56 6 27 13 8 0 2157 2509 8036 1760 1271
Utflytting 254 1275 36 42 53 15 204 60 3 26 12 9 1 1793 1989 7348 1146 1042
Nettoinnflytting 154 208 97 -4 18 41 6 -4 3 1 1 -1 -1 364 520 688 614 229
2002     Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle
flyttinger
Innflytting 3032 6368 616 729 747 424 1459 593 62 368 80 145 39 11452 14662 32055 9233 7276
Utflytting 2656 5660 521 700 542 466 1301 578 48 312 105 153 35 10195 13077 29865 8140 6697
Nettoinnflytting 376 708 95 29 205 -42 158 15 14 56 -25 -8 4 1257 1585 2190 1093 579
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 2576 4938 484 662 696 388 1267 529 55 325 67 133 34 9310 12154 22431 7215 5794
Utflytting 2362 4510 487 679 510 438 1146 518 48 287 101 144 34 8536 11264 23851 7043 5855
Nettoinnflytting 214 428 -3 -17 186 -50 121 11 7 38 -34 -11   774 890 -1420 172 -61
Flyttinger
fra/til
utlandet
Innflytting 456 1430 132 67 51 36 192 64 7 43 13 12 5 2142 2508 9624 2018 1482
Utflytting 294 1150 34 21 32 28 155 60 0 25 4 9 1 1659 1813 6014 1097 842
Nettoinnflytting 162 280 98 46 19 8 37 4 7 18 9 3 4 483 695 3610 921 640
2003     Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle
flyttinger
Innflytting 3085 6328 545 773 745 469 1275 521 63 298 107 163 19 11209 14391 30782 9310 7493
Utflytting 2621 5658 502 750 606 444 1394 512 73 324 98 133 30 10185 13145 29568 8439 6610
Nettoinnflytting 464 670 43 23 139 25 -119 9 -10 -26 9 30 -11 1024 1246 1214 871 883
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 2683 4999 416 693 700 399 1106 463 59 254 94 153 15 9251 12034 22828 7378 6310
Utflytting 2390 4522 451 700 584 425 1163 469 68 301 88 121 29 8544 11311 22477 7129 5573
Nettoinnflytting 293 477 -35 -7 116 -26 -57 -6 -9 -47 6 32 -14 707 723 351 249 737
Flyttinger
til/fra
utlandet
Innflytting 402 1329 129 80 45 70 169 58 4 44 13 10 4 1958 2357 7954 1932 1183
Utflytting 231 1136 51 50 22 19 231 43 5 23 10 12 1 1641 1834 7091 1310 1037
Nettoinnflytting 171 193 78 30 23 51 -62 15 -1 21 3 -2 3 317 523 863 622 146
2004     Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle
flyttinger
Innflytting 3060 6292   540 809 808 408 1413 460 56 312 91 162 28 11225 14439 30782 9310 7493
Utflytting 2565 5505 472 712 645 443 1323 512 35 284 131 140 31 9905 12798 29568 8439 6610
Nettoinnflytting 495 787 68 97 163 -35 90 -52 21 28 -40 22 -3 1320 1641 1214 871 883
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 2604 4911 428 752 748 367 1189 401 56 274 80 144 28 9105 11982 24195 7536 6159
Utflytting 2373 4436 454 676 623 417 1166 474 32 267 131 137 28 8449 11214 21921 7462 5751
Nettoinnflytting 231 475 -26 76 125 -50 23 -73 24 7 -51 7 0 656 768 -341 504 380
Flyttinger
til/fra
utlandet
Innflytting 456 1381 112 57 60 41 224 59 0 38 11 18 0 2120 2457 8479 2004 1418
Utflytting 192 1069 18 36 22 26 157 38 3 17 0 3 3 1456 1584 6924 1637 915
Nettoinnflytting 264 312 94 21 38 15 67 21 -3 21 11 15 -3 664 873 1555 367 503
