byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 
Sysselsatte etter arbeidstid

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Arbeidssted   1-19 timer pr. uke 11282 11674 11516 11943 11446 12313 12728 14740 14312 13245 14321 12625 11912 12259
  20-29 timer pr. uke 5439 5305 5351 5222 5637 5401 5547 5498 5469 5575 5379 6397 6804 6619
  30 timer eller mer pr. uke 47090 50241 49591 47813 48278 49374 54952 57751 58827 58912 58955 61777 64704 65493
Bosted   1-19 timer pr. uke 9259 9502 9429 10030 9645 10541 10834 12334 12009 11359 12208 10775 9898 10200
  20-29 timer pr. uke 4405 4212 4276 4244 4604 4386 4512 4468 4512 4560 4546 5305 5456 5369
  30 timer eller mer pr. uke 40986 41933 42198 41810 42898 43683 46630 48481 50411 50691 50996 53709 55474 56089
Differanse   1-19 timer pr. uke 2023 2172 2087 1913 1801 1772 1894 2406 2303 1886 2113 1850 2014 2059
  20-29 timer pr. uke 1034 1093 1075 978 1033 1015 1035 1030 957 1015 833 1092 1348 1250
  30 timer eller mer pr. uke 6104 8308 7393 6003 5380 5691 8322 9270 8416 8221 7959 8068 9230 9404
Arbeidssted   1-19 timer pr. uke 18 % 17 % 17 % 18 % 18 % 18 % 17 % 19 % 18 % 17 % 18 % 16 % 14 % 15 %
  20-29 timer pr. uke 9 % 8 % 8 % 8 % 9 % 8 % 8 % 7 % 7 % 7 % 7 % 8 % 8 % 8 %
  30 timer eller mer pr. uke 74 % 75 % 75 % 74 % 74 % 74 % 75 % 74 % 75 % 76 % 75 % 76 % 78 % 78 %
Bosted   1-19 timer pr. uke 17 % 17 % 17 % 18 % 17 % 18 % 17 % 19 % 18 % 17 % 18 % 15 % 14 % 14 %
  20-29 timer pr. uke 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 8 % 8 % 7 %
  30 timer eller mer pr. uke 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 74 % 75 % 76 % 75 % 77 % 78 % 78 %

4. kvartal

Kilde: Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er Rikstrygdeverkets (RTV) arbeidstakerregister, lønns- og trekkoppgaveregisteret og selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige og sivilarbeidere fra henholdsvis Vernepliktsverket og Siviltjenesteadministrasjonen, og Enhetsregisteret/ Bedrifts- og foretaksregisteret.


Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.