byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Sysselsatte etter yrkesfelt

 

2003 2004 2005 2006 2007 2007ny 2008ny 2009 2010
  Sysselsatte personer etter arbeidssted Lederyrker 3710 3830 4000 4457 4658 5047 5375 5503 5989
Akademiske yrker 6117 6248 6674 8799 9613 12673 12954 13909 14721
Høgskoleyrker 10938 11308 11806 12324 13568 19628 19623 19495 20040
Kontoryrker 4940 4871 4765 5162 5657 6200 6561 5710 5130
Salgs- og serviceyrker 10036 10287 10579 11106 12051 17108 17270 16864 16881
Bønder, fiskere mv. 312 316 289 303 292 345 334 555 283
Håndverkere 5834 5692 6111 7379 7970 8209 7785 7528 7278
Operatører, sjåfører mv. 4309 4289 4052 4222 4248 4341 4180 3944 4179
Andre yrker 3447 3498 3137 3440 3509 4409 4091 4200 4121
  Sysselsatte personer etter bosted Lederyrker 3475 3585 3678 3971 4082 4483 4861 5064 5459
Akademiske yrker 5657 5903 6232 7810 8640 11211 11543 12301 13146
Høgskoleyrker 10156 10384 11010 11254 12023 17319 17672 17751 18052
Kontoryrker 3977 4029 4010 4299 4610 5003 5369 4797 4438
Salgs- og serviceyrker 8541 8780 8977 9428 9996 14086 14159 13986 14135
Bønder, fiskere mv. 400 417 356 365 348 394 370 584 326
Håndverkere 4491 4677 4848 5141 5465 5679 5790 5447 5319
Operatører, sjåfører mv. 3648 3594 3487 3339 3376 3461 3546 3275 3447
Andre yrker 2742 2750 2679 2905 2915 3627 3372 3383 3397
Differanse Lederyrker 235 245 322 486 576 564 514 439 530
Akademiske yrker 460 345 442 989 973 1462 1411 1608 1575
Høgskoleyrker 782 924 796 1070 1545 2309 1951 1744 1988
Kontoryrker 963 842 755 863 1047 1197 1192 913 692
Salgs- og serviceyrker 1495 1507 1602 1678 2055 3022 3111 2878 2746
Bønder, fiskere mv. -88 -101 -67 -62 -56 -49 -36 -29 -43
Håndverkere 1343 1015 1263 2238 2505 2530 1995 2081 1959
Operatører, sjåfører mv. 661 695 565 883 872 880 634 669 732
Andre yrker 705 748 458 535 594 782 719 817 724

4. kvartal
Gammel serie (2003 t.om. 2007 Gml) omfatter ikke sysselsatte i helseforetakene og kommunal- og fylkeskommunal sektor. Fra og med 2007ny omfattes alle sysselsatte 15-74 år.

Kilde: Statistikkbanken. Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er Rikstrygdeverkets (RTV) arbeidstakerregister, lønns- og trekkoppgaveregisteret og selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis Vernepliktsverket og Siviltjenesteadministrasjonen, og Enhetsregisteret/ Bedrifts- og foretaksregisteret.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.