byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Sysselsatte etter utdanning

 

 

4. kvartal 2011 Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola Randa-
berg
For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Storby-
området
Bergen Trond-
heim
Sysselsatte etter arbeidssted Grunnskole 8064 13386 2019 1943 1862 917 3579 769 136 1158 302 300 280 69 61615 25798 26950 17038
Videregående skole 15007 28864 3226 3311 3131 1464 9112 1536 225 1966 648 645 520 165 135978 54519 58985 41997
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år 7401 20201 1071 1283 1417 619 3959 958 102 737 241 220 232 52 126512 32519 42715 29493
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år 2526 9033 193 241 310 80 1467 212 12 145 51 36 33 8 66036 13238 17798 13903
Uoppgitt utdanning 4017 9315 1011 812 594 417 2023 376 53 270 225 261 130 25 45811 15731 12332 6224
Sysselsatte etter bosted Grunnskole 7690 11105 2544 2449 2119 1553 2602 1117 174 1492 314 325 506 62 44509 22514 23260 14147
Videregående skole 14647 23199 4365 4451 4062 2844 5161 2403 289 2894 674 790 1126 135 88592 45410 49553 33684
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år 7917 18002 1359 1559 2007 1080 2814 1176 107 1038 242 282 415 31 97364 29909 38564 26266
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år 2567 8470 195 409 507 170 1051 305 12 218 58 45 129 8 55997 12393 16960 13504
Uoppgitt utdanning 4036 9013 1198 984 659 497 1453 437 47 347 218 232 234 24 43606 14939 11350 5767
Differanse Grunnskole 374 2281 -525 -506 -257 -636 977 -348 -38 -334 -12 -25 -226 7 17106 3284 3690 2891
Videregående skole 360 5665 -1139 -1140 -931 -1380 3951 -867 -64 -928 -26 -145 -606 30 47386 9109 9432 8313
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år -516 2199 -288 -276 -590 -461 1145 -218 -5 -301 -1 -62 -183 21 29148 2610 4151 3227
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år -41 563 -2 -168 -197 -90 416 -93 0 -73 -7 -9 -96 0 10039 845 838 399
Uoppgitt utdanning -19 302 -187 -172 -65 -80 570 -61 6 -77 7 29 -104 1 2205 792 982 457
Sysselsatte etter arbeidssted Grunnskole 22 17 27 26 25 26 18 20 26 27 21 21 23 22 14 18 17 16
Videregående skole 41 36 43 44 43 42 45 40 43 46 44 44 44 52 31 38 37 39
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år 20 25 14 17 19 18 20 25 19 17 16 15 19 16 29 23 27 27
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år 7 11 3 3 4 2 7 6 2 3 3 2 3 3 15 9 11 13
Uoppgitt utdanning 11 12 13 11 8 12 10 10 10 6 15 18 11 8 11 11 8 6
Sysselsatte etter bosted Grunnskole 21 16 26 25 23 25 20 21 28 25 21 19 21 24 10 16 15 13
Videregående skole 40 33 45 45 43 46 39 44 46 48 45 47 47 52 20 32 31 31
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år 21 26 14 16 21 18 22 22 17 17 16 17 17 12 22 21 24 24
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år 7 12 2 4 5 3 8 6 2 4 4 3 5 3 13 9 11 12
Uoppgitt utdanning 11 13 12 10 7 8 11 8 7 6 14 14 10 9 10 11 7 5

4. kvartal 2011. Absolutte tall og prosent.

Kilde: Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er Rikstrygdeverkets (RTV) arbeidstakerregister, lønns- og trekkoppgaveregisteret og selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis Vernepliktsverket og Siviltjenesteadministrasjonen, og Enhetsregisteret/ Bedrifts- og foretaksregisteret.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.