2005     Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle
flyttinger
Innflytting 3404 6327 512 849 874 467 1511 602 43 333 109 95 181 29 11844 15336 33359 10472 8553
Utflytting 2588 5995 543 690 656 392 1379 467 52 266 107 140 124 17 10429 13416 29004 8975 6983
Nettoinnflytting 816 332 -31 159 218 75 132 135 -9 67 2 -45 57 12 1415 1920 4355 1497 1570
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 2929 4727 427 761 777 415 1231 510 42 298 89 75 165 26 9397 12472 23832 8010 6868
Utflytting 2415 5069 507 637 633 384 1193 440 52 252 97 134 118 16 9117 11947 22478 7700 5952
Nettoinnflytting 514 -342 -80 124 144 31 38 70 -10 46 -8 -59 47 10 280 525 1354 310 916
Flyttinger
til/fra
utlandet
Innflytting 475 1600 85 88 97 52 280 92 0 35 20 20 16 3 2447 2864 9527 2462 1685
Utflytting 173 926 36 53 23 8 186 27 0 14 10 6 6 1 1312 1469 6526 1275 1031
Nettoinnflytting 302 674 49 35 74 44 94 65 0 21 10 14 10 2 1135 1395 3001 1187 654
2006     Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle
flyttinger
Innflytting 3726 7269 614 952 850 511 1643 580 52 347 96 94 204 29 13218 16967 36675 11192 9645
Utflytting 2719 6101 553 657 725 407 1323 472 43 330 118 141 127 20 10615 13736 30827 10082 7462
Nettoinnflytting 1007 1168 61 295 125 104 320 108 9 17 -22 -47 77 9 2603 3231 5848 1110 2183
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 3131 5014 516 823 743 459 1328 521 49 305 66 84 182 26 9994 13247 25902 8294 7766
Utflytting 2542 5267 518 613 682 387 1200 435 43 311 112 133 120 20 9444 12383 24062 8462 6517
Nettoinnflytting 589 -253 -2 210 61 72 128 86 6 -6 -46 -49 62 6 550 864 1840 -168 1249
Flyttinger
til/fra
utlandet
Innflytting 595 2255 98 129 107 52 315 59 3 42 30 10 22 3 3224 3720 10773 2898 1879
Utflytting 177 834 35 44 43 20 123 37 0 19 6 8 7 0 1171 1353 6765 1620 945
Nettoinnflytting 418 1421 63 85 64 32 192 22 3 23 24 2 15 3 2053 2367 4008 1278 934
2007     Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle
flyttinger
Innflytting 4 157 8133 784 1115 1021 510 2033 617 54 478 139 143 316 31 14940 19531 39963 12144 10305
Utflytting 3 203 6767 571 705 758 464 1444 568 49 307 159 110 112 23 11982 15240 32922 10372 7843
Nettoinnflytting 954 1366 213 410 263 46 589 49 5 171 -20 33 204 8 2958 4291 7041 1772 2462
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 3 102 5172 570 940 890 400 1605 515 49 392 96 115 270 26 10394 14142 26292 8451 7942
Utflytting 3 007 5846 529 665 706 449 1301 525 43 285 140 106 100 22 10679 13724 26141 9115 6917
Nettoinnflytting 95 -674 41 275 184 -49 304 -10 6 107 -44 9 170 4 -285 418 151 -664 1025
Flyttinger
til/fra
utlandet
Innvandring 1 055 2961 214 175 131 110 428 102 5 86 43 28 46 5 4546 5389 13671 3693 2363
Utvandring 196 921 42 40 52 15 143 43 6 22 19 4 12 1 1303 1516 6781 1257 926
Nettoinnflytting 859 2040 172 135 79 95 285 59 -1 64 24 24 34 4 3243 3873 6890 2436 1437
2008     Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle flyttinger Innflytting 4065 8191 892 1186 980 537 1950 676 59 395 130 203 243 18 14882 19525 40764 12061 9834
