byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Sysselsatte etter utdanning

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sysselsatte etter arbeidssted Grunnskole 6188 6045 5657 5349 5082 12811 14016 15217 14938 13787 13290 13386 13937 13767
Videregående skole 36207 38537 37615 35830 35461 28189 30344 31202 30372 29888 29453 28864 29909 29639
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år 14355 15056 15082 15382 15830 16612 17744 18355 18780 19021 19470 20201 22300 22886
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år 5204 5433 5707 5906 6187 6510 7088 7362 7519 8099 8401 9033 11174 11990
Uoppgitt utdanning 1857 2149 2397 2511 2801 2966 4035 5853 6999 6937 8041 9315 6100 6089
Sysselsatte etter bosted Grunnskole 4927 4725 4436 4305 4153 10462 11138 11936 11974 11189 10925 11105 11426 11407
Videregående skole 29438 29899 29739 29266 29532 23443 23916 24180 23985 23545 23310 23199 23866 23752
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år 13273 13558 13799 14222 14656 15306 16041 16472 16782 17128 17499 18002 19315 19709
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år 5078 5145 5398 5680 5940 6326 6779 7028 7326 7838 8039 8470 10276 10869
Uoppgitt utdanning 1934 2320 2531 2611 2866 3073 4102 5667 6865 6910 7977 9013 5945 5921
Differanse Grunnskole 1261 1320 1221 1044 929 2349 2878 3281 2964 2598 2365 2281 2511 2360
Videregående skole 6769 8638 7876 6564 5929 4746 6428 7022 6387 6343 6143 5665 6043 5887
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år 1082 1498 1283 1160 1174 1306 1703 1883 1998 1893 1971 2199 2985 3177
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år 126 288 309 226 247 184 309 334 193 261 362 563 898 1121
Uoppgitt utdanning -77 -171 -134 -100 -65 -107 -67 186 134 27 64 302 155 168
Sysselsatte etter arbeidssted Grunnskole 10 % 9 % 9 % 8 % 8 % 19 % 19 % 20 % 19 % 18 % 17 % 17 % 17 % 16 %
Videregående skole 57 % 57 % 57 % 55 % 54 % 42 % 41 % 40 % 39 % 38 % 37 % 36 % 36 % 35 %
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år 22 % 22 % 23 % 24 % 24 % 25 % 24 % 24 % 24 % 24 % 25 % 25 % 27 % 27 %
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år 8 % 8 % 9 % 9 % 9 % 10 % 10 % 9 % 10 % 10 % 11 % 11 % 13 % 14 %
Uoppgitt utdanning 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 6 % 8 % 9 % 9 % 10 % 12 % 7 % 7 %
Sysselsatte etter bosted Grunnskole 9 % 8 % 8 % 8 % 7 % 18 % 18 % 18 % 18 % 17 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Videregående skole 54 % 54 % 53 % 52 % 52 % 40 % 39 % 37 % 36 % 35 % 34 % 33 % 34 % 33 %
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år 24 % 24 % 25 % 25 % 26 % 26 % 26 % 25 % 25 % 26 % 26 % 26 % 27 % 28 %
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år 9 % 9 % 10 % 10 % 10 % 11 % 11 % 11 % 11 % 12 % 12 % 12 % 15 % 15 %
Uoppgitt utdanning 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 7 % 9 % 10 % 10 % 12 % 13 % 8 % 8 %

Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006.
Absolutte tall og prosent. 4. kvartal

Kilde: Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er Rikstrygdeverkets (RTV) arbeidstakerregister, lønns- og trekkoppgaveregisteret og selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis Vernepliktsverket og Siviltjenesteadministrasjonen, og Enhetsregisteret/ Bedrifts- og foretaksregisteret.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.