byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Folketellingene

 

Nåværende Stavanger kommune

 

 Stavanger by Hetland herred Madla herred Stavanger kommune
1. februar 1801 2466 1260 .. (3916)
30. april 1815 2513 .. .. (4310)
27. november 1825 3777 2069 .. (6036)
29. november 1835 4857 2864 .. (7943)
31. desember 1845 6619 5252 .. (12058)
31. desember 1855 11717 4244 .. (16121)
31. desember 1865 16647 5076 .. (21850)
31. desember 1875 20288 6015 .. (26359)
31. desember 1890 23899 4680 .. (28694)
3. desember 1900 29877 5638 .. (36202)
1. desember 1910 36621 .. .. (43602)
1. desember 1920 43778 .. .. (54330)
1. desember 1930 46780 7969 1091 55840
3. desember 1946 50320 13443 1741 64346
1. desember 1950 50647 14044 2327 67018
1. november 1960 52602 18482 4714 75798
1. november 1970 - - - 81647
1. november 1980 - - - 90688
3. november 1990 - - - 98109
3. november 2001 - - - 108437
19. november 2011 - - - 127347

Tallene i parentes er beregnede tall fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste.
I 1867, 1879, 1906, 1923 og 1953 ble deler av Hetland herred overført til Stavanger. I 1965 ble Madla herred og del av Hetland herred slått sammen med Stavanger. Resten av Hetland herred (Riska sogn og Dale krets) ble overført til Sandnes kommune. Tallet for 1930 omfatter også Riska sogn og Dale krets.

Kilde: Folke- og boligtellingene og statsarkivaren


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.