Utflytting 3307 7083 560 829 790 401 1539 523 40 311 118 130 142 19 12452 15792 31032 9199 8005
Nettoinnflytting 758 1108 332 357 190 136 411 153 19 84 12 73 101 -1 2430 3733 9732 2862 1829
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 2977 5172 628 972 838 442 1518 574 51 301 88 112 200 15 10241 13888 24147 8321 7335
Utflytting 3008 5750 518 789 744 383 1404 485 40 300 109 121 133 16 10647 13800 24438 7974 6713
Nettoinnflytting -31 -578 110 183 94 59 114 89 11 1 -21 -9 67 -1 -406 88 -291 347 622
Flyttinger
til/fra
utlandet
Innvandring 1088 3019 264 214 142 95 432 102 8 94 42 91 43 3 4641 5637 16617 3740 2499
Utvandring 299 1333 42 40 46 18 135 38 0 11 9 9 9 3 1805 1992 6594 1225 1292
Nettoflytting 789 1686 222 174 96 77 297 64 8 83 33 82 34 0 2836 3645 10023 2515 1207
2009 Alle flyttinger   Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Innflytting 4072 8052 813 1217 940 565 2068 619 62 433 156 176 274 20 14811 19467 38784 12620 9558
Utflytting 3431 6798 613 860 855 430 1562 571 60 348 127 148 184 28 12362 16015 33197 9646 8155
Nettoinnflytting 641 1254 200 357 85 135 506 48 2 85 29 28 90 -8 2449 3452 5587 2974 1403
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 3067 5081 553 977 765 459 1626 504 53 332 86 118 200 14 10278 13835 24329 8772 7147
Utflytting 3150 5407 574 812 812 408 1390 535 57 333 118 138 173 28 10482 13935 24949 7867 7114
Nettoinnflytting -83 -326 -21 165 -47 51 236 -31 -4 -1 -32 -20 27 -14 -204 -100 -620 905 33
Flyttinger
til/fra
utlandet
Innvandring 1005 2971 260 240 175 106 442 115 9 101 70 58 74 6 4533 5632 14455 3848 2411
Utvandring 281 1391 39 48 43 22 172 36 3 15 9 10 11 0 1880 2080 8248 1779 1041
Nettoinnvandring 724 1580 221 192 132 84 270 79 6 86 61 48 63 6 2653 3552 6207 2069 1370
2010 Alle flyttinger   Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Innflytting 4483 8759 967 1278 1042 676 2039 657 62 515 198 205 329 22 15938 21232 43241 13057 10391
Utflytting 3570 7603 675 990 843 511 1747 672 54 421 148 118 203 19 13592 17574 36706 10773 9078
Nettoinnflytting 913 1156 292 288 199 165 292 -15 8 94 50 87 126 3 2346 3 658 6535 2284 1313
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 3399 5263 590 1012 904 553 1619 557 52 380 115 122 251 15 10838 14832 26063 8671 7731
Utflytting 3180 5986 623 929 773 489 1518 633 54 383 138 110 180 18 11317 15014 27029 9071 7662
Nettoinnflytting 219 -723 -33 83 131 64 101 -76 -2 -3 -23 12 71 -3 -479 -182 -966 -400 69
Flyttinger
til/fra utlandet
Innvandring 1084 3496 377 266 138 123 420 100 10 135 83 83 78 7 5100 6400 17178 4386 2660
Utvandring 390 1617 52 61 70 22 229 39 0 38 10 8 23 1 2275 2560 9677 1702 1416
Nettoinnvandring 694 1879 325 205 68 101 191 61 10 97 73 75 55 6 2825 3840 7501 2684 1244
2011 Alle flyttinger   Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Innflytting 4825 9198 1077 1240 1076 754 2272 831 69 465 151 145 388 17 17126 22508 46958 14137 11045
