byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Sysselsatte etter yrkesfelt

 

4. kvartal 2010 Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Storby-
området
Bergen Trond-
heim
Sysselsatte personer
etter arbeidssted
Lederyrker 2541 5989 416 436 504 218 1373 272 47 246 113 73 63 20 40862 10175 10484 6740
Akademiske yrker 4415 14721 298 402 587 124 2124 443 25 249 85 60 49 8 99657 21703 27719 22453
Høyskoleyrker 7988 20040 959 1303 1496 655 4912 893 104 819 226 218 223 104 111025 33833 37061 24175
Kontoryrker 2565 5130 311 460 412 306 1699 267 19 190 82 47 46 16 33953 9661 11177 7769
Salgs- og serviceyrker 8275 16881 1708 1481 2019 883 2614 904 112 1217 297 274 318 38 80907 28674 36468 23849
Bønder, fiskere mv. 667 283 805 594 491 226 220 108 56 178 251 427 118 21 1331 1278 639 465
Håndverkere 4223 7278 1230 1045 874 400 2482 454 62 475 215 145 97 32 25946 14437 15002 9411
Operatører, sjåfører mv. 2251 4179 1234 1118 529 285 2148 261 62 644 208 142 96 57 14049 8839 7247 5378
Andre yrker 2017 4121 412 287 373 265 718 158 23 286 102 87 91 9 18127 7014 9467 5869
Sysselsatte personer
etter bosted
Lederyrker 2548 5459 526 603 634 355 1012 417 42 366 105 88 152 12 27061 9436 9789 6294
Akademiske yrker 4545 13146 496 764 931 383 1839 646 58 420 98 92 205 9 76681 20176 25012 19852
Høyskoleyrker 8068 18052 1403 1808 1997 1185 2970 1279 103 1185 236 278 471 60 82552 30369 33291 21650
Kontoryrker 2770 4438 492 706 665 446 1015 407 26 305 81 82 142 17 24254 8630 9334 6331
Salgs- og serviceyrker 8088 14135 2271 2190 2039 1317 2677 1234 123 1452 325 326 495 62 65298 26134 31465 20214
Bønder, fiskere mv. 586 326 828 595 480 236 269 122 71 185 222 364 161 19 1275 1303 696 538
Håndverkere 4199 5319 1494 1314 1116 921 1377 644 82 791 147 178 299 34 16642 11539 11424 6883
Operatører, sjåfører mv. 2634 3447 1317 1109 885 633 777 302 74 871 218 174 228 26 10461 7160 7013 4452
Andre yrker 2100 3397 515 511 425 451 670 248 33 400 101 86 131 14 15510 6415 8491 4878
Differanse Lederyrker -7 530 -110 -167 -130 -137 361 -145 5 -120 8 -15 -89 8 13801 739 695 446
Akademiske yrker -130 1575 -198 -362 -344 -259 285 -203 -33 -171 -13 -32 -156 -1 22976 1527 2707 2601
Høyskoleyrker -80 1988 -444 -505 -501 -530 1942 -386 1 -366 -10 -60 -248 44 28473 3464 3770 2525
Kontoryrker -205 692 -181 -246 -253 -140 684 -140 -7 -115 1 -35 -96 -1 9699 1031 1843 1438
Salgs- og serviceyrker 187 2746 -563 -709 -20 -434 -63 -330 -11 -235 -28 -52 -177 -24 15609 2540 5003 3635
Bønder, fiskere mv. 81 -43 -23 -1 11 -10 -49 -14 -15 -7 29 63 -43 2 56 -25 -57 -73
Håndverkere 24 1959 -264 -269 -242 -521 1105 -190 -20 -316 68 -33 -202 -2 9304 2898 3578 2528
Operatører, sjåfører mv. -383 732 -83 9 -356 -348 1371 -41 -12 -227 -10 -32 -132 31 3588 1679 234 926
Andre yrker -83 724 -103 -224 -52 -186 48 -90 -10 -114 1 1 -40 -5 2617 599 976 991
Sysselsatte personer
etter arbeidssted
Lederyrker 7 8 6 6 7 6 8 7 9 6 7 5 6 7 10 8 7 6
Akademiske yrker 13 19 4 6 8 4 12 12 5 6 5 4 4 3 23 16 18 21
Høyskoleyrker 23 25 13 18 21 19 27 24 20 19 14 15 20 34 26 25 24 23
Kontoryrker 7 7 4 6 6 9 9 7 4 4 5 3 4 5 8 7 7 7
Salgs- og serviceyrker 24 21 23 21 28 26 14 24 22 28 19 19 29 12 19 21 23 22
Bønder, fiskere mv. 2 0 11 8 7 7 1 3 11 4 16 29 11 7 0 1 0 0
Håndverkere 12 9 17 15 12 12 14 12 12 11 14 10 9 10 6 11 10 9
Operatører, sjåfører mv. 6 5 17 16 7 8 12 7 12 15 13 10 9 19 3 7 5 5
Andre yrker 6 5 6 4 5 8 4 4 5 7 6 6 8 3 4 5 6 6
Sysselsatte personer
etter bosted
Lederyrker 7 8 6 6 7 6 8 8 7 6 7 5 7 5 8 8 7 7
Akademiske yrker 13 19 5 8 10 6 15 12 9 7 6 6 9 4 24 17 18 22
Høyskoleyrker 23 27 15 19 22 20 24 24 17 20 15 17 21 24 26 25 24 24
Kontoryrker 8 7 5 7 7 8 8 8 4 5 5 5 6 7 8 7 7 7
Salgs- og serviceyrker 23 21 24 23 22 22 21 23 20 24 21 20 22 25 20 22 23 22
Bønder, fiskere mv. 2 0 9 6 5 4 2 2 12 3 14 22 7 8 0 1 1 1
Håndverkere 12 8 16 14 12 16 11 12 13 13 10 11 13 13 5 10 8 8
Operatører, sjåfører mv. 7 5 14 12 10 11 6 6 12 15 14 10 10 10 3 6 5 5
Andre yrker 6 5 6 5 5 8 5 5 5 7 7 5 6 6 5 5 6 5
Differanse Lederyrker 1 5 6 7 7 5 6 9 -5 7 17 8 8 15 13 5 4 3
Akademiske yrker 22 14 10 15 18 10 5 13 32 10 -28 16 13 -2 22 11 14 17
Høyskoleyrker 13 18 23 20 27 21 34 25 -1 22 -22 31 21 85 27 24 20 17
Kontoryrker 34 6 9 10 13 5 12 9 7 7 2 18 8 -2 9 7 10 10
Salgs- og serviceyrker -31 25 29 29 1 17 -1 21 11 14 -61 27 15 -46 15 18 27 24
Bønder, fiskere mv. -14 0 1 0 -1 0 -1 1 15 0 63 -32 4 4 0 0 0 0
Håndverkere -4 18 13 11 13 20 19 12 20 19 148 17 17 -4 9 20 19 17
Operatører, sjåfører mv. 64 7 4 0 19 14 24 3 12 14 -22 16 11 60 3 12 1 6
Andre yrker 14 7 5 9 3 7 1 6 10 7 2 -1 3 -10 2 4 5 7

Absolutte tall og prosent

Kilde: Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er Rikstrygdeverkets (RTV) arbeidstakerregister, lønns- og trekkoppgaveregisteret og selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis Vernepliktsverket og Siviltjenesteadministrasjonen, og Enhetsregisteret/ Bedrifts- og foretaksregisteret.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.