Utflytting 3843 8697 855 1066 905 603 1958 685 52 386 154 129 249 23 15183 19605 38633 12183 9281
Nettoinnflytting 982 501 222 174 171 151 314 146 17 79 -3 16 139 -6 1943 2903 8325 1954 1764
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 3709 5737 741 984 970 602 1845 731 59 346 102 108 328 14 12022 16276 28214 9306 8029
Utflytting 3322 6728 789 991 847 565 1685 636 52 352 138 103 217 20 12371 16445 28631 9929 7976
Nettoinnflytting 387 -991 -48 -7 123 37 160 95 7 -6 -36 5 111 -6 -349 -169 -417 -623 53
Flyttinger
til/fra utlandet
Innvandring 1116 3461 336 256 106 152 427 100 10 119 49 37 60 3 5104 6232 18744 4831 3016
Utvandring 521 1969 66 75 58 38 273 49 0 34 16 26 32 3 2812 3160 10002 2254 1305
Nettoinnvandring 595 1492 270 181 48 114 154 51 10 85 33 11 28 0 2292 3072 8742 2577 1711
2012   Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle flyttinger Innflytting 5309 9580 1019 1314 1400 758 2330 717 84 591 135 178 379 32 17936 23826 45372 14448 11370
Utflytting 3737 8773 816 1034 914 600 1858 660 43 342 144 120 204 18 15028 19263 40292 11652 9190
Nettoinnflytting 1572 807 203 280 486 158 472 57 41 249 -9 58 175 14 2908 4563 5080 2796 2180
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 3950 5511 695 1094 1215 626 1827 569 70 438 93 126 315 23 11857 16552 28698 9640 8257
Utflytting 3320 7028 754 990 873 571 1644 611 40 313 134 112 188 18 12603 16596 29517 9779 7867
Nettoinnflytting 630 -1517 -59 104 342 55 183 -42 30 125 -41 14 127 5 -746 -44 -819 -139 390
Flyttinger
til/fra utlandet
Innvandring 1359 4069 324 220 185 132 503 148 14 153 42 52 64 9 6079 7274 16674 4808 3113
Utvandring 417 1745 62 44 41 29 214 49 3 29 10 8 16 0 2425 2667 10775 1873 1323
Nettoinnvandring 942 2324 262 176 144 103 289 99 11 124 32 44 48 9 3654 4607 5899 2935 1790
2013   Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Storby-
området
Stavanger-
regionen
Oslo Bergen Trond-
heim
Alle flyttinger Innflytting 5295 9519 1126 1300 1300 706 2344 634 76 633 136 187 344 28 17792 23628 45640 14801 11230
Utflytting 4095 8839 817 1230 1008 553 2082 692 67 450 132 154 243 24 15708 20386 40736 12224 10086
Nettoinnflytting 1200 680 309 70 292 153 262 -58 9 183 4 33 101 4 2084 3242 4904 2577 1144
Innenlandske
flyttinger
Innflytting 3974 5784 832 1072 1147 606 1827 545 69 476 96 135 293 24 12130 16880 28840 9795 8426
Utflytting 3558 6627 737 1141 921 515 1779 631 63 410 115 142 219 21 12595 16879 30173 9899 8207
Nettoinnflytting 416 -843 95 -69 226 91 48 -86 6 66 -19 -7 74 3 -465 1 -1333 -104 219
Flyttinger
til/fra utlandet
Innvandring 1321 3735 294 228 153 100 517 89 7 157 40 52 51 4 5662 6748 16800 5006 2804
Utvandring 537 2212 80 89 87 38 303 61 4 40 17 12 24 3 3113 3507 10563 2325 1879
Nettoinnvandring 784 1523 214 139 66 62 214 28 3 117 23 40 27 1 2549 3241 6237 2681 925

Kilde: Statistisk sentralbyrå